Periodizace pravěku a starověku se zaměřením na Řecko a Řím

dějiny

 

   Otázka: Periodizace pravěku a starověku se zaměřením na Řecko a Řím

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): coffee

 

PRAVĚK

 • Periodizace dějin:
  • Doba kamenná – 3. -4. mil. – 3500 př. n. l.
   • a) paleolit – 3mil. – 10tis.př. n. l.
   • b) mezolit – 10tis. – 7tis.př. n. l.
   • c) neolit – 7. tis. – 5200př. n. l.
   • d) eneolit – 5200 – 3500př. n. l.
  • Doba bronzová – 3500 – 750př. n. l.
  • Doba železná – 750 – rok 0 př. n. l.
   • a) starší 750-400př. n. l.
   • b) mladší 400-0 př. n. l.
  • Formy člověka
   • Austrolopithecus (4 mil. př. n. l.)
   • Homo habilis – člověk zručný (3 mil. př. n. l.)
   • Homo erektus – člověk vzpřímený (2 mil. př. n. l.)
   • Homo sapiens neandrtales – člověk rozumný (400 tis. př. n. l.)
   • Homo sapiens sapiens – člověk dnešní (40 tis. př. n. l.)

 

Doba kamenná

 • Paleolit
  • Vytvářely kmeny
  • Nástroj – úštěpy z kamenů a kostí
   • Pěstní klín
   • Harpuny, luky a šípy
  • Obydlí – vchody do jeskyň a převisy
   • Malby v jeskyních, které nám napovídají jak žili = př. lovci mamutů
    • Malby se našli v jeskyních v Lascaux (FR), Altamira (SJ)
   • Sošky venuši
  • Mezolit
   • Oteplení = ústup mamutů – menší zvířata
    • Lov ryb
   • Začali se usazovat u řek a pěstovat
   • Nástroje
    • Mikrolity – drobné úlomky
    • Vrše – past na ryby
   • Neolit
    • Vznik zemědělství
     • Obilniny, luštěniny, domácí zvířata (ovce, kozy, pes hlídač), ječmen, pšenice
    • Objev keramiky (rozlišování různých kultur)
    • Stavějí trvalé domy
    • Keramické kultury
     • Lineární keramiky – louny
     • Vypichované keramiky – žijí v rondalech (kruhový dům)
    • Typické byly dlouhé domy
   • Eneolit
    • Orablo, zapřáhnutí zvířat
    • Objevení mědi
    • Zaniká matriarchát – vláda ženy
    • Společenské změny – spol. stratifikace
     • Jednotlivá povolání = řemesla
    • Megalitické stavby:
     • Mentiry – kameny v řadě samostatně
     • Kromlechy – dokola stojící (stonehenge)
     • Dolmeny – jednoduché komory, hrobky, oltáře
     • Trilit – dva kolmo vztyčené kameny s překladem
    • Keramika
     • Kultura nálevkovitých pohárů
     • Šňůrová keramika
     • Zvoncovité poháry

 

Doba bronzová

 • Zvířata: slepice, kočka, hus, kachna
 • Řemesla
  • Lití do ztracena (do ztracené formy) = každý ks originál
   • Nejdřív vosk, který obalily hlínou, to ohřáli a pak vypálené hliněné formy nalili bronz
  • Jako platidlo používali bronzové tyčinky
  • Kultury:
   • Mohylová kultura – památníky
   • Popelnicové pole – nádoby jako urny

 

Doba železná

 • Železo = tvrdší, jednodušší a rychlejší výroba (železná ruda), dalo se vyzbrojit více mužů najednou
 • př. n. l. v malé Ásii
 • A) starší doba železná – Halštatská (750-400)
  • Podle Rakouského města, solné doly
  • Největší naleziště železné rudy u Bíčí skály
  • Jantarové náhrdelníky
  • Knížata se pohřbívala v mohyle se svými věcmi (př. vozem nebo co používaly)
 • B) mladší doba železná – Lathénská (Keltská 400-0)
  • Přelom století
  • Keltská společnost
   • V čele aristokrat (na krku bronzový torquéz)
   • Vláda bohatých
   • Nepoužívali písmo ale runy
   • Kováři, šperky
   • Platidlo byly duhovky (ražena mušle)
   • Stavěly oppidum = opevněná hradiště
   • Svátky – Samain (1. Listopadu, norý rok, stejný jak halloween), Beltane (1. Května, svátek plodnosti – u nás pálené čarodějnic)

 

STŘEDOVĚK

Mezopotánie

 • Rozprostírala se mezi řekou Tygrid a Eufrat (Nil)
 • Pravidelné záplavy = úrodné půdy
 • První menší státy
 • Stěhování národů k řekám
 • Vznik státu Egypt a Mezopotánie (mezi řekami)
 • První civilizace v mezopotánii staří Summerové
  • Nevíme, odkud přišli, ale uměli číst a psát
   • Zanechali nám klínové písmo (vyrývaly na hliněné desky)
  • Založeny nejstarší státní města Ur, Uru, Umma
   • Zakládaly městské státy (chrámové hospodářství) kde byly vládci kněží
  • Říše Asirská, Babylonská, Novo Asirská, Novobabylonská
  • st.př.n.l. v Babylonské říši Chamurapy vytvořil Chamurapiho zákonník oko sa oko zub za zub
  • Babyloňané = summerové
  • Určovaly čas, znaky astronomie
  • Typické jsou pro ně sochy okřídlených psů
  • Otroctví
  • Mastreliéf – vyrytí do skály (reliéf – vyčuhuje ze skály)

 

Egypt

 • 4 období:
  • Období – stará říše 1800-1540 př. n. l.
   • Kahira; Menthuto
  • Období – střední říše
   • Faraón Ahmos
  • Období – nová říše
  • Období – pozdní Egypt
   • Alexandrie, Kleopatra
  • Nejznámější stará říše a pyramidy v Gíze
  • město Kairo
  • Pyramidy slouží jako pohřebiště pro faraony – 7. div světa
  • Údolí králů – Kopec který vypadá jak pyramidy, v něm jsou tunely a síně (pohřebiště), je zde pohřbeno cca 60 faraonů (Ramesse I, Thutanchamon)
  • Znak egypta – skarabeus
  • Egypt byl dobyt Peršany – na trůn Kleopatra
   • Ta uzavřela mirovou smlouvu s Římem = pakt s Cézarem, po jeho smrti s jeho nástupcem
  • Po ní na trůn nastoupil Ramesse II., který založil město Théby (město 1000 bran) a zavraždil svoji tetu Hatšepsut

 

Starověká Čína

 • Civilizace sídlila u řek Chuang che a Jang c´tiang
 • Císař Čching sjednotil Čínu 3.st.pr.n.l. (sjednotil 7 císařství)
 • Čchin
  • Na trůn jako 18 letý
  • Když dobyl rod tak ho nechal celý vyvraždit
  • Vládl krutě ale moudře
  • Sjednotil písmo – nechal vyryt všechny znaky do desek, ale mohli se vyslovovat jinak
  • Vybudoval si své pohřebiště (kde si nechal vybudovat terakotovou armádu a porušil tradici vyvraždění všech nejbližších)
  • Stavěl velkou čínskou zeď
 • Vynalezli střelný prach, rozvinutá medicína (akupunktura, akupresura), výroba papíru a hedvábí, vynalezli kompas, porcelán a rýžový porcelán

 

Řecko

 • Řecká polis – město, obec, městský stát
 • Vznik Sparty – vojenská
  • Sparťanská výchova = děti byly odebráni rodičům a cvičeni k boji a hlavně k přežití
 • Helioti – byly původní obyvatelé Peloponéského poloostrova než je Sparťané zotročili = časté bouření heliótů
 • Byla zde rada starších
 • Sparťané = obyvatelé sparty, Lakadeimonští = obyvatelé celé země
 • Aristokracie = vláda urozeních
 • Oligarchie = vláda bohatých
 • Byrokracie = vláda úředníků
 • Theokracie = vláda kněží/církve
 • Sparta = monarchie
 • Starověké Athény 6.stol.př.n.l.
  • V čele archonti (nejvyšší úředníci z řad aristokracie), lid rozdělen na otroky, neplnoprávní (nemohli hlasovat) a plnoprávní občané
  • Přelidnění, zvyšování otroků, velká úmrtnost
  • Solon – jeden z archontů
   • Změnil zákony – zakázal aby šli lidi z dluhu do otroctví, obyvatelstvo rozdělil do majetkových vrstev
  • Klaisteres – zrušil rody, lidé byly voleny podle schopností
  • Kolonizace (v Itálii Neapolis-Neapol) – nejzápadnější kolonie v Turecku Masaja (Marsey)
 • Peršané chtěli, aby jim Řekové platili daně, ty to odmítli = Peršané začali dobývat Řecké polis (mestá) => Řecko-Perské války
  • Perský král Dários I přeplul středozemní moře 490 př.n.l. – Athéňané zvítězili bitva u Maratonu (běžec Feilipides přinesl zprávu do Athén po té zěmřel)
  • Athéňané požádali Spartu o pomoc ta odmítla, ale i přesto vyhrály 1. válku
  • 10 let na to perský král Xerxes táhl znova na Řeky – vymyslel plovoucí most (spojené lodě) – Athény požádaly Spartu o pomoc, ta souhlasila => 2. válka o Thermopyl 480př.n.l.
  • Spartané připravily pro Peršany léčku, která se nepovedla kvůli řeckému zdrádci a Peršané zničili Atheny – za tím jim ale Athéňané zničili lodni most a Peršané tak zůstali uvězněni v Řecku a nakonec prohráli v bitvě u Salaminy – Řekové znovu vyhrávají
 • Byl založen Athénský námořní spolek, který si musely platit a to se ostrovu Dén nelíbilo a vyhlásilo Athénám válku = Peloponéská válka
  • Dény si povolaly na pomoc Sparťany a ty jim válku vyhráli
 • Théby chtěly řecko pro sebe a tak zaútočili na Spartu která si zavolala na pomoc Persii = Sparta vyhrává
 • Peloponéská válka
  • na severu řecka byla Makedonie s králem Filipem II Makedonským, který chtěl Řecko sjednotit, byl zavražděn
  • na trůn jeho 17letý syn Alexandr Makedónský – sjednotil Řecko diplomacií ne krví (všechny přemluvil ať s ním táhnou na Peršany)
  • po jeho smrti byla říše rozdělena na 3: Egypt, Sírii a Makedonii

 

SPARTA

Poloha: Peloponés

Kmen: Dórové = Sparťané

Obyvatelstvo: 1/10 sparťané; 9/10 Heiloti (zotročené obyvatelstvo)

Státní zřízení:

2 králové

5 eforů (dohližitelů)

rada starších (28 členů)nad 60

shromáždění lidu

 

ATHÉNY

Poloha: Attika

Kmen: Ionové

Státní zřízení:

pův. král → vláda vznešených (aristokracie)

9 archontů (vláda) – na 1 rok, voleni

 

Starověké umění Řecka a Říma

Řecko

 • děl řeckého malířství se dochovalo velmi málo
 • tvořili ho deskové obrazy, nástěnné malby, mozaiky které se dochovali pouze v římských kopiích
 • vnitřky Řeckých chrámů byly pestře pomalovány a zdobili je deskové obrazy nebo fresky, podlahy byly vykládány mozaikami
  • mozaiky – v klasické době – jednoduché vzory z černých a bílých kamínků (až později používali barevné kamínky)
  • podobně vypadaly i domy a budovy bohatých občanů
 • Všeřecké hry – jen muži
  • sportovní – oštěp, běh, disk, koňské spřežení, běh se zbraní
  • umělecké – recitace, zpěv, závody hlasatelů
 • vítěz dostane vavřínový věnec, sochu a finanční zajištění
 • stadion = 180m
 • každé 4 roky
 • první olympiáda r. 776 př.Kr. a poslední ve 4 stol. po Kr.
 • malířství
  • na nádobách
  • černofigurální styl – žlutý nebo červený podklad a černé postavy
  • červenofigurální styl – černý podklad
  • fresky, postavy, výjevy z přírody
  • mozaika – bitevní výjevy

 

 • filosofie – teorie o vzniku světa
  • Anaximenes – ze vzduchu
  • Herakleistos – poustevník, z ohně
  • Anaximandros – z pohybu
  • Tháles – z vody
  • Pythagoras – vše se dá spočítat


 • kalokagathia
 • sochařství
  • kuros – ideál, strnule stojící nahý muž
  • koré – strnule stojící oblečená žena
 • divadlo – tragédie
  • Aischylos – Oresteia
  • Sofoklés – Král Oidipus, Antigona
  • Euripidés – Médea
  • komedie
   • Aristofanés
  • sochy – Praxiteles, Skopas, Feidias
   • mramor, bronz
   • Diskobolos (od Myróna)
  • filosofie
   • Démokrités – atomismus – učení o nedělitelných atomech
   • sofisté – učitelé moudrosti, vyučují
   • Sokratés – pravda vychází z vědění
   • Platón – Sokratův žák
    • učení o světě ideí
   • Aristoteles – žák Platóna
    • učitel Alexandra Velikého
    • poznávání světa a přírody skrze smysly

 

Říma

 • Latina – základ románských jazyků – odborná terminologie
 • Historie, řečnictví, poezie, eposy, satira
 • Divadlo – přebírání řeckého divadla
 • Hygiena – spalování mrtvol, kanalizace, lázně
 • Architektura – amfiteátr – Colosseum, vítězné oblouky
 • Akvadukty a vodojemy, veřejné lázně
 • Silnice, činžovní, rodinné a atriové domy
 • Asfalt, vápenná malta, omítka
 • Malby (umění portrétu), posmrtné masky, historický reliéf
 • Mince
 • Politický systém
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!