Podmínky pro zasílání materiálů a odesílací formulář

pozor  Zaslaná práce musí vyhovovat všem následujícím kritériím.

  Odesílací formulář najdete na konci strany.

 

1) Práce musí být plně vlastní tvorby a nezveřejněná jinde na internetu

  • Okopírované práce nebo obsahující části z internetu nemůžeme zveřejnit.

2) Editovatelný textový formát DOC,DOCX nebo ODT

  • PDF, obrázkové a jiné podoby bohužel nedokážeme použít.

3) Početní podmínka

  • Je třeba zaslat takový materiál, jehož téma na stránkách ještě není nebo je zde maximálně 4x, u rozborů knih 5x.

4) Rozsah textu

  • Minimální rozsah alespoň 2 A4 (1 normostrana =3 600 znaků)
  • Slohovky je nutné zaslat 2, minimálně 250 slov každá, dále je nutné uvést slohový útvar a známku ze školy

 

Obsahová a gramatická správnost

  • Materiály v nízké kvalitě nebo pro nás špatně použitelné si vyhrazujeme právo zamítnout dle našeho posouzení

 

pozorPro získání VIP členství je třeba mít zaregistrovaný účet před zasláním materiálu, tomuto účtu pak umožníme stahovat materiály na našem webu. || Materiál můžete nahrát [zde]. ||

error: Content is protected !!