Občanské právo – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Občanské právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Veronika

 

 

Právo občanské – právní pojetí věcí, majetku, dělení věcí hmotných a nehmotných

 • Zahrnuje právní normy o majetkových záležitostech fyzických a právnických osob
 • Souhrn soukromoprávních ustanovení, který upravují osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti fyzických a právnických osob

 

Nejdůležitější zásady:

 • Chrání svobodu, zdraví a život
 • Chrání rodinu, rodičovství a manželství
 • Chrání vlastnictví a majetek
 • Péče dodržování smluv

Hlavním pramenem občanského práva je OBČANSKÝ ZÁKONÍK

 

 • Nejobsáhlejší zákon
 • Obsahuje 3081 paragrafů
 • Rozděleno na 5 částí, dále na hlavy – každá hlava je složena z dílů – většina dílů je rozčleněna do oddílů (může mít několik pododdílů)

 

Pořadí:

 1. Obecná část
 2. Rodinné právo
 3. Absolutní majetková práva
 4. Relativní majetková práva
 5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Členění OZ – rozdělení soukromých práv na práva osobní a majetková

 • Majetková práva jsou rozdělena na práva absolutní a relativní

   

PRÁVNÍ POJETÍ VĚCÍ A MAJETKU

 • Předmětem majetkových vztahů jsou věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty
 • V právním pojetí jsou věcmi pouze samostatné předměty, které mají majetkovou hodnotu (cenu)

 

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SE DĚLÍ NA VĚCI HMOTNÉ A NEHMOTNÉ

– VĚCI HMOTNÉ

Prostorově vymezené lidskými smysly, poznatelné celky světa, který nás obklopuje

VĚCI MOVITÉ A NEMOVITÉ

        Movité – přemístitelné

        Nemovité – spojené se zemí pevným základem

VĚCI SPOTŘEBITELNÉ A OPOTŘEBITELNÉ

       Spotřebitelné – věci jednorázové spotřeby

      Opotřebitelné – užitím nezanikají, ale postupně se opotřebují

VĚCI ZASTUPITELNÉ A NEZASTUPITELNÉ

      Zastupitelné (hromadné) – většinou jsou použitelné jen v určitém množství (obilí)

     Nezastupitelné (individuálně určené) – určeny jednotlivě (stroj, budova)

VĚCI DĚLITELNÉ A NEDĚLITELNÉ

     Věci dělitelné – lze reálně rozdělit (pozemek)

     Věci nedělitelné – při rozdělení těchto věci vznikají podíly (dům)

VĚC HLAVNÍ A JEJÍ SOUČASTI NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Součást náleží k věci hlavní tak, že jej nelze oddělit, aniž bychom věc znehodnotily

Příslušenství jsou samostatné věci určené k tomu, aby byly trvale užívány společně s hlavní věcí

– VĚCI NEHMOTNÉ

 • Nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení
 • Jsou to především produkty myšlení (vynálezy)
 • Nehmotné věci mají majetkovou hodnotu – oceňují se
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!