Mléčná žláza a výroba mléka – Chov zvířat a veterinářství

 

   Otázka: Mléčná žláza a výroba mléka

   Předmět: Chov zvířat a veterinářství

   Přidal(a): Baruu

 

 

 

Barbora Čechotová

Stavba mléčné žlázy

– žlaznaté těleso

-vývodné cesty

-struk- tubuloalveolární žláza=> sklípky s trubičky

 

Žlazanaté těleso

Žlaznatý parenchym

-Nejdůležitější část celé mléčné žlázy

 

Mléčné alveoly (sklípky)- sekreční jednotka mléčné žlázy

Váčky– tvorba mléka

-Seskupují se do lalůčků

-V alveole sekreční epitel- tvoří mléko

 

Mléčné tubuly

-Odvádí mléko, částečně se i zde mléko tvoří

 

Hvězdnicovité buňky– na alveolech, buňka se dokáže smršťovat-> vytlačují mléko (velice důležité)

-proces vytlačování= sekrece

-části jsou obalení vazivem

Vmezeřené vazivo

Cévy, nervy, vývodné cesty

Více vaziva= méně mléka

 

Tukový polštář

-Obaluje parenchym a vmezeřené vazivo

-Chrání, teplotu, nárazy, před nachladnutím

 

Vývodné cesty

Nitrolalůčkové vývody-> mezilalůčkové vývody-> mlékovody->mlékojem (mléčná cisterna 0,5- 2,5l)

Mléčná cisterna- shromažďování mléka

Žláznatá část- nachází se nad strukem

Struková část

 

Struk

-Kuželovitý nebo válcovitý útvar

-Dlouhý 5-10 cm,                       silný 2,5- 3 cm

-Přední struky jsou delší

-Popis- uvnitř je struková část mlékojemu

-ve hrotu strukový kanálek- u něj je sval- strukový svěrač, neovladatelný vůlí, přes kanálek odchází mléko

-pastruk- každý přespočetný struk- vypalují se

 

Růst a vývoj mléčné žlázy

Mléčné čáry- u embrya – zakládání cca 34 dnů

Mléčné lišty

Mléčné hrbolky- počet odpovídá počtu struků

-stejná fáze vyvinutí u samečků a samiček v době narození

-u samce v době pohlavní dospělosti zůstávají stejné

-u samice se budou dále vyvíjet

První gravidita- nejvýznamnější změny na mléčné žláze

-ovlivněna hormony- rozrůstají se vývodné cesty, narůstá žláznatý parenchym

Před porodem a po porodu- začíná sekreční činnost mléčné alveoly

-mléčná žláza se viditelně zvětší

-po porodu produkuje mlezivo

Laktace- produkuje normální mléko

-v 1 měsíci po porodu-> zvýšená sekrece mléka

-musí znova zabřeznout, ke konci gravidity klesá sekreční činnost

Období klidu- mléčná žláza neprodukuje mléko

-mléčná žláza se zmenší-> ubude žláznatý parenchym

– cca 2 měsíce dlouhé

Příprava na laktaci- narůstá žláznatý parenchym, zvětšuje se mléčná žláza

-příprava na porod- produkce mleziva

Stáří- stejné změny jako v období klidu

-změny jsou nevratné

 

Vemeno drobných přežvýkavců

Ovce, koza mají 2 mléčné žlázy-každá mléčná žláza má svůj mlékojem

Krátký a úzký strukový kanálek

Ovce- kulovitý tvar vemene

  • 1-3 cm
  • Kuželovitý tvar struku
  • Vemeno je pigmentované

Koza- kuželovitý tvar vemene

-hodně objemné struky

-světlá i pigmentovaná kůže

Prasnice-spodina hrudníku a břicha- 2 řady vemínek, 6-8 vemínek v jedné řadě

-v 1 vemínku jsou 3 mléčné žlázy- kraniální a střední vemínka

-kaudální vemínka- 2 mléčné žlázy

-každá mléčná žláza má své vývodné cesty

-struk 2-3 cm

-mimo laktaci se zkracují- kraťoučké

Klisna- 4 mléčné žlázy, 2 vemínka

-každá mléčná žláza má své vývodné cesty- 2 mlékojemy, 2 strukové kanálky

-má nenápadné vemínko

 

Popis vemene

Polovejčitý tvar

Má 4 čtvrtě- 2 přední a 2 zadní

V mediální rovině- mezivemenná brána

Příčná brázda- odděluje přední a zadní čtvrť

Vemeno je kryto kůží (jemná), porostlá jemnými chlupy, lehce odtažitelná, skládá se řasy, obsahuje mazové a potní žlázy

Pod kůží je vazivová tkáň- fce- dává vemenu tvar, rozděluje ho na 4 čtvrtě

-tvoří závěsný vaz vemene- fce- udrží vemeno ve správné poloze, připoután k břišní stěně a pánvi

 

Chovatelské požadavky na vemeno a struky

vemeno

Polovejčitý tvar- dostatečně dlouhá základna

-stejně dlouhé a široké struky

Polokulovité- užší základna

-dělší tělo mléčné žlázy, stejně dlouhé struky

Svislý tvar- úzká základna

-dlouhé úzké struky

Nepravidelné tvary- jsou nevhodné pro strojní dojení i pro mláďata

 

Struky

Důležité pro strojní dojení

Válcovitý- nejvhodnější, kořen, tělo i hrot stejně dlouhé

Kuželovitý- široký kořen, ke hrotu se zužuje

Nálevkovitý- nevhodný

Tvorba a vylučování mléka

Způsoby- filtrace krve- v alveolách

-do mléka se dostávají- voda, minerální látky, vitamíny

-sekrece mléčných alveol- tuky, cukry, bílkoviny

-okolo 400 l krve se přefiltruje na 1 l mléka

 

Spouštění mléka

Řízeno nervovou a hormonální soustavou

Oxytocin- hormon, který produkuje hypofýza

-působí na hvězdnicovité buňky->smrštění a vytlačení mléka

Ejekce= uvolňování mléka z vemene

6-8 minut trvá účinek oxytocinu

Podráždění receptoru-> spustí se oxytocin

 

Význam mléka

Jeden z nejdůležitějších živočišných procesů

Obsahuje Ca, laktózu, bílkoviny, vitaminy

Nejvíce využívané mléko je kravské, kozí a ovčí

Význam jednotlivých složek

Voda- nejvíce zastoupená složka mléka

Sušina- především lipidy, bílkoviny, laktóza a minerální látky

Tuk- v syrovém mléce je tuk obsažen v tukových kapénkách, mluvíme o disperzi mléčného tuku v mléčné plazmě nebo o emulzi mléčného tuku v odstředěném mléce

-nasycené a nenasycené masné kyseliny

Bílkovina-kasein 75-83% polymorfismus- typ kaseinu je důležitý

-produkční znak pro výtěžnost sýřeniny

-o tepelně stabilní, o tepelně labilní,  globulin 2-4 %, albumin 9-17 %

 

Složení mléka

Kravské            ovčí                     kozí

Voda                                 87,5%                80,70%             87,03%

Sušina                              12,5%                19,3%                12,97%

Laktóza                           4,7%                   5,36%                4,45%

Tuk                                    3,8%                   7%                      4,14%

Bílkoviny                        3,3%                   5,98%                3,56%

Minerální l.                    0,7%                   0,96%                0,82%

 

 

Faktory působící na tvorbu mléka

Vnitřní vlivy

Vrozené, velmi málo ovlivnitelné

Plemenná příslušnost- užitkový typ (plemena mléčná, kombinovaná a masná)

Věk dojnic

Pořadí laktace- do 5-6 laktace se produkce zvyšuje potom klesá

-na začátku a na konci laktace má tuk jiné složení a vlastnosti

Říje-mléko může změnit chuť

Stádium laktace- 4-8 týdnů po porodu stoupá

Individualita jedince- každá dojnice produkuje mléko poněkud jiného složení

Zdravotní stav- narušení fyziologických funkcí organismu dojnice způsobuje zhoršenou jakost mléka

Činnost mléčné žlázy

 

Plodnost

Vnější vlivy

Lze je velmi podstatně ovlivnit

Výživa a krmení- dostatek krmiva, kvalitní krmivo, pravidelnost

-kvalitní pitná voda (neomezené množství)

->kvalita mléčného tuku

Doba stání na sucho- není vhodné zkracovat ani prodlužovat

-optimální doba 6-8 týdnů před porodem

Technologie chovu- ustájení, dojení

Ošetřování dojnic

 

Základní pojmy

Laktace- doba kdy samice produkuje mléko

-začíná porodem

-končí zaprahnutím

-305 dní

-fáze- rozdojovací, stálost, pokles

-druhy- normální- delší než 250 dní

-nenormální- kratší než 250 dní

-normovaná- 305 dní- využita pro hodnocení a srovnávání

 

Mléčnost- schopnost produkovat mléko pro výživu mláděte

  • U prasnice, ramlice, klisna

Dojnost-produkce mléka víc než pro mládě

Dojivost- množství nadojeného mléka za den nebo laktaci, v kg

Dojitelnost- schopnost uvolňovat mléko

Zaprahnutí (zasušení)- ukončení laktace

Stání na sucho- doba od zaprahnutí do porodu, 6-8 týdnů před porodem->dorůstá plod, regenerace mléčné žlázy, organismus se připravuje na další laktaci

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!