Pojiva – maturitní otázka

 

Otázka: Pojiva

Předmět: Stavitelství, Stavební konstrukce

Přidal(a): petr331

 

 

Základní charakteristika pojiv

 • látky které ve spojení s vodou tuhnou a tvrdnou
 • mají schopnost spojovat se s jinými sypkými nebo pevnými hmotami

 

Rozdělení:  

 • Vzdušná
  • Tuhnout a tvrdnou jen na vzduchu
  • Vápno, sádra
 • Hydraulická
  • Tuhnou a tvrdnou na vzduchu i ve vodě
  • Cement, hydraulická vápna

 

Použití pojiv: 

 • Malty
 • Omítky
 • Nátěry
 • Výroba barev – vážou se pigmenty
 • Štuk

 

Vápno

Vzniká ve 2 stupních:  

 • pálením vápenců = nehašené vápno
 • hašením = hašené vápno – vápenný hydrát

 

Tvrdnutí vápna

 • Je vyvoláno odpařováním přítomné vody, proto malta ze vzdušného vápna pod vodou netuhne

 

Sádra

Suroviny pro výrobu:  

 • přírodní
  • Sádrovec – vzniklý odpařováním mořské vody
  • Anhydrit – přírodní forma bezvodého síranu vápen.
 • odpadní
  • Průmyslové sádrovce – druhotné suroviny vznikající buď při odsiřování spalin tepelných elektráren a tepláren nebo v chemickém či sklářském průmyslu

 

Základní druhy sádry: 

 • Rychle tuhnoucí sádra (stavební, štukatérská a modelářská sádra)
 • Pomalu tuhnoucí sádra (podklady a omítky)
 • Modifikované sádry (výroba prvků nosných konstrukcí staveb a tepelně a zvukově izolačních prvků)
 • Anhydritová maltovina 

 

Cement

Vlastnosti cementu: 

 • Hydratace (cement při tomto složitém procesu tuhne po smíšení s vodou) – hlavní produkt – hydráty křemičitanů vápenatých
 • Tuhnutí (začátek kolem 60 min, konec do 12 h) – cementy se speciálními vlastnostmi mají stanoven začátek tuhnutí dříve (za 30 i méně minut) a konec tuhnutí za 6 hodin (takové cementy používáme pro urychlení betonáže)
 • Tvrdnutí (fyz. a chem. pochod, při němž se tuhá směs přeměňuje v tvrdou hmotu, která nabývá pokračující hydratací větší pevnost) rychlost tvrdnutí je dána chemickým složením a jemností (největší přírůstek pevnosti nastává do 28 dnů)

 

Objemové změny:

 • Smršťování (při hydrataci na vzduchu – větší v suchu a čím je jemněji mletý)
 • Nabývání (při hydrataci ve vodě, dochází k vázání více vody, zvětšení objemu je několikanásobně menší než smršťování).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy