Největší jaderné havárie

dejiny-umeni

 

   Otázka: Největší jaderné havárie

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Ota

 

 

Černobyl

Číslo na stupnici vážnosti INES-7

Za největší, nejznámější a nejzávažnější jadernou havárii považujeme havárii Černobylu, kde došlo 26.dubna 1986 během pokusu na 4. reaktoru k přehřátí a následnému výbuchu jednoho z reaktorů.

V 1:23:58 se spustila exploze, která odtrhla víko reaktoru a vyústila v požár a také další exploze. Naměřené dávky záření v reaktoru bylo velice vysoké až 5000 R (rentgenů) za hodinu a v okolí bloku číslo 4. to bylo až 2000 R.

Do vzduchu se uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval do celé severní polokoule. Havárie se vyžádala evakuaci až 350 000 lidí. Přibližně 60% radioaktivního spadu skončilo v Bělorusku. Až do teď  se rodí příčinou havárie postižené děti.

 

Fukušima

Číslo na stupnici vážnosti INES-7

Druhá také velice závažná havárie je havárie v jaderné elektrárně ve Fukušimi Japonsko společnosti TEPCO . K havárii došlo  11. Března v období zemětřesení. Katastrofa vznikla důsledkem ničivé vlny tsunami. Při havárii došlo k závažnému poškození 3 tlakových nádob reaktoru. Při obnažení paliva reaktoru vznikal vodík, který byl příčinou tří mohutných explozí. K příčinám havárie patří také jiné nedostatky jako je třeba nepřipravenost obsluhy továrny a další.

Muselo být evakuováno přes 150 000 lidí a spíše zemřeli lidi na následky evakuace ale ne na záření.

Příčiny havárie byly spíše zapříčiněny společností TEPCO samotnou.

 

Three Miles Island USA

Číslo ve stupnici INES- 5

Velmi vážná jaderná havárie se stala v ranních hodinách roku 1979 vypadla dodávka vody do jednoho ze dvou elektrárenských zdrojů. Reaktor byl sice odstaven ale úniku chladící vody se nedalo zabránit. V důsledku ztráty chladící kapaliny došlo k tavení aktivní zóny. Úklid celé havárie trval týden. Únik radioaktivních látek mimo elektrárnu byl sice nízký, ale radioaktivní opatření bylo větší než u Windscale.

 

Windscale

Číslo ve stupnici INES-4

Roku 1958 ve Velké Británii v dopoledních hodinách došlo vinou nepozornosti tehdejší obsluhy k přehřátí a následnému vznícení 8 palivových článků jaderného reaktoru. Následovalo vznícení slitiny a vznikl mohutný požár. Požár se hasil celkem 5 dní a oheň zničil 12% paliva, které bylo umístěné v samotném reaktoru. Silné radioaktivní látky se rozptýlily nad 70% Anglie. Po havárii byl na 2 měsíce vydán zákaz na prodeje potravin a konzumace pitné vody v okruhu 700 km2. Provoz reaktoru byl označen jako nežádoucí a Windscale již nikdy nebyl obnoven.

 

Jaslovské Bohunice

Číslo ve stupnici INES-3

Jaderné havárie se nevyhnuly ani československému území. V roce 1977 se stala havárii v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Samotná nehoda se odehrála v pozdních večerních hodinách při vrstvení paliva za provozu reaktoru. Při přípravě čerstvého palivového článku si pracovníci dílny palivových článků všimli, že sáček se silikagelem, který se do článků vkládal jako absorbér vlhkosti v době jejich uskladnění, je roztržený a kuličky silikagelu vysypané do palivové kazety. Silikagel povysávali, ale nevšimli si, že část z nich uvázla uvnitř souboru v distančních mřížkách. Po zavezení palivového souboru do reaktoru nemohlo chladicí médium volně proudit a lokální přehřívání způsobilo roztavení palivových proutků a propálení kesonové roury těžkovodní nádoby moderátoru. V průběhu havárie došlo k poškození jaderného paliva a jeho následnému úniku do prostorů elektrárny. Oblast elektrárny byla do tří dnů vyčištěna a zbavena radiace.

V důsledku této havárie byla jaderná elektrárna A-1 definitivně uzavřena a v současné době se provádí její likvidace.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!