Politická filosofie raného novověku

 

   Otázka: Politická filosofie raného novověku

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Politická filosofie raného novověku (Nicolo Machiavelli, Hugo Grotius, Thomas More, Campanella, Thomas Hobbes)

 

funkce kultury, subkultura, kulturní difuze)

 • Charakteristika
  • Zájem o přírodu a svět
  • Mění se postavení ve společnosti, roste vliv měšťanů
  • Do otázek o společnosti promlouvají i lidé

 

Nicolo Machiavelli

 • Politik a spisovatel
 • Duchovní otec „machiavelismu“
  • Politika prováděná bez ohledu na použité prostředky v zájmu vyššího cíle
  • Dílo: Vladař
   • Vládce by měl využít jakýkoliv prostředku pro posílení nebo udržení moci
   • Násilí mí však použít jen na začátku
   • Vladař má znát svůj lid – neměl by jim šáhnout na majetek nebo ženy
   • Dva prostředky k udržení moci (zákony a násilí)
   • Lidé jsou nevzdělaní a tak by se k nim mělo přistupovat

 

Hugo Grotius

 • Právník a teolog
 • Opak Macchiavelliho
 • Říká, že právo stojí nad státem, je odvozeno od Boží vůle
 • Zdůrazňuje tzv. Přirozené právo

v  Vyplývá z lidské přirozenosti, kterou chtěl Bůh, které je Zdrojem zákonů, jimiž se společnost řídí

v  Považován za zakladatele mezinárodního práva

 

Thomas More

 • Anglický právník filozof, kancléř Jindřich VIII
 • Popraven jako odpůrce krále
 • Dílo: O nejlepším stavu státu a o novém ostrově utopii
  • Obsaženy socialistické myšlenky

v   Utopia

 • Z řečtiny
 • U=ne, topos=místo → nezemně, neexistující místo

v   Konec vykořisťovaní nižších tříd

v   Společná výroba

v   Společné vlastnictví

v   Zaopatření ve stáři

v   Volný přístup všech ke vzdělání

 

Tomasso Campanella

 • Italský filozof
 • Člen dominikánského státu
 • Dílo: Sluneční stát
  • Idealistická představa o společnosti
  • Vládnou kněží
  • Všichni jsou šťastní
  • Pracuji dohromady
  • Naprostá rovnost
  • Stát řídí veškerou činnost občanů

 

Thomas Hobbes

 • Anglický filozof
 • Původní „předspolečenský“ stav lidstva charakterizuje jako válku všech proti všem
 • Podle něj se lidé vzdají svých práv do rukou státu = zaručuje bezpečnost
 • Když se dobrovolně vzdaly, nemohou je dostat zpět
 • Ideální forma státu Monarchie
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!