Pneumatické prvky – maturitní otázka

 

Otázka: Pneumatické prvky

Předmět: Technologie a strojírenství

Přidal(a): Frimos

 

Pneumatika

Základy

 • Principem pneumatiky je přeměna stlačeného vzduchu na mechanický pohyb/energii
 • Využití je primárně v lehkém až středním průmyslu (malé až střední síly) a je třeba rychlý pohyb a frekventovanost
 • Pomocí stlačeného vzduchu vysouvá, zasouvá a různě interaguje s písty a dalšími pneumatickými prvky
 • Vzduch o atmosférickém tlaku je nasáván kompresorem, kde je následně stlačován na požadovaný tlak
 • Na výstupu z kompresoru bývá zpravidla regulační člen, který zajišťuje požadované nastavení tlaku v rozvodu

 

Výhody pneumatických pohonů

 • Bez negativních vlivů na životní prostředí, provoz pneumatických pohonů je čistý a při správném ošetření vyfukovaného vzduchu lze splnit příslušné normy pro provoz v čistém prostředí
 • Bezpečnost, pneumatické pohony se při provozu nezahřívají, a proto je možno je bez obav použít i ve výbušném prostředí
 • Velké zrychlení, velké zrychlení umožňuje velká rozpínavost stlačeného vzduchu a malá hmotnost pohybujících se častí pneumatických motorů
 • Možnost rozvodu na delší vzdálenosti, odolnost a flexibilita rozvodových prvků (hadiček) umožňuje přenos na dlouhé vzdálenosti
 • Nepotřebuje odpadové větve rozvodu, vzhledem k přítomnosti odfukovacích ventilů na pneumatických prvcích se lze okamžitě zbavit‘ ‘odpadového vzduchu‘

 

Nevýhody pneumatických pohonů

 • Omezená síla, jelikož stlačený vzduch má velká omezení, co se týče vyvinutí síly na jednotlivé pneumatické součásti
 • Problematické dosažení pomalých, plynulých pohybů, pneumatické pohony lehko dosáhnou rychlých a frekventovaných pohybů, avšak s pomalými a plynulými si tak dobře neporadí 

 

Zapojení pneumatických obvodů

 • Pneumatické obvody musí být hadičkami pospojovány takovým způsobem, aby to korespondovalo se zamýšleným účelem využití daného pneumatického prvku (hadičky se musí zapojit do správných vstupů/vstupů pro zajištění správnosti funkce)

 

Základní rozdělení pneumatických vstupů/výstupů:

 • Pracovní výstupy – jsou označovány sudými čísly: 2,4,6. Dříve byly označovány jako: A, B, C. Slouží k přenosu stlačeného vzduchu dále do pneumatického obvodu
 • Odfukovací ventily – jsou označovány lichými čísly: 3,5,7. Dříve se označovaly písmeny: R, S, T. Slouží k odfuku přebytečného stlačeného vzduchu v pneumatickém prvku
 • Napájecí vstup – je označován pouze číslem 1. Dříve byl označován písmenem P. Slouží k zavedení stlačeného vzduchu do pneumatického prvku
 • Řídící vstupy jsou označovány: 10 + číslo – to znamená: 12, 14, 16. Jejich úlohou v pneumatickém obvodu je vyslání řídícího signálu pro přívod stlačeného vzduchu do výstupových ventilů. Dříve označovány písmeny: Z, X, Y

 

Základní pneumatické prvky

Rozvaděče

 • Označují se podle počtu poloh a vstupů/výstupů
 • Rozvaděč 3/2 (na obr.1) má 3 vstupy a výstupy. 1 – vstup, 2- výstup, 3 – odfuk. Má 2 polohy
 • Obvykle se setkáváme s 5/2 a 3/2 rozvaděči
 • Slouží pro přenos stlač. Vzduchu s ovládacím prvkem

 

Zdroj stlačeného vzduchu

 • Slouží jako plyn, který je stlačen v pneumatických prvcích a tím je ovládá
 • Běžně regulován regulačním členem

                                                          

Písty

 • Písty se dělí na jednočinné a dvojčinné
 • Jednočinné písty
  • u jednočinného pístu se ovládá pouze vysouvání, vzhledem k tomu, že zasouvání (návrat) je automatický 

 

Dvojčinné písty

 • U dvojčinného pístu se ovládá manuálně vysouvání i zasouvání pístu.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!