Olympijské hry – maturitní otázka

informatika

 

Otázka: Olympijské hry

Předmět: Teorie sportovní přípravy

Přidal(a): Filip

 

Starověké olympijské hry

 • Konaly se každé 4 roky, po dobu 1 později pěti dní
 • Olympiáda – čtyřleté období od začátku her do začátku následujících
 • Zúčastnit se mohl jakýkoli svobodný Řek s dokladem o tréninku
 • Uznávali profesionály, kteří trénovali výhradně na OH
 • První OH 776. př. n. l.
 • Začínaly průvodem závodníků a slavnostní přísahou bohu Diovi
 • Ženy nesměly soutěžit (vdané ani přihlížet) ale měly vlastní hry – heráie
 • Závody hlídali rozhodčí – héladovníci
 • Postavy závodníků inspirovaly umělce
 • Vítězové dostali olivový věnec a mohli si nechat postavit sochu
 • Ten kdo podváděl musel postavit sochu na počest Dia
 • Nejprve byl pouze běh na jeden stadion
 • Běh
  • Dromos- jeden stadion (192,27m)
  • Diaulos – dva stadiony
  • Dolichos – 7-24 stadií
  • Hoplítés – běh ve zbroji
 • Pětiboj – penthatlon
  • Běh na jeden stadion
  • Disk
  • Skok do dálky
  • Zápas
  • Oštěp
 • Box
 • Dostihy
 • Všeboj- pankration
 • 2 stol. př. n. l – úpadek her
 • stol. n. l. – rozmach her
 • stol. n. l. –úpadek her
 • Historický význam her
  • Mírumilovný význam – vyhlášení míru v průběhu her
  • Myšlenka Fair play
  • Rozvoj těla i ducha
  • Myšlenka profesionálního pojetí sportu
  • Ovlivňovaly i jiné časti kultury

 

Novodobé olympijské hry

 • 1894 – vznik olympijského výboru MOV (za Čechy Jiří Stanislav Guth-Jarkovský)
 • 1896- první novodobé olympijské hry v Athénách
 • Hlavním iniciátorem byl Pierre de Coubertin
 • Olympijské hry se konají co čtyři roky
 • Všichni sportovci jsou si rovni
 • OH se konají vždy v jiném městě světa, aby podporovaly soudržnost států
 • Ženy se poprvé účastnily OH v roce 1900
 • V roce 1919 byly zveřejněny základy olympijské charty
 • Olympijská vlajka znázorňuje pět barevných kruhů symbolizující jednotlivé kontinenty
 • Olympijská hymna byla složena Řeky v roce 1896
 • Olympijské heslo – „Rychleji, výše, silněji“
 • Coubertin zařadil do programu her moderní sporty, vytvořil ceremoniály
 • Zapálení olympijského ohně a olympijská štafeta byli přidány až v roce 1928 respektive 1936
 • Hry byly několikrát zneužity k politickým účelům (1936, 1972, 1980..)
 • V průběhu I. a II. světové války se OH nekonaly
 • První ZOH v roce 1924
 • Do roku 1992 byly OH a ZOH ve stejný rok
 • 1994 první posunuté ZOH

 

Ceremoniály

 • Zahajuje příchod hlavy státu, předsedy MOV (Thomas Bach) a předseda organizačního výboru
 • Průvod delegací s vlajkou a označením státu – začíná Řecko a končí pořadatelský stát
 • Hymna a vztyčení olympijské vlajky
 • Štafeta běžců přináší olympijský oheň
 • Slib závodníků a rozhodčích
 • Program připravený pořadatelský státem
 • Při zakončení přichází vlajkonoši a sportovci bez rozlišení na národnosti
 • Při státních hymnách se vztyčuje vlajka Řecka, pořadatelského státu a budoucího pořadatele
 • Starostové měst si předají olympijské vlajky
 • Projev předsedy organizačního výboru, předseda MOV ukončí hry
 • Za zvuku fanfáry zhasne olympijský oheň a je spuštěna olympijská vlajka

 

Pierre de Coubertin

 • Byl velkým propagátorem tělesných cvičení
 • Olympijské hnutí považoval za příspěvek harmonickému rozvoji těla a ducha
 • Založil Muzeum olympijských her a Ústav sportovní pedagogiky
 • Usiloval o propojení olympismu s uměním
 • Byl předsedou MOV 1896 – 1925
 • Ironií osudu mu pomoc s OH neposkytla jeho země ale Hitlerovo Německo
 • Zemřel rok po skončení OH v Berlíně
 • Díla
  • Essais de psychologie sportive
  • Pedagogie sportive
  • Memories olympiques

 

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

 • Gymnaziální profesor
 • Na studiích v Paříži se seznámil s Coubertinem
 • 1894 – zvolen členem MOV
 • 1899 – ustanovil český olympijský výbor
 • 1899-1925 v čele ČOV/ČsOV
 • Zasloužil se o samostatnost českých sportovců za doby Rakouska-Uherska
 • Díla
  • Hry olympijské
  • Paměti olympijské
  • Poslední paměti olympijské
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy