Obyvatelstvo a sídla ČR – maturitní otázka

 

Otázka: Obyvatelstvo a sídla ČR

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Klárka

 

 

Obyvatelstvo

 • 10,5 milionu obyvatel
 • Od dob Marie Terezie sčítání lidu každých 10 let
 • HMP = hrubá míra porodnosti 10,4 promile
 • HMÚ = hrubá míra úmrtnosti 10,2 promile
 • Přirozený přírůstek obyvatelstva stoupá o 0,2 promile
 • Kojenecká úmrtnost 2,7 promile
 • Migrační saldo 1,5 promile – rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých

 

Úhrnná plodnost

 • Nad 2 = růst populace
 • Pod 2 = pokles populace

 

Střední délka života

 • Ženy – 79 let
 • Muži – 73 let
 • S každou generací se zvyšuje
 • 20% důchodců/16% dětí

 

Věkové složení

 • 0-15 předproduktivní věk
 • 15-65 produktivní věk
 • 65+ postproduktivní věk
 • Málo dětí – obyvatelstvo stárne
 • 51,3% žen, ALE v ČR se momentálně rodí více chlapců

 

Vývoj počtu obyvatel

 • Úbytek 2. sv. válka
 • Nejvyšší porodnost 1950-1955 = baby boom (po 2. sv. válce)
 • Baby boom 2 -1975 – Husákovy děti – podpora rodin s více dětmi
 • Po roce 1989 změna chování obyvatelstva – děti rodí později, upřednostňují kariéru, cestování…(demokracie)
 • 1994 první přirozený pokles počtu obyvatel (bez ovlivnění válkou, epidemií…)
 • 2007 – 1,48 dítěte na ženu
 • 2012–2020 počet obyvatel roste
 • 2020–2022 počet obyvatel klesá
 • Dnes 1,83 dítěte na ženu (hranice= 2,1)

 

Nerovnoměrné rozložení obyvatelstva

 • vliv – přírodní faktory, historie, socioekonomické faktory
 • nejvíce zalidněné části – Praha, Brno, Ostravsko, Mostecko, Plzeňsko
 • Praha 2500 obyvatel na km2
 • ČR – 136 obyvatel/km2
 • 200 obyvatel/km2 = vyšší životní úroveň
 • Evropa 70 obyvatel na km2
 • Okresy s malou hustotou obyvatel – 50 obyvatel/km2 – Klatovy, Český Krumlov, Prachatice, Jihočeský kraj, Šumava – kvůli nadm. Výšce, ekonomické situaci, zemědělství – nižší výdělky, pracovní příležitosti, historie (komunismus, střežené hranice)

 

Složení obyvatelstva

 • ČR homogenní stát
 • 95% se hlásí k české národnosti
 • Slováci 1,3%
 • Ukrajinci 1,1%
 • Vietnamci 0,4%
 • Poláci – Ostrava
 • Maďaři a Romové – Mostecko, Karlovy Vary, Litoměřice
 • Němci – u severních a západních hranic
 • Nejpestřejší kraj = Ústecký

 

Náboženské složení

 • Lidé kteří se k žádnému náboženství nehlásí – 46%
 • Věřící – 90% křesťané, katolíci
 • Lázeňská města – Muslimové
 • na severu ČR nejméně věřících – Most, Chomutov, Teplice
 • Východ ČR a jižní Morava – nejvíce věřících – Hodonín, Zlín, Vsetín

 

ČR podobný

 • Počet obyvatel jako – Portugalsko, Maďarsko, Řecko, Belgie
 • Rozloha jako – Rakousko, Maďarsko, Srbsko, Irsko, Portugalsko

 

Sídla ČR

 • Sídla = základní jednotka osídlení
 • Seskupení obytných budov = obce
 • Více jak 15tis. sídel – hustá síť venkovských sídel
 • Monocentrická sídla – s jedním centrem (Čechy)
 • Polycentrická sídla – více center (spíše Morava)
 • Současná struktura = výsledek dlouhodobého vývoje
  • Sídelní síť ze 13. st. Křižovatky obchodních cest, soutoky řek..
  • 19. st. Industrializace a urbanizace , zakládání měst (těžba, průmysl)
  • st. odsun Němců, zánik řady sídel, koncentrace do vnitrozemí
  • Po 2. sv. v. bourání mnoha obcí z důvodu těžby, slučování obcí z 8000 na 4000
 • Obec – nejmenší administrativní celek
  • Celkem 6249
  • 205 obcí s rozšířenou působností = vyřizování administrativních záležitostí
 • Městys – mezi městem a vesnicí
  • 231 – Hostomice, Kovářská, Měcholupy
 • Město – více než 5000 obyvatel
  • 559 měst (24 statutárních)
  • Vícepodlažní budovy
  • Obyvatelé zaměstnaní ve službách
 • Velkoměsto = město nad 100 000 obyvatel – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec
 • Okres – zrušeno
 • Kraje – největší samosprávní jednotka v ČR
  • 14 krajů
  • Od roku 2000 jednotky nuts.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!