Osobnosti české filosofie

 

Otázka: Osobnosti české filosofie

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): Adéla Moravcová

 

 

Bernard Bolzano

 • Vystudoval teologii, přednášel ji
 • Byl kněz, pokrokový, svobodomyslný
 • Za své názory propuštěn z univerzity
 • „Vědosloví“ – zabývá se logikou, správné metody poznávání, …
 • Klade důraz na mravnost (mravní zákony)
 • Člověk má přemýšlet, jaké následky bude mít jeho chování
 • Mravné jednání, které má být prospěšné všem

 

Augustin Smetana

 • Působil na FF, děkanem
 • Vystoupil z katolické církve – přestoupil až k ateismu (demonstrativně)
 • Revoluční, propagoval svobodu
 • Velký vliv jeho studijní cesta po Německu
 • Přednášel dějiny filosofie
 • Hlavně německá filosofie – Kant, Hegel, Feuerbach,…
 • Snažil se o syntézu toho nejpodstatnějšího z filosofie
 • Vidí slovanský národ jako “tahouna“
 • Lidství, humánnost

 

T. G. Masaryk

 • Studoval estetiku, filosofii
 • Byl profesorem filosofie
 • Představitelem polického a filosofického realismu
 • Důraz na praktickou filosofii
 • Řešil, jak se co dotýká člověka
 • „Filosofie dějin“ = vychází z Palackého, vůdčí myšlenkou je náboženství (otázky), boj o čistší křesťanství (ukazuje na Husovi), boj teokracie s demokracií
 • „Humanitní ideál“ = čistá člověckost
 • „Krize moderního člověka“ = zabýval se sebevražedností v habilitační práci, lidé žijí moc v individualitě, chce vytvořit nové náboženství (v souladu s vědou)
 • Základem aktivity politiků má být morálka, podřízená etice
 • Vyjadřoval se k problémům současné společnosti
 • Chtěl potlačit marxistickou a Hegelovu filosofie

 

Emanuel Rádl

 • Přispíval do náboženských časopisů
 • Původně biolog
 • Důraz na sociální spravedlnost a svobodu člověka
 • Kritizoval nacionalismus (německý)
 • Vyzdvihuje Masaryka
 • Polemiky, přednášky, články

 

Jan Patočka

 • Mluvčí Charty 77, zemřel po výslechu
 • Žák Husserla (fenomenolog)
 • V centru jeho filosofie je přirozený svět, esence, jádro,…
 • Snaží se zachytit to podstatné pro člověka
 • Studie o Komenském, o Bolzanovi,…
 • „Kacířské eseje o filosofii dějin“
 • Profesorem filosofie na univerzitě
 • Přeložil Hegelovo dílo o duchu a Husserla
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!