Operace Anthropoid – maturitní otázka

 

Otázka: Operace Anthropoid

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Lucie Nováková

 

 

Heydrich přišel zabít český národ, a národ ho za to zabil. (V. Černý)

Historický kontext

 • Mnichov 1938 – napětí, hrozící válečný konflikt
 • 16. březen 1939 – vznik Protektorátu Čechy a Morava
 • protektorátní vláda v čele nejprve s R. Beranem, poté s A. Eliášem
 • exilová vláda – Edvard Beneš
 • prezidentem stále dr. Emil Hácha
 • nový úřad říšského protektora – K. von Neurath
 • září 1941 – K. von Neurath nahrazen R. Heydrichem (Neurath do r. 1943 neodvolán, proto byl Heydrich – zastupujícím – říšským protektorem)
 • první heydrichiáda = popravy odpůrců režimu, odbojářů, velké transporty do Terezína a Osvětimi, stanné právo

 

Život v protektorátu

 • Norimberské zákony proti Židům, zaváděna němčina
 • hospodářství podřízeno zájmům Říše
 • přídělové lístky (speciální pro Čechy, Němce a Židy)
 • pracovní doba prodloužena na 10-12h (předtím 8 h)
 • poslech zakázaných západních stanic – trestem i smrt
 • cenzura + nacistická propaganda

 

Reinhard Heydrich

 • nar. r. 1904, Německo – zámožná hudební rodina 
 • výchova slušná, katolická; sportovec, hudební talent
 • Reichsmarine – poručík námořnictva, kariérní úspěchy – neměl dobré vztahy (jak v námořnictvu, tak ve škole – šikanován)
 • manželka Lina von Osten – přivedla ho do NSDAP
 • šéf zpravodajské služby = SD; šéf gestapa (tajná policie)
 • iniciace Noci dlouhých nožů, Křišťálové noci; architektem konečného řešení, teroru v okupovaném Polsku…

 

Skupina Anthropoid

 • cíle: ukázat spojencům činnost odboje, dospět ke zrušení nebo oduznání podpisů Mnichova; důvodem i větší likvidace odboje během heydrichiády
 • vybrán Jozef Gabčík, Karel Svoboda – zraněn během výcviku – nahrazen Janem Kubišem
 • útok stanoven původně symbolicky na 28. říjen 1941, kvůli nedostatku paliva, zbraní i letounů výsadek až v prosinci 1941 spolu se sk. Silver A a B
 • v Praze spojení se sokolskou organizací; celkem cca 400 lidí zapojených do pomoci sk. Anthropoid
 • obhlídky trasy pohybu Heydricha – jeho sídlem Dolní zámek v Panenských Břežanech u Prahy (asi 30 min autem) – vybrána ostrá zatáčka v Praze-Libni ústící do ulice V Holešovičkách 

Průběh operace:

 • 27. květen 1942, 10:35
 • Gabčík – samopal, při průjezdu vozu zbraň nevystřelila; Kubiš – bomba, záchranně ji hodil po vozu, Heydricha zasáhly střepiny automobilu (odvezen na Bulovku) – posléze útěk do smluvených úkrytů
 • poslední úkryt parašutistů – kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově uliciJozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc

Důsledky:

 • bezprostředně druhá heydrichiáda 
 • izolace Prahy, vyhlášení výjimečného stavu, druhého stanného práva 
 • cukr = slibování odměn za informaci vedoucí k dopadení pachatelů
 • bič = domovní prohlídky, zatýkání, hlášení jmen v rozhlasu
 • 4. červen 1942 smrt Heydricha na otravu krve z důvodu poranění
 • zrádce: Karel Čurda – udal sk. Anthropoid na gestapo
 • 18. červen 1942 – 7 hodinový boj o Kryptu – vyčkávání, pár zraněných Němců – poslední náboj pro sebe – téměř všichni spáchali sebevraždu, jen Kubiš upadl během boje do bezvědomí a zemřel v tentýž den v lazaretu SS na následky zranění

 

Mathausen 

 • 294 obětí (většinou lidé příbuzní parašutistů nebo lidé jim nápomocní) 

 

Lidice 

 • místní podezříváni z ukrývání odbojových partyzánů a falešně podřezáváni z pomoci atentátu
 • rozhodnutí K. H. Franka, souhlas Hitlera – vypálení Lidic 10. června 1942 jako varování pro národ
 • 340 obětí

 

Ležáky 

 • obyvatelé zapojeni do protinacistického odboje už od začátku okupace, pomáhali i výsadku Silver A, jehož úkolem bylo navázat spojení s Londýnem – 24. červen 1942 vypálení obce
 • 51 obětí

pozitivní důsledky: 

 • Molotov hned 9. června 1942 potvrdil obnovu ČSR v předmnichovských hranicích
 • Churchill tak učinil proslovem již r. 1940, poté po diskusi r. 1942 Britové prohlásili, že poválečné uspořádání ČSR nebude ovlivněno událostmi z r. 1938
 • Charles de Gaulle ji neoficiálně oduznal 29. září 1942.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!