Pěstování jádrovin v intenzivních výsadbách

ovocnářství

 

Otázka: Barvy

Předmět: Ovocnářství

Přidal(a): Petr Pavel

 

 

Nejrozšířenější ovocný druh počtem stromů i produkcí u nás.

Stanoviště vybíráme dle požadavků druhů a odrůd + dle většiny klimatických a půdních podmínek.

 

JABLONĚ

 • nejvíce pěstované v ČR
 • celé území až do 600 m. n. m.
 • jsou cizosprašné – opylení jinou odrůdou, kombinované výsadby
 • nejlepší prostředí: roviny – mírné svahy; 350 – 450 m. n. m., průměrné teploty 8°C, srážky 600 – 800mm, půdy středně těžké

 

Typy výsadeb:

 • Volně rostoucí zákrsek:
  • pěstujeme na středně vzrůstných podnožích (MM 106, M26)
  • výška kmene: 0,5 – 0,7m
  • spon: 4-5 x 2-3m
  • výška v plodnosti 3m, šířka řad 2,5m; ulička 2,5m
  • výchovným řezem (během 3 let) vypěstujeme relativně řídkou korunku se 4 – 5 hlavními větvemi a prodlouženým terminálem
  • udržovacím řezem v období plodnosti odstraňujeme zahušťující a poškozené větve s konkurenčními výhony ponechané zakracujeme dle zásady: „Čím bujněji odrůda roste, tím méně ji řežeme a naopak – čím slaběji roste, tím hlouběji řežeme.“
  • při zmlazování odstraňujeme asi 1/2 terminálu u kosterních větví
  • v dobrých podmínkách se dožívají 30 – 35 let, výnosy 20t/ha
 • Jednoduchá palmeta:
  • vysazujeme dvouleté stromky s korunou na slabě rostoucích podn. (M9)
  • základ je terminál a 2 postranní výhony ve směru řady -> zakrátit o 1/2 a vyvázat k drátěné konstrukci; ostatní postranní výhony odstranit
  • terminál po řezu převyšuje postranní větve o 10 – 15cm
  • založit druhé patro cca po 1 metru
  • spon: 3,5 – 4,5 x 1,2 – 1,5m
  • věk výsadby: cca 15 let
 • Štíhlé vřeteno:

  • výsadby zakládáme z jednoletých štěpovanců na zakrsle rostoucích podnožích (J-TE-G, M-27)
  • zakrátíme na 0,8 – 0,9m a odstraníme předčasný obrost do výšky kmínku 0,5 – 0,6m
  • odstraníme konkurenční a vzpřímené výhony; delší vyvazujeme -> závaží
  • vyhnutí terminálu do vodorovné polohy (III.), navrácení v IV. -> podpora obrůstání postranními výhony
  • po celou dobu života (12 – 15 let) – kůly
  • spon: 3 – 3,5 x 0,8 – 1,5m
  • základem tohoto tvaru je střední osa – nese plodné polokosterní větve

 

Ošetřování:

Řez a usměrňování růstu, obdělávání půdy, hospodaření s vláhou, výživa a ochrana proti škodlivým činitelům

 • a) obdělávání půdy:
  • 1. dva roky po výsadbě – kypření a udržování bezplevelného stavu
  • další roky dle typu výsadby – černý úhor či pěstování na zelené hnojení, kosení trávníku (mulčování) a černý úhor v řadách ošetřování herbicidy
 • b) výživa:
  • na podzim P, K, Ca, část N + statková hnojiva (2 – 3 roky -> 10cm)
 • c) závlaha

 

Doba, způsob a technika výsadby; opěry k vysazeným dřevinám

 • u jabloní a hrušní vysazujeme dvouletý výsadbový materiál
 • jednoletý materiál jen pro zahuštěné výsadby
 • optimální doba výsadby je podzim – 1/2 X. – XI. nebo na jaře 1/2 III. – IV.
 • důkladná příprava půdy a vyhnojení před výsadbou (NE ke kořenům)
 • při opakované výsadbě sadu NE stejné druhy; střídat jádroviny a peckoviny, popř. sázet mezi původní řady
 • místo štěpování nad zemí 10 – 20cm
 • „utopené stromky“ = ponořená naštěpovaná část – postupně zakoření z ušlechtilé odrůdy (zpravokoření) a podnož postupně odumře
 • výsadba: 2 osoby, ošetřit kořeny, řezné plochy šikmo do jámy a namočit do vody; zemité kaše

 

Opěrky k dřevinám:

 • zaoblený kůl (impregnovaný), spon méně než 1,5 > drátěnka; pro stavbu drátěnky kůly 8 – 10cm – 8m od sebe, napínací drát ve výšce 1,8 – 1,9m (průchod), ukotvení okrajových sloupků, stromek vysadit 10cm od kůlu

 

JABLONĚ

 • nejvhodnější podmínky do 300 m. n. m.
 • půdy hluboké
 • pěstitelské tvary:
  • a) zákrsek (spon 5 x 4m)
  • b) štíhlé vřeteno (spon 4,5 x 2,5m)
  • c) ovocné stěny palmet (spon 4 x 2-3m)
 • vhodné podnože pro nízké tvary – vegetativně množené kdouloně (K-TE-E)
 • výška korunky udržet ve výšce 2,5m
 • střední afinita = mezištěpování (= srůst 3 rostlin)
 • řez po výsadbě a tvarování v dalších letech je obdobné jako u jabloní
 • hrušně snášejí dobře i hluboké zmlazení do staršího dřeva
 • životnost výsadby: cca 20 – 25 let

 

Choroby:

 • Fyziologické:

  • Pihovitost jabloní (hořká skvrnitost jabloní)
   • symptomy: hnědé skvrny v dužnině
   • příčiny: nedostatek Ca v plodech
  • Mrazové poškození
   • symptomy: korkové pletivo na plodech, praskliny dřeva
 • Virové:

  • Mozaika jabloní
   • symptomy: nepravidelné žluté skvrny na listech (prevence)
 • Bakteriové:

  • Spála růžovitých
   • symptomy: zahnutí jednoletých výhonů, slizovité výměšky, černé výhony
 • Houbové:

  • Strupovitost jabloní
   • symptomy: skvrny na listech
  • Strupovitost hrušně
   • symptomy: podobné jako u jabloní, popraskání kůry, kde houba přezimuje
  • Padlí jabloňové
   • symptomy: bílé „pomoučené“ povlaky na listech, výhonech nebo plodech

 

Škůdci:

 • hmyz:

  • Mera jabloňová
  • Květopas jabloňový
   • symptomy: klade vajíčka do poupat, larva vyžere vnitřek, zasychá
  • Pilatka jabloňová
   • symptomy: klade vajíčka do květů jabloní, napadené plody opadají
 • měkkýši roztoči hlodavci
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!