Osobnosti subjektivního idealismu

 

Otázka: Osobnosti subjektivního idealismu

Předmět: Filosofie, Společenské vědy

Přidal(a): Adéla Moravcová

 

 

George Berkeley

 • Byl to kněz, později biskup a misionář
 • Narozen v Irsku, v Dublinu studoval teologii
 • Navazuje na senzualismus Johna Locka – základním zdrojem poznání jsou naše smysly = primární (jsou objektivní, nezávisí) a sekundární (subj.) kvality těles
 • Berkeley tvrdí, že i primární kvality těles jsou také subjektivní
 • Říká, že existují v našem vědomí, vnímání a existování je totéž
 • Objektivní svět neexistuje – abstrakce
 • To, co je reálné je PODSTATA (duch, duše)
 • Původcem idejí je BŮH – vyvolává v nás ideje, ukazuje nám svět v podobě, kterou on sám určuje, všem poskytuje stejné ideje, stojí nekonečně výš než my, nemůžeme odvodit jeho myšlení, naše zkušenosti nám jen něco ukazují
 • Agnostik – nevěří v dokonalé poznání, nevyvrací, ale ani nepotvrzuje existenci nějakého boha
 • „Existovat znamená být vnímán“

 

David Hume

 • Skotský filozof
 • Autor historické knihy Dějiny Anglie
 • Kritizuje lidské poznávací schopnosti
 • Senzualismus, zdrojem poznání jsou smysly, nedokážeme jít za hranice smyslů – jsme jimi omezeni, věříme jim
 • Člověk nemůže překročit své lidství, neuznává zákonitosti
 • Můžeme pouze popisovat svět, ale ne poznat
 • Je to silný ateista, neuznává nic jako zázrak, neuznává deismus
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!