Morální panika – referát – otázka ZSV

 

   Otázka: Morální panika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): gassicek

 

Morální panika

Termín morální panika je pojmenování pro sociální reakci společnosti na nějakou znepokojující situaci, která byla založena na domněnce, že nějaká skupina lidí, či pouze jedinec (většinou minoritní skupiny nebo subkultury) představuje hrozbu pro danou společnost. Lidé se mohou obávat, že by je mohla nějakým způsobem činnost skupiny zasáhnout či poškodit. Většinou se společnost obává právě deviantního chování a ohrožení norem, které ve společnosti fungují. Spouštěčem morální paniky je hlavně zájem o to, jak se určité skupiny chovají a jaké důsledky to má pro společnost. Důležité je, aby se společnost shodla na stejném názoru, aby se to poté mohlo označovat morální panikou.

Mezi hlavní znaky morální paniky patří medializace se sociálními tématy, ovšem se můžou objevovat i spontánní paniky. Na důsledky, které by eventuálně mohly vzniknout, společnost upozorňují média., čímž následně dochází k hromadnému nárůstu odsuzování a odporu vůči skupinám. Masové média jsou primárním faktorem, který morální paniku můžou vyvolat.

 

  • Uprchlická „krize“

Za deviantní skupinu, kterou bych chtěla zmínit, považuji uprchlíky a žadatelé o azyl. Lidé vidí uprchlíky jako něco negativního, jelikož média prezentují tuto skupinu jako tu, která způsobuje vyšší kriminalitu, mohli jsme určitě zaslechnout, že berou lidem práci a peníze. Noviny používají negativní nadpisy a obsahy článků. Přitom je popis situace naprosto přehnaný. Samozřejmě se může jednat o jedince, kteří se dopouští deviantního chování, ale jelikož se jedná o skupinu se stejným účelem, jsou kvůli těmto činům odsuzováni všichni uprchlíci a žadatelé o azyl.

 

  • Obcování s ďáblem

Dále bych se chtěla pozastavit nad 15. – 17. století.  V této době bylo přibližně 200 000 – půl milionu lidí odsouzeni k smrti za „obcování s ďáblem“(souložit s ďáblem). Přes 80% z těchto sociálních obětí tvořily ženy. Toto šílenství se s odlišnou rychlostí a intenzitou rozrůstalo po celé katolické a protestantské Evropě. Jakmile byl dotyčný jednou obviněn, měl velmi mizivou šanci k úspěšné obhajobě. Byly popravovány ženy, děti i celé rodiny. Celá tato záležitost narostla do obrovských rozměrů, kdy se dokonce nechávaly vypalovat vesnice.

 

  • Panika vyvolaná médii

Poslední příklad, který bych chtěla uvést, se stal v srpnu r. 2000. Po té co News of the World (britský bulvár) zveřejnil přes 110 000 údajných adres britských pedofilů, začali lidé na těchto adresách konat protesty. I na známém sídlišti Palsgrowe Estate v jihoanglickém městě Porstsmouth došlo až k takovému fanatismu, kdy demonstranti zapálili manželskému páru (se třemi dětmi) automobil a byt jenom kvůli domněnce, že zde přebývá její bratr, který byl odsouzen za pedofilii.

V jedné z londýnských čtvrtí museli policisté bránit staršího muže kvůli chybnému úsudku rozšiřovanému v letácích „strážci morálky“. Tyto letáky také označovaly muže jako pedofila. Dav poté zaútočil na ordinaci lékařky, opět jen kvůli mylné informaci, která údajně dekódovala její specializaci (paediatrist) jako označení pro pedofily/pedofilně zaměřené individuum.

Tyto tři příklady jsem uvedla, protože si myslím, že naprosto přesně popisují význam morální paniky a situací, které můžou nastat díky mylným a nepřesným informacím (z tohož jeden je aktuální). V posledním příkladu je velmi výstižný vliv médií, který způsobil velmi nepříznivý sled událostí, především díky tomuto faktoru.

 

Zdroje:

http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080715145959.pdf

https://zprávy.aktualne.cz/

http://theses.cz/id/zjpnyp/Andrea_Sloukov_bakalsk_prce_final.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1ln%C3%AD_panika

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy