Období dospělosti – vývojová psychologie

 

Otázka: Období dospělosti

Předmět: Vývojová psychologie

Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Období dospělosti

 • charakteristika, psychosociální problematika daného období, funkce rodiny

 

Období dospělosti, nebo-li střední věk života je nejdelším životním obdobím.

 

Dělí se:

 • časná dospělost- 20-30 let
 • střední dospělost- 30-45 let
 • pozdní dospělost- 45-65 let

 

ČASNÁ DOSPĚLOST

 • Takto označujeme přechodnou životní etapu zhruba mezi 20 a 25 rokem života, kdy mladý člověk ještě řeší některé vývojové úkoly z období dospívání.

 

Charakteristika

 • Období pohlavní zralosti
 • Uvědomění si sociálního postavení ve společnosti
 • Nastává rodinná a pracovní odpovědnost
 • Stabilizace charakterových a temperamentových vlastností člověka
 • Vrcholná stabilita sportování (u mužů-vede k sebeprosazování, u žen- k uspokojování mateřského instinktu)
 • Zakládání rodin a k tomu i konflikty mezi partnery na základě kariéry
 • Mladí lidé se učí rodičovským povinnostem a schopnostem
 • Vcelku je toto stádium dynamické, expanzivní s optimismem do budoucnosti
 • Pokud ženy nemají děti tak se realizují jinde (práce, zájmy)
 • Období stresů
 • Roste sebevědomí a ustaluje se, obohacuje se citový život

 

 • Vysokoškolák ještě končí svá studia a brzy začíná pracovat.
 • Většina lidí v této době hledá svého stálého partnera, navazuje stálou známost a uzavírá sňatek.
 • Nejvýznamnějším úkolem tohoto období je proto v podstatě nalezení intimního vztahu k někomu, s nímž budu schopen sdílet, pracovní úsilí i různé zájmy a s nímž budu ochoten tento vztah dále posilovat a udržovat (jen tak je člověk schopen odpoutat se od své izolovanosti a rodinného hnízda).
 • RODINA: skupina spolu žijících lidí vázaných na sebe příbuzensky, sociálně a citově.
 • MANŽELSTVÍ: je základním článkem pro založení rodiny. Může být uzavřeno pouze souhlasným prohlášením muže a ženy, že spolu vstupují do manželství, toto prohlášení musí být učiněno veřejně před dvěma svědky a to buď civilní formou (státní úřad), nebo církevní formou. Podmínkou je zletilost (připouští se výjimka u nezletilých 16 let, pokud tuto výjimku udělí sám soud).

 

STŘEDNÍ DOSPĚLOST

 • Jako střední dospělost je označován věk do ukončení reprodukčního období u ženy(klimakteriu, přechod).
 • U muže dochází k obdobným změnám obvykle méně nápadně a spíše později, reprodukční schopnost může být zachována do pozdního věku. (climacterium virile)

 

Charakteristika

 • Nejproduktivnější období
 • Nejlepší výkony, dochází k uklidnění
 • Objevuje se méně afektů, citová ustálenost
 • Životní a profesní zaměření je ustálené(u žen- orientace na děti a rodinu, u mužů- orientace na práci, sport)
 • Paměť a myšlení na vysoké úrovni, vrchol pracovní výkonnosti

 

Fyzické změny

 • Ubývání síly
 • Zpomaluje se rychlost pohybu
 • Ubývá zraková ostrost
 • Na konci období se zhoršuje štípení zapamatování
 • Lidé mají vysoké sebevědomí
 • První nemoci- hlava, klouby
 • Nechtějí měnit zajetý stereotyp

V tomto období bývají nejčastěji vytvářeny originální výtvory vědců a umělců. Pro výchovu dětí jsou lidé ve středním věku již zralejší a připravenější, mají s dětmi více trpělivosti a věnují jim zpravidla více péče než lidé příliš mladí.

 

OSOBNÍ ZRALOST

 • Člověk má být schopen vykonat přiměřené množství práce každý den a má mít pocit, že jeho práce je užitečná (aniž by byl nadměrně unaven)
 • Má být schopen udržovat dlouhotrvající přátelství k několika nejbližším lidem
 • Má mít dostatečnou sebedůvěru
 • Má být schopen uspokojivého sexuálního styku se stálým partnerem, také přijímat a opětovat lásku a něhu
 • Má být schopen rozšiřovat své zájmy a umět zaměnit svou práci za hru, odpočinek, četbu, radost z přírody, z poezie, hudby, …
 • Má být spolehlivý a odpovědný, také stále ochoten na sobě pracovat
 • Má být schopen uvolnit z napětí, také stále ochoten na sobě pracovat
 • Má mít zájem o předávání životních zkušeností mladším

 

 • Zralý člověk by měl být především pravdivý k sobě samému i k ostatním. A zároveň oproštěn od dětinskosti, závislosti na rodičích. Ale udržet k nim klidný a milující vztah.
 • Manželství a rodičovství tvoří kromě práce nejdůležitější obsah životního naplnění většiny lidí.
 • V podstatě uzavírají muži i ženy manželství proto, aby uspokojili své dvě hluboce zakořeněné potřeby:
 • Potřebu intimního emočního soužití
 • Potřebu mít děti a v nich vidět pokračování svého života
 • Harmonické manželství nacházíme spíše u lidí zralých, kteří prožili šťastné dětství rovněž v harmonické a spokojené rodině. Sexuální uspokojení je důležitou součástí manželského soužití, není však tak rozhodující.
 • Rodičovství přináší do života dosud bezdětných manželství nový prvek. Děti dají jejich životu nový smysl a nový zdroj radosti, ale i nové nároky a nezbytná omezení.
 • Mají-li být dobrými rodiči, musejí umět mnoho obětovat ze svého pohodlí, ze svých zájmu a často slevit i ze svých ambicí. Bohužel ne vždy se dočkají od svých dětí vděku a lásky.

 

POZDNÍ DOSPĚLOST

 • Toto období lidského života bývá obecně charakterizováno jako období BILANCOVÁNÍ. Hovoří se také o KRIZI středního věku.
 • Člověk bilancuje a kriticky přezkoumává svá dosavadní vítězství a prohry. Hodnotí se správně řešení i omyly ve volbě partnera, ve výchově dětí, v pracovní činnosti a v tvořivých seberealizačních činnostech.

 

Fyzické změny

 • Ubývá síly
 • Zpomaluje se rychlost pohybu
 • Ubývá zraková ostrost
 • Na konci období se zhoršuje štípení zapamatování
 • Lidé mají vysoké sebevědomí
 • První nemoci – hlava, klouby
 • Nechtějí měnit zajetý stereotyp

Také originální výtvory umělců a vědců bývají nejčastěji v tomto období vytvářeny. Pro výchovu dětí jsou lidé ve středním věku již zralejší a připravenější, mají s dětmi více trpělivosti a věnují jim zpravidla více péče než lidé příliš mladí.

 

OSOBNÍ ZRALOST

Není snadné definovat. Často bývají uváděny tyto znaky:

 • Člověk má být schopen vykonat přiměřené množství práce každý den a má mít pocit, že jeho práce je užitečná
 • Má být schopen udržovat dlouhotrvající přátelství k několika nejbližším lidem
 • Má mít dostatečnou sebedůvěru
 • Má být schopen rozšiřovat své zájmy a umět zaměnit svou práci za hru, odpočinek, četbu, radost z přírody, z poezie, hudby, …
 • Má být schopný uspokojivého heterosexuálního styku se stálým partnerem, také přijímat a opětovat lásku a něhu
 • Má být spolehlivý a odpovědný, také stále ochoten na sobě pracovat
 • Má umět uvolnit napětí, které přinášejí životní zátěže
 • Má mít zájem o předávání životních zkušeností mladším

Nyní člověk pociťuje, že se mu ubývá sil, a že je mnohem obtížnější čelit novým osobním problémům. Akutní a chronické onemocnění. Pozvolný pokles výkonnosti, péče o stárnoucí rodiče.

 

SOMATICKÉ ZMĚNY

 • Dostavují se první známky poklesu výkonnosti a hromadí se zdravotní potíže, ztráta některých zubů
 • Ukončení reprodukčního období, ženy menopauza, u mužů může být reprodukční schopnost zachována do mnohem pozdějšího věku- negativní i subjektivní prožitky
 • Rodičům odcházejí děti u domova a u některých matek se dostavuje pocit PRÁZDNÉHO HNÍZDA- který může být prožíván negativně i pozitivně
 • Mnozí lidé přijímají v tomto věku nové sociální role- roli prarodiče
 • Většina lidí ke konci období odchází do důchodů, náhlá změna soc. zařazení, omezení soc. kontaktů, vyřazení z pracovního kolektivu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!