Nekonvenční způsoby obrábění

 

Otázka: Nekonvenční způsoby obrábění

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

U těchto metod, způsobů se nepoužívá standartní řezný nástroj k úběru materiálu, dochází účinky tepelnými, chemickými nebo abrazivními, případně jejich kombinací. Používá se tam, kde byl klasický způsob obrábění obtížný nebo nemožný, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvarově velmi složité díly.

 

Charakteristika:

Rychlost a výkonnost nezávisí na mechanických vlastnostech obráběného materiálu. Materiál nástroje nemusí být tvrdší a pevnější než obráběný materiál. Možnost obrábění složitých tvarů, možnost zavedení plné automatizace, možnost zvýšení technologičnosti konstrukce, sériovosti výroby a snížení pracnosti výroby, současně s výrobou dochází někdy k cílené změně vlastností povrchové vrstvy. Odolnost proti korozi, pevnosti.

 

Podle převládajících účinků oddělování materiálu se dělí na:

  • a) oddělování materiálu tepelným účinkem, elektrozivní metody obrábění (úběr mat. Je vyvolán periodicky se opakujícími el. Výboji mezi nástrojem a obrobkem), obrábění paprskem plasmy (mat. Je odstavován, rozprášen paprskem plasmy, která vystupuje z hořáku vysokou rychlostí), obrábění paprskem Laseru (k úběru mat. Účinkem silného paprsku monochromatického světla na velmi malou plochu, teploty 1000C)
  • b) oddělování materiálu elektrochemickým nebo chemickým účinkem leptání výroba děr do tenkostěnných trubek, folie, elektrochemické obrábění, chemické obrábění.
  • c) oddělování materiálu mechanickým účinkem, ultrazvukové obrábění (pro tvrdé a křehké mat. El. Nevodivých, úběr mat. Vzniká abrazivním účinkem brusiva, které přivádí ve formě suspense) obrábění paprskem vody (k oddělování materiálu kinetickou energií vysokotlakého a vysokorychlostního vodního proudění, úběr mat = v důsledku působení řezného media, částic rovnoměrně do úzkého paprsku)

= pro tyto technologie se používají CNC stroje, které výrazně rozšiřují možnosti samotné aplikace.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy