Násilí – sociologie

 

Otázka: Násilí

Předmět: Společenské vědy, Sociologie

Přidal(a): Tereza Horníková

 

Domácí násilí

 • = chování, které u jednoho z účastníků způsobuje strach z druhého
 • z velké části problematické
 • velmi často se vyskytuje v několika formách současně
 • vzrůstající tendence (!)

 

Formy násilí

 • fyzické – fyzické útoky, bití, facky, ohrožení zbraní …
  • často útočník může fyzicky ubližovat nejbližším lidem osoby
 • psychické – nadávání, vyhrožování, znemožňování, zesměšňování …
  • ne vždy je doprovázeno fyzickým
  • a) sexuální  – znásilnění, nucení k sexu
  • b) ekonomické – odstřihuje druhou osobu od peněz, bere výplaty, zakazuje chodit do zaměstnání
  • c) sociální izolace – brání v návštěvách přátel i rodiny, neustále pronásleduje  nebo si někoho najme

 

Specifika násilí

 •  „Za zavřenými dveřmi“ – doma, bez svědků a navíc je to mezi osobami blízkými
 • pachatelé domácího násilí mají dvojí tvář – navenek se chová normálně – společensky oblíbený, přátelský, bavič, atraktivní – násilně se chová pouze doma (ovšem tohle neplatí ve všech případech!)
 • násilí má vždy svojí historii – začíná zpravidla nenápadně (často si prvních příznaků oběť nevšimne, přehlíží je, omlouvá)
 • násilí není neustále – střídání období násilí a období relativního klidu (usmíření, omlouvání)
 • oběť pořád k partnerovi lásku cítí – cítí naději – věří (i několik desítek let), že se partner změní
 • vystupňování násilí – samotný akt – relativní klid, „líbánky“ – stále dokola
 • násilí nemůžeme (!) zaměňovat s hádkou
 • nejčastějšími obětmi jsou: ženy, děti, muži, senioři

 

Mýty o násilí

 • 1. týká se jen lidí sociálně slabších
 • 2. není běžné – týká se jen několika málo rodin
 • 3. častou příčinou je alkoholismus člověka
 • 4. ženy si za násilí mohou sami – dávají mu k tomu příčinu
 • 5. ženy mají násilí rády
 • 6. oběť násilí a násilník

Ve chvíli, kdy člověk ví, že se u někoho jedná o týrání – tak je povinen (!) nahlásit toto jednání

 

Stalking

 • většinou se týká bývalých partnerů – neustále pronásledování, prozvánění, neustálé psaní sms, mailů, obtěžování rodiny …
 • v roce 2010 začal oficiálně existovat jako trestný čin
 • aby člověk mohl být obviněný ze stalkingu musí:
  • stalker činí proti vůli oběti
  • intenzivně pronásleduje oběť
  • dlouhodobě pronásleduje oběť (minimálně 4 týdny)
 • ROSA, DONA (zkratka domácí násilí)
  • obě dvě jsou linky na pomoc při domácím násilí
 • Bílý kruh bezpečí – organizace pro všechny oběti trestného činu poradna při jakémkoliv trestném činu, i lidská pomoc (mají psychology)

 

Násilí na dětech

 • nejméně 20 tisíc dětí v ČR je týráno rodiči a ve většině ani není odhaleno
 • rodiče nebo nový partneři – nejčastěji kombinace fyzického, psychického nebo sexuálního
 • týrané děti často nechodí ven, nechodí do škol, školek
 • často pomáhá všímavost okolí (např. doktorka při preventivní prohlídce)
 • často si sami neumějí přivolat pomoc
  • a) psychopatičtí rodiče – často jim je dítě sebráno
  • b) pod pohružkou stíhání jsou ochotni se jít léčit
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!