Novověká filozofie – maturitní otázka

 

Otázka: Novověká filozofie

Předmět: Společenské vědy, filosofie

Přidal(a): xxx

 

Definice: 

 • ovlivněna 30letou válkou (1618-1648)
 • významný stát Francie-francouzština
 • Filozofie: rozpor mezi idealismem a materialismem, racionalismem a empirismem
 • Rysy fie: plynulost vývoje, nastupuje vítězné tažení rozumu, ideálem poznání se stává matematika.

 

René Descartes (1596-1650)

 • Francouz
 • z bohatých poměrů
 • získává vzdělání u jezuitů
 • velmi se zajímal o matematiku
 • zúčastňoval se prakticky všech společenských akcí
 • na to se klidně na 2 roky ztratil z veřejného života a bádal
 • rád se účastnil válečných výprav (bral je jako možnost vidět celý svět)

 

dílo: Svět

 • ze strachu z inkvizice dílo nikdy nezveřejnil a dokonce jej zničil

 

Rozprava o metodě

 • vydáno anonymně

snaha nalézt odpověď na otázky:

 • „Jak hledat pravdu ve vědách?“; „Jak správně myslet?“
 • projevuje se zájem o matiku, Filozofie má být univerzální matematikou, vědou, v níž se všechny poznatky dedukují ze základních pojmů, principů nové objektivní filozofie, věd i pravého náboženství, naprosto „jasných a zřetelných“.

 

Meditace k první filozofii

 •  jediný ověřený způsob je „metodická skepse“, tj. pochybnost vůči používané metodě.
 • užívá metodu dedukce
 • “Cogito, ergo sum“ = „Myslí, tedy jsem“
 • zajímá se, na co se nemůže spoléhat ani na smysly (klamou), rozumem (může se mýlit) ani matematikou (také se může mýlit)
 • jediná jistota = pochybnost – když pochybujeme, tak přemýšlíme a tím existujeme
 • cílem je pochopit matiku, má na to vůbec lidský rozum, nemůžeme se spoléhat na smysly-představitel racionalismu

 

Baruch Spinoza(1632-1677)

 • psáno také: Baruch de Spinoza; Benedictus de Spinoza
 • pocházel z židovské rodiny
 • rodina měla kořeny ve Španělsku – po nastolení křesťanství ve Španělsku se rodina přesunula do Amsterdamu, aby nemusela konvertovat
 • již v dětství veden k budoucímu životu rabína
 • aby si osvojil řemeslo, vyučil se brusičem skla
 • již v mládí se dostal do sporu, jak s katolickou církví, tak s židovskou obcí
 • byl pronásledován
 • z toho důvodu se zcela stáhnul do ústraní
 • živil se právě broušením skla
 • zemřel na tuberkulózu

 

dílo: Teologicko-politický traktát

 • Spinoza prosazuje svobodný přístup a výklad Písma svatého (rozuměno Starý zákon)
 • za to byl Židy proklet
 • říká také, že Ježíš Kristus by neměl být vnímán jako Boží syn, ale jako nejschopnější nejdokonalejší člověk
 • Tóra by měla být zpřístupněna všem
 • za to pronásledován katolickou církví 

 

Etika vyložena metodou geometrickou

 • etika = umění žít. Etický cíl je štěstí, podmínkou je svoboda. Vše vysvětlil jako matematické dílo, tj. poučka, důkaz, závěr. Geometrická metoda se týkala formy popisu.
 • představitel: Monismus – je jen jediná substance: bůh neboli příroda (sama spustila řetězec)
 • Substance nemá vnější příčinu, je příčinou sebe sama, existuje nutně, je nedělitelná. Rozlehlé věci a věci ve vědomí jsou tedy buď božími atributy, anebo stavy božích atributů. Bůh není vnější, ale vnitřní příčinou toho, co se děje. Tato substance má dvě vlastnosti: myšlení a rozlehlost. Všechno, co se vyskytuje v přírodě je buď rozprostraněnost (květina) nebo myšlení (báseň o květině).
 • Substance = bůh = příroda = duchovní podstata
 • Natura naturans (tvořící příroda) a natura naturata (stvořená příroda)
 • natura naturans – stvořil ji Bůh
 • natura naturata – díky Bohu existuje.

 

Gottfried Wilhelm Leibniz

 • barokní fie
 • představitel idealistické fie
 • již v 15 letech přijat na univerzitu
 • v 17 dokončil bakalářské studium
 • ve 20 chtěl složit doktorát – neumožněno kvůli věku
 • pracoval jako „ministr zahraničí“
 • poslán do Paříže
 • zde navrhuje, aby se křesťanské země přestaly vyčerpávat vzájemnými boji a naopak se spojily proti zemím pohanským (konk. Egypt)
 • údajně se zasloužil o vznik univerzity v Berlíně
 • jeho fie je těžko uchopitelná, nesrozumitelná
 • nakonec upadá v zapomnění

 

přichází s učením o Monádách

 • monády = základ světa
 • mají různé podoby
 • samostatné body, silová centra (= slučování monád)
 • duše – ta má 3 stádia
  • a) živočich = nejnižší – stav omámení
  • b) člověk = má vědomí
  • c) Bůh = nejvyšší – nekonečné vědomí, vševědoucí
 • monád je nekonečné množství, každá je individua
 • nenajdeme totožné/podobné monády, každá obsahuje v sobě zárodek protikladu
 • i přes nekonečné množství monád, vytvářejí monády tzv. předjednanou harmonii = vzniká, díky zásahu Boží moci, každá monáda je ovlivněna Bohem, každá vlastnost monády (i špatná) má pro harmonii význam.

 

dílo: Teodicea

 • vyznává se ze svého vztahu k Bohu
 • je přesvědčen, že Bůh stvořil ten nejdokonalejší svět
 • to vyplývá ze samotné podstaty Boha – vševědoucí, všemohoucí, neskonale láskyplný.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!