Ocelový sloup celistvý namáhaný dos. vzpěrným tlakem

stavitelství

 

   Otázka: Ocelový sloup celistvý namáhaný dos. vzpěrným tlakem – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

OCELOVÝ SLOUP CELISTVÝ NAMÁHANÝ DOSTŘEDNÝM VZPĚRNÝM TLAKEM

 • normálová sílá působí na jedné z těžišťových os → stojka vybočí kolmo k jedné z těžišťových os,
 • vybočí ve směru menší tuhosti,
 • na vybočení má vliv tzv. vzpěrná délka prutu,

 • síla takové velikosti, při které dojde k nenávratnému vybočení tlačeného prvku → kce se zřítí,
 • obecně se u tlačených prvků nedá jednoznačně určit směr vybočení, neboť závisí na tuhosti a vzpěrné délce,
 • vhodným zkrácením vzpěrné délky lze eliminovat vliv menší tuhosti,

 

Podmínka spolehlivosti

 

 

Postup při návrhu a posouzení

Návrh

 • vypíšeme známé charakteristiky,
 • z hraniční hodnoty podmínky spolehlivosti určíme plochu průřezu, odhadneme χ,

  • vybočení kolmo k ose,
  • svařované I průřezy: tf (tloušťka příruby),
  • vybočení kolmo k ose,
  • v tabulkách,
  • hodnotu součinitele χ najdeme v tabulkách,
 • ověříme platnost podmínky spolehlivosti.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!