Osevní postupy – zelinářství

 

   Otázka: Osevní postupy

   Předmět: Zelinářství

   Přidal(a): Petr Pavel

 

 

Jsou plánovité střídání plodin na orné půdě. Účelem je dosáhnout efektivní využití úrodnosti půdního profilu, omezení výskytu chorob, škůdce a plevelu a zamezení půdní úrody pro dosažení co nejvýnosnějších výnosů.

 

Rozdělení:

Volné – Plodiny střídáme hlavně dle ekonomických hledisek a cílem je obsažení maximálního zisku i za cenu ohrožení úrodnosti.

Pevné – Střídání plodin je plánovité dle požadavků na úrodnost půdy a dle pěstitelských zásad.

Pevné osevní postupy se přizpůsobuje účelu výroby, kterou mají zjístit.

 

Polní osevní postupy zajišťují tržní produkci rostlinné výroby.

Pícninářské OP zajišťují výrobu objemných krmiv.

Speciální OP je pro pěstování speciálních plodin nebo zvláštních speciálních úkolů ve výrobě.

 

Sestavování osevních postupů

1) Stanovení počtu osevních postupů.

2) Nahrneme jednotlivé osevní postupy:

  • Pro příslušné půdní a klimatickou půdou. Podle struktury osevních ploch pěstovaných plodin.

3) Vytyčíme hony.

4) Navržení osevních postupů, zhodnotíme z agrotechnického a ekonomického hlediska.

 

Zásady sestavování osevních postupů

Obilnářsko-zelinářský

Intenzivní-zelinářský

Extenzivní-zelinářský

 

Zařazování do osevních postupů: Ornou plochu rozdělíme na hony, na kterých střídáme skupiny zelenin se stejnými nároky, Jednotlivé druhy a odrůdy zelenin zařazujeme podle jejich náročnosti na hnojení, zálivku.

 

Požadavky na organické hnojení respektujeme tím, že je zařazujeme do první, druhé nebo třetí tratě.

1 trať- čerstvě vyhnojené, košťáloviny, plodové zelí.

2 trať- druhý rok po vyhnojení, listové zelí.

3 trať- třetí rok po vyhnojení, lusková zelenina

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!