Papír – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Papír

Předmět: Výtvarná výchova, Technologie

Přidal(a): Lily

 

Historie

 • Pochází z Číny (3. tis. př. nl.)
 • původní materiál: konopí
 • následně zbytky hedvábí a lnu (počátek n. l.)
 • nejstarší takový spis – Korea 167 n.l.
 • Arabové přinesli výrobu papíru do Evropy (8.st)
 • První papírna v Česku: 1370 v Chebu

 

Definice:

 • zplstěná směs rostlinných vláken s přísadou klížidel a plnidel, slepená a usušená do tuhé vrstvy a zválcovaná do hladké plochy

 

Suroviny:

 • a) hadrovina (nejkvalitnější papír)
 • b) bavlněná a lněná buněčná vlákna 2-4cm (velmi pevný papír)
 • c) dřevní buničina zbavená ligninu a buněčného obsahu intenzivním čištěním
 • d) dřevní buničina vyčištěná jen částečně (balící papír, lepenky..)
 • e) dřevní obrus, surová juta, sláma, surové konopí (novinový papír, levné lepenky)
 • další: klížidla, plnidla (velký vliv na kvalitu papíru)
  • přidávají se i bělidla a barviva

 

Stručný popis výroby papíru:

 • vyrábí se z dřevěné drtě, která se vaří v tlakových nádobách s několika různými druhy chemikálií
 • NaOH / NaOH spolu s NA2S / v roztoku hydrogensiřičitanu vápenatého a kyseliny siřičité
 • Rozpouští se inkrustační látky (směs tříslovin, barviv, ligninu, pryskyřice)
 • Zbývající vlákna celulózy se dále vypírají, rozmělňují, třídí, odvodňují a melou v holandru
 • V holandru se klíží a přidávají se plnidla (kaolín, mastek, sádra, barit, mletý vápenec, bílá magnézie)
 • Plnidla slouží k tzv. Nastavení papíru – bělí papír, upravují ho pro tisk, zmenšují pevnost
 • Dále se přidávají barvící látky (převážně dehtové)
 • Z holandru se vypouští papírovina do lapače písku (písečník) a do uzelníku, kde se zachycují uzlíky a zrnky pryskyřice
 • Následně papírovina teče do rozdělovače a dále na papírenský stroj
 • Nejprve do splsťovacího zařízení, kde u kaše pohybem a otřásáním dochází ke splstění vláken
 • Splstěná hmota prochází ždímačkou k lisům a odtud vycházející pás papíru se vysušuje
 • Před koncem sušení se papír hladí na žehlícím stroji pomocí válců
 • Hotový papír se řeže na listy nebo natáčí do svitků

 

Rozdělení papíru:

a)Podle klížení

 • Papíry neklížené
 • Papíry poloklížené
 • Papíry klížené

 

Papíry neklížené:

 • načechrané s drsným povrchem (zpravidla nenastavované plnidly)
 • pijavý papír
 • Filtrační papír
 • Kopírovací papír

 

Papíry poloklížené:

 • zakližují se ve hmotě, ale pouze malým množstvím klížidla
 • Především papíry tiskové
 • Nejkvalitnější – papíry pro tisk bankovek a cenin, dále tisk ilustrací, reprodukcí a jemných rytin (bavlna, len, konopí)
 • Nejméně kvalitní – novinový papír (velký obsah dřevní drtě, z levných odpadových surovin)
 • knihtiskový papír
 • Hlubotiskový papír
 • Ofsetový papír

 

Papíry klížené:

 • převážně psací papíry
 • dokumentový papír
 • Dopisní papír
 • Kancelářský papír
 • Konceptní papír
 • Kreslící papír
 • Akvarelový papír
 • Kladívkový papír

 

b) Podle použití

 • papíry obalové
 • Papíry upravené (preparované)
 • Lepenky

 

Papíry obalové:

 • balící papír
 • Obalový papír na knihy
 • Hedvábný papír
 • Pergamenový papír (napodobenina)
 • Cigaretový papír

 

Papíry upravované (preparované)

 • pergamenový papír
 • Gumový papír – povrch natřený lepidlem
 • Ornigový papír – potřen vrstvou mastné barvy
 • Karbonový papír – potřen vrstvou mastné černé barvy
 • Nepromokavý papír – napojený roztoky různých vosků, parafínů nebo cerezínů ve lněném oleji a petroleji
 • Tapetový papír
 • Pauzovací papír – napojený vysychavými oleji
 • Přetiskový papír – opatřen klihovou vrstvou
 • Fotografický papír – opatřen želatinovou vrstvou s obsahem stříbra
 • Křídový papír – natírá se tenkou vrstvou směsi kaolínu, baritové barvy… spojených s lepidly

 

Lepenky:

 • tuhý list papíru, který se obvykle nedá ohnout bez poškození
 • Surovinou bývá odpadový materiál – sláma, nepraná dřevní drť, hrubší hadrovina…
 • hlazené, lešťěné – slouží ke psaní a potištění
 • Na krytí střech – většinou asfaltované a pískované
 • malířské
 • Asbestové – nehořlavé
 • Vulkánfíbr – umělá rohovitá hmota vyrobená z neklíženého bavlněného papíru namáčením v koncentrovaném roztoku ZnCL2
 • Kartony – extra silné papíry z několika silnějších archů.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!