Moderní nosné systémy pozemních staveb – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Moderní nosné systémy pozemních staveb

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

MODERNÍ NOSNÉ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

 

VÝVOJ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VE 20. STOLETÍ

 • Klasické materiály (kámen, cihla) přetrvávají v moderních úpravách, např.: jako systémové zdící soustavy (navzájem skladebné prvky stěn, příček, stropů, komínů),
 • Kovové nosné konstrukce, převážně ocelové od 19. století, hlavně na inženýrské stavby a skelety výškových budov,
 • Dřevěné nosné prvky v klasických úpravách i modernizovaných, např.: lepené vrstvené dřevo, příhradové vazníky,
 • ŽB (od konce 19. století) používán v moderní architektuře jako monolit i prefabrikát,

 

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

 • Největší rozvoj mezi 50. a 70. lety 20. století, kdy byly vysoké požadavky na množství výstavby bytů a občanské vybavenosti,
 • Soustavy byly tvořeny jako stěnové nebo sloupové systémy a rozměry prvků vytvářeli prostorovou modulovou síť, aby je bylo možné navzájem kombinovat,
 • Uzavřený systém:
  • Lze sestavit pouze konkrétní typ konstrukce s minimální variabilitou (např.: většina panelových stěnových soustav),
 • Otevřený systém:
  • Umožňuje různé kombinace prvků a tím menší nebo větší množství variant konstrukcí (např.: některé skeletové systémy),

VÝVOJ PREFABRIKOVANÝCH STĚNOVÝCH SYSTÉMŮ U NÁS

 • Od poloviny 50. let se stavěli panelové budovy nejprve s relativně nízkým rozponem nosných stěn,
 • Šlo např.: o soustavy: G-55 (rozpon 3,6m); T-06B (rozpon 3,6m); T-08B (rozpon 6 m); VVÚ – ETA; P1,11,

 

KONSTRUKČNÍ PRVKY STĚNOVÉ SOUSTAVY

 • Nosné stěnové panely jsou tvořeny jako třívrstvé konstrukce (nosná část, tepelná izolace, povrchová vrstva),
 • Vnitřní nosné panely bez tepelné izolace mohou sloužit zároveň jako ztužující prvky,
 • Prefabrikované schodiště jednoramenné nebo dvouramenné,
 • Stropní panely propojené (z monolitněné) svařením vyčnívající výztuže a vyplněním zálivkovým betonem,
 • Prefabrikované základové pasy,
 • Všechny typy panelů mohou být opatřeny prostupy a otvory s výplněmi,
 • Spáry mezi panely do sebe většinou zapadají na ozuby vyplněné zálivkovým betonem a utěsněné trvale pružným tmelem,

 

KONSTRUKČNÍ PRVKY SKELETOVÝCH SOUSTAV

 • Prostorové ztužení skeletu zajistíme např.: ztužujícími stěnami, jádrem nebo diagonálními ztužidly
 • Ke ztužení pomohou také průvlaky (podélně) a stopní panely (příčně),
 • Stykování průvlaků se provádí buď nad podporami nebo v místech nulových momentů,
 • Napojení sloupu do dalšího podlaží je řešeno tzv. čapkovým spojem (výztuž ze spodního sloupu je přivařená k ocelové botce horního sloupu a spoj je z monolitněn zálivkovým betonem,
 • Pokud použijeme stěnové panely mají pouze výplňovou nebo izolační funkci,
 • Průvlaky jsou buď deskové (MS 71) nebo trámové (S1.2; S1.3),
 • Stropní panely se usazují do ozubu v průvlacích většinou se jedná o dutinové panely,

 

ÚPRAVA KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

 • Schodiště:
  • Jednoramenná nebo dvouramenná schodiště,
  • Schodišťové rameno jako prefabrikát, někdy včetně podest,
  • Schodiště uloženo na nosných stěnách, průvlacích nebo speciálních podestových panelech,
 • Odvodový plášť:
  • U stěnových soustav jsou obvodové panely zároveň nosné, u skeletů pouze výplňové,
  • Obvodový plášť vždy musí splňovat tepelně izolační vlastnosti, dnes většinou v kombinaci původní izolace (cca 80 mm) a dodatečného zateplení (100-200 mm),
  • Při opravě musíme nejprve vyčistit a přitěsnit spáry mezi panely a poté zateplit a povrch upravit tenkovrstvou omítkou,
 • Soustavy ŽB prefabrikovaných hal:
  • Sloupové soustavy se používají pro vícepodlažní objekty, které umožňují v hale veliké prostory,
  • Návrhy velko-rozponových hal – S1.2, S1.3, INTERGO, PREMO, LKS,
  • Haly H1 – určené pro jednopodlažní objekty,
  • Konstrukce bez vazníkové haly je tvořena podélnými rámy ze sloupů a průvlaků a na ně kolmo uložené žebrové předpjaté panely typu TT,
  • Rozpětí 6-18 m,
  • Sloupy obdélníkového průřezu,
  • Průvlaky pro rozpon 6 m jsou železobetonové,
  • Styk mezi sloupem a průvlakem je kloubový,
  • Střešní panel TT je předpnutý.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!