Nejstarší řecké civilizace a homérské období – dějepis

dějiny

 

   Otázka: Nejstarší řecké civilizace a homérské období

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Nikola Klásková

 

 

Mínojská civilizace

 • Rozkládala se na Krétě, označení je odvozeno od bájného krále Mínoa (nechal vyrobit labyrint pro Minotaura – lidské tělo, býčí hlava)
 • Paláce – politická a hospodářská centra oblasti (nejznámější Knossos), obytné místnosti, řemeslnické dílny a skladiště zemědělských zásob
 • Krétské písmo nerozluštěno
 • K umění využívali přírodní motivy (delfíni, chobotnice, ptáci)
 • Krétské paláce neměly okolo sebe hradby

 

Předpalácové období (2500 – 2000 př. n. l.)

 • Došlo ke specializaci řemesel

 

Období prvních paláců (2000 – 1700 př. n. l.)

 • Kréta zničena zemětřesením

 

Období druhých paláců (1700 – 1450 př. n. l.)

 • Paláce zničeny kvůli výbuchu sopky na ostrově Théra (pravděpodobná inspirace pro bájnou Atlantidu)
 • Po této katastrofě byla Kréta oslabena, čehož využili řečtí Achájové a Krétu dobyli

 

Mykénská civilizace

 • Centrem město Mykény (severovýchod Peloponés) – Lví brána – vchod do palácového komplexu
 • Jejími nositeli byl řecký kmen Achájů – ovládl Krétu
 • Vznikaly paláce – opevněny mohutnými hradbami z velkých kamenů → kyklopské stavby (zdivo)
 • Koncem mykénského období se uskutečnila Trojská válka – Trója byla zničena zřejmě ve 13. stol. př. n. l. (severozápadní pobřeží Malé Asie)

 

Temné/Homérské období (1100 – 800 př. n. l.)

 • Díky hornatému území nebylo Řecko ve Starověku jednotným státem
 • Řecké území osídleno kmeny – Achájové, Aiolové, Iónové, Dórové
 • V tomto období vládnou na několik územích králové (bazileové), nejpočetnější vrstvu obyvatel tvořili rolníci, otroků bylo málo
 • Od počátku prvního tisíciletí př. n. l. probíhala 1. řecká kolonizace – stěhování Řeků na ostrovy v Egejském moři a do Malé Asie
 • Homér = autor 2 eposů z poloviny 8. stol. př. n. l.
  • Ilias/Iliada – popis Trojské války
  • Odysseia – cesta Odyssea z Tróje domů na Itaku

 

 • Náboženství (antropomorfní = bohové vypadají a jednají jako lidé) bylo sjednocujícím prvkem řeckých států
 • Řekové věřili na předvídání budoucnosti → věštírny (v Delfách zasvěcena bohu Apollónovi)
 • S kultem bohů souvisí okázalé slavnosti s atletickými a múzickými soutěžemi – olympijské hry (podle města Olympie, zasvěceny bohu Diovi, v době jejich konání byl vyhlášen mír), nejstarší záznamy vítězů z roku 776 př. n. l.

 

1 komentář u „Nejstarší řecké civilizace a homérské období – dějepis“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy