Navrhování betonových konstrukcí – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Navrhování betonových konstrukcí

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Normy:

 • ČSN EN 1990 – zásady navrhování konstrukcí EC0 (eurokód 0),
 • ČSN EN 1991-1-1 – zatížení konstrukce, obecné zatížení,
 • Část 1-1 objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov EC1,
 • ČSN EN 1992-1-1- navrhování betonových konstrukcí, obecně,
 • Část 1-1 obecná pravidla pro pozemní a inženýrské stavby EC2,
 • ČSN EN 206 – beton, specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,

 

Navrhování dle 1. mezního stavu (MS):

Mezní stav je situace, kdy při jejímž překročení konstrukce přestává vyhovovat provozním požadavkům nebo požadavkům při provádění.

 • MS – mezní stav spolehlivosti,
  • po překročení se zřítí,
 • MS – mezní stav použitelnosti,
  • Přetvoření – vznik a limity průhybu,
  • Vznik a šířka trhlin – posuzuje se u betonových a zděných konstrukcí,
  • Po překročení nelže konstrukci používat k danému účelu,
 • MS – mezní stav trvanlivosti,
  • Početně neumíme vypočítat – zatím,
  • Vyměňuje se jinými měřítky: spolehlivost, hospodárnost,
 • Spolehlivost – bezporuchovost konstrukce, životností, opravitelnost, udržovatelnost,
  • Dílčí složky: činnost, použitelnost, udržitelnost (trvanlivost),
 • Hospodárnost – zvažujeme různé ekonomické činitele,
  • Ceny stavebních materiálů a energie (spotřeba),
  • Např.: původně dražší a účinnější obvodový plán, výrazně sníží náklady na vytápění,
  • Doba životnosti konstrukce,
  • Obtížné změny provozu,
  • Modernizace,
  • Morální opotřebení – nezapadá do doby,

 

STUPNĚ POŠKOZENÍ KONSTRUKCE

 • Opravovat už drobná poškození
 • lokální – malá porucha – trhliny
 • dílčí p. – nadměrný průhyb, porušení podružné části konstrukce
 • celkové p. – zřícení konstrukce, velké staticky závažné praskliny

 

Náklady na odstranění poškození:

 • Přímé na odstranění,
 • Druhotné – odstavení provozu, ekonomické ztráty při přerušení provozu,
 • Náklady spojené s odstraněním objektu, recyklace odpadu, uložení zbytkových odpadů,

 

Postup navrhování:

 • Koncepční návrh (z ničeho udělat něco),
  • Zvolíme druh a tvar konstrukce,
  • Materiál – volba dle prostoru,
  • Předběžný návrh rozměru konstrukce,
 • Analýza konstrukce,
  • Vytvoříme statický model,
  • Určíme zatížení a vnitřní síly,
 • Dimenzování a konstruování prvků,
  • Ověření rozměrů daných prvků na konstrukci,
  • Určuje vyztužení konstrukce,
  • Posouzení 2.MS – pokud je potřeba,
 • Interakční proces – postupné dosažení správného výsledku,
 • Idealizace konstrukce,

 

Tvorba modelu konstrukce:

 • Geometrická konstrukce – idealizace tvarů,
 • Chování konstrukce – idealizace (zjednodušení) pracovního diagramu,
 • Deska,
  • Plošné rozměry musí být minimálně 5x větší než tloušťka,
  • Počítá se pouze na 1 metr šířky,
 • Trám,
  • Délka musí být alespoň trojnásobek výšky (l>3h),
  • Ohýbaný prvek,
 • Sloupy,
  • h=b (h<4b),
  • tlačený prvek,
 • Příhradové modely,
  • Řeší se pro řešení smyku za ohybu u trámu a průvlaku,
 • Následující výpočet,
  • Globální,
  • Konstrukce, jako celek
  • Vnitřní síly, návrh a posouzení průřezu,
 • Lokální,
  • Konkrétní místo,
  • Smyk v blízkosti podpor, posouzení pod osamělým zatížením,
 • Vyšetřování štíhlosti konstrukce,
  • Je průřezová charakteristika,
  • Vyšetřujeme u tlačených prvků (sloupy),
  • Ukazuje riziko vybočení prvku,
  • Jde o zavedení vlivu vzpěru,
  • Vliv vzpěru zavedeme zvětšením výstřednosti působící síly,

OZNAČENÍ OCELI

 • Dle ČSN: 10 505 R – fyk = 500 MPa,
  • fyk – charakteristická hodnota pevnosti oceli v tahu,
  • 10 – označení pro stavební ocel,
  • 50 – 1/10 fyk,
  • 5 – zaručená svařitelnost,
  • R – tvar žebírek oceli (používá se na výkresu),
 • Dle EN: B 500 A,
  • B – betonářská ocel,
  • 500 – fyk,
  • Udává třídu tažnosti (velikost deformace při přetržení – udáváno v %),
   • A – normální,
   • B – vysoká,
   • C – velmi vysoká.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!