Německá klasická filozofie – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Německá klasická filozofie

Předmět: Filosofie, Společenské vědy

Přidal(a): Kateřina

 

 

Období německé klasické filozofie

 • 80. léta 18. století – 30. léta 19. století

 

Johan Gottfried Herder

 • Pocházel z učitelské rodiny
 • Na Ghetovu přímluvu získal významné místo duchovního
 • Zajímal se o dějiny i Slovanů
 • Tvrdí, že vývoj dějin neprobíhá nahodile, ale nutně
 • Dílo: Dějiny lidstva jako cesta k humanitě

 

Emanuel Kant

 • Pocházel z rodiny řemeslníka
 • Narodil se a žil v Královci
 • Univerzitní učitel, knihovník, později rektorem univerzity v Královci
 • Byl velmi obdivován a milován
 • Dílo: Kritika čistého rozumu – zabýval se poznáním, překonává krajnosti racionalismu a empirismu
 • Kritika praktického rozumu – zabývá se morálkou, pojem-kategorický imperativ = naše chování se může stát zákonem
 • Kritika soudnosti – zabývá se schopností rozumu, poznává ve věcech účelnost, krásu

 

Johan Gotlieb Fichte

 • Pocházel z chudé tkalcovské rodiny
 • Po studiích často propoušten
 • Divoký, hrdý, nekompromisní
 • Na závěr života působil na univerzitě v Jeně a v Berlíně
 • Zemřel na tyfus
 • Dílo: Řeči k německému národu – jako Kant věřil v důstojnost člověka a mravního chování

 

Friedrich Wilhelm Joseph Sehelling

 • Pocházel z rodiny protestantského pastora
 • Studoval teologii
 • Dosáhl velké kariéry
 • Na konci života přešel k náboženství
 • Dílo: Ideje k filozofii přírody – snažil se překonat protiklady ve filozofii
 • Hovoří se o něm jako o géniovi mezi génii

 

George Wilhelm Friedrich Hegel

 • Pocházel ze Stuttgartu, narozen v rodině vysokého úředníka
 • Studoval společně s Schellingem
 • Přivítal Velkou francouzskou buržoazní revoluci
 • Po studiích působil jako domácí učitel, později se věnoval akademické kariéře
 • Důležitý byl jeho pobyt v Jeně, poton žil v Norimberku a v Berlíně, kde byl jmenován profesorem
 • Zemřel na choleru
 • Dílo: Fenomenologie ducha – všímá si dějin, podle něj vytváří dějiny Světový duch – nic idealistického, „Člověk je tím, čím se svou činností učiní.“
 • 2 školy – Starohegelovci, Mladohegelovci

 

Marxismus

Karel Marx

 • Narozen v Trevíru jako syn právník, výborné vzdělání, studoval práva a filozofii
 • Vstoupil do redakce Rýnských novin, později šéfredaktorem
 • Na protest proti cenzuře emigruje do Paříže – > Brusel
 • Publicistická činnost
 • Ovlivnil vznik Svazu komunistů, vytvořili program Komunistický manifest
 • Vrací se do Německa, emigrace do Londýna
 • Dílo: Kapitál – analýza kapitalistického výrobního systému

 

Bedřich Engels

 • Syn továrníka
 • Po studiích a skončení vojenské služby odjel do Manchesteru, kde měl otec textilní továrnu
 • Celý život finančně podporoval Marxe
 • Dílo: Postavení dělnické třídy v Anglii
 • Dokončil a připravil 2.a 3.díl Marxova Kapitálu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!