Podmínky používání

Studijni-svet.cz a další spřízněné webové stránky poskytují vzdělávací materiály určené jako podpora ke studiu či podklady pro tvorbu vlastních studijních materiálů.

Tyto Podmínky používání upravují vaše používání našich služeb. V rámci těchto Podmínek používání znamená termín „naše služba“ zprostředkování obsahu obsaženého na spřízněných webových stránkách. Jako „spřízněné webové stránky“ jsou definovány všechny webové stránky na následujících doménách, včetně případných subdomén: anglictina-maturita.cz, bezvavejska.cz, biologie-chemie.cz, ctenarskydeniky.cz, dejiny-online.cz, ekonomie-ucetnictvi.cz, hodnoceni-skol.cz, prezmania.cz, rozbor-dila.cz, rozbor-dila.eu, rozborknihy.cz, statni-maturita.cz, studijnisvet.cz
studijni-svet.cz, studijnysvet.sk, worldofstudy.eu, zsv-maturita.cz.

 

1 Používání stránek

Používat Studijni-svet.cz či jiné spřízněné webové stránky může kdokoliv pomocí internetové sítě. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za technickou ani obsahovou stránku zmíněných webových stránek.

 

2 Registrace, členství a VIP členství

2.1 Vaše členství vzniká registrací účtu na webu vip.studijni-svet.cz a umožňuje budoucí navýšení jeho úrovně na VIP členství. K používání je nutný přístup k internetu. Všechny úrovně členství jsou vázány na zaregistrovaný účet s danou zaregistrovanou e-mailovou adresou, která slouží zároveň jako identifikátor. Členství není možné převádět na jiné e-mailové adresy.

2.2 Členství a VIP členství slouží výhradně osobě, která provedla registraci a je určeno pouze pro osobní a nekomerční využití. Je výslovně zakázáno sdílet či jakkoliv reprodukovat obsah Studijni-svet.cz či jiných spřízněných webových stránek. Také je výslovně zakázáno sdílet přístupové údaje k účtu. V případě porušení tohoto bodu či jeho části, nese uživatel (člen) přímou odpovědnost za případné škody vzniklé provozovateli jeho jednáním a provozovatel má zároveň nárok na okamžité zrušení účtu člena, který porušil tyto Podmínky používání.

2.3 Účet a související členství je z důvodu ochrany zneužití (bod 1.2) omezeno na používání na 2 IP adresy (IPv4). Standardně je tedy možné využívat účet na libovolném počtu zařízení, nicméně pouze v rámci 2 různých připojení k internetové síti (například domov a chata). V případě překročení tohoto limitu bude účet automaticky dočasně zablokován. V případě, že po opětovné aktivaci účtu dojde k opakovanému překročení počtu připojení z různých IP adres, bude situace považována za porušení bodu 1.2 Podmínek používání.

2.4 Během platnosti členství a VIP členství vám udělujeme omezené, nevýhradní a nepřenositelné právo přistupovat k naší službě. S výjimkou výše uvedeného se na vás nepřevádějí žádná práva, oprávnění nebo výhody.

 

3 Zrušení účtu a členství

3.1 Svůj účet na vip.studijni-svet.cz můžete kdykoliv zrušit. Zrušením účtu zaniká i související členství dle aktuální úrovně. Pro toto zrušení účtu a členství je nutné napsat žádost na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech na spřízněných webových stránkách nebo na e-mailovou adresu, ze které přišlo potvrzení o založení účtu.

3.2 Účet má také právo bez náhrady zrušit provozovatel webu. U standardního členství kdykoliv, u VIP členství po 12 měsících od navýšení úrovně. Provozovatel může zrušit účet s VIP členstvím i dříve, než za 12 měsíců, v tomto případě však musí vrátit všechno získané plnění vedoucí k navýšení oprávnění daného účtu (například v případě získání textu ke zveřejnění na spřízněných stránkách musí tento text ze spřízněných stránek smazat).

3.3 Bez náhrady členovi, je zrušen jakýkoliv účet, u kterého došlo k porušení podmínek používání v části 1.2.

3.4 Účet může být bez náhrady zrušen také v případě ukončení provozu stránek Studijni-svet.cz či spřízněných webových stránek.

 

Naposledy aktualizováno: 5. května 2021

error: Content is protected !!