Politická geografie – maturitní otázka

 

Otázka: Politická geografie

Předmět: Zeměpis, Politologie

Přidal(a): Jirka

 

Stát – určitá forma organizace lidské společnosti

 

Základní prvky státu:

 • území, obyvatelstvo, státní organizace, státní moc, způsob vlády, právní řád

 

Území státu

 • Zahrnuje suchozemský prostor, ale také vnitřní a pobřežní vody, vzdušný a podzemní prostor.
 • Jednotlivá území jsou oddělena hranicemi.
 • Hranice mohou být:
  • a) přírodní (horské hřebeny, řeky, pobřeží oceánů moří či jezer)
  • b) umělé (bez ohledu na přírodní prostředky)
 • Pro stanovení hranic se využívají buď politické (jednání, dohody, smlouvy) nebo vojenské prostředky (obsazení území).
 • Hranice na moři se udávají v námořních mílích (1 NM= 1,85 km). V pobřežních vodách (12 NM) platí plná svrchovanost území státu. Do 350 NM stát má určité nároky na zásahy v tomto území (např. do 24 NM kontrola lodí, do 200 NM zisk přírodních zdrojů apod.)
 • Schengenský prostor – je společné území evropských států, na jejichž společných hranicích nejsou prováděny hraniční kontroly osob.
 • Exkláva – je část vlastního území, která je zcela oddělena od zbývajícího území (Kaliningrad, Aljaška), Enkláva – je část území zcela obklopená územím jiného státu (San Marino, Vatikán, Lesotho)

 

Státní útvary:

 • Nezávislé státy (mají svrchovanost, měli by mít mezinárodně právní uznání a navázané diplomatické styky s ostatními), cca 193 států, ale patří zde mnoho států, které toto nesplňují, ale usilují o to (Kosovo, Palestina, Taiwan)
 • Závislá území – státy s určitou autonomií, ale např. obranu zajišťuje mateřská země, často kolonie či zámořská území, nemohou uzavírat mezinárodní smlouvy, celkem 51 (Gibraltar, Francouzská Guyana, Grónsko, Portoriko, Hongkong, Macao)
 • Mezinárodní území – území pod společnou správou světového společenství (vesmírný prostor, volné moře – nad 350 NM, Antarktida)

 

Geopolitické změny během 20. století:

 • Rozpad R-U po 1. světové (Československo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie).
 • Dekolonizace v Africe (1960 – 17 nových států; Nigérie, Kamerun, Mali…)
 • Dekolonizace Asie (1947 – Indie/Pákistán, 1948-1957 10 nových států)
 • Rozpad bipolárního světa (80.-90.léta – pád Berlínské zdi, rozpad SSSR, Jugoslávie, rozdělení Československa)

 

Sáty dále klasifikujeme podle správního zřízení, formy vlády a státního režimu.

 

Forma vlády

 • Určuje povahu výkonu vlády a nejvyšší orgány státu
 • Dělení: anarchie, monarchie, republika
 • Monarchie – v čele je panovník, který je dědičný nebo volený, celkově 46 monarchií
  • Absolutní – veškerá moc v ruce panovníka, vydává zákony, má i moc výkonnou a soudní (Saudská Arábie, Omán, Katar, Brunej)
  • Konstituční (ústavní/parlamentní) – omezena moc, převládá reprezentační funkce (VB, Belgie, Nizozemí, Dánsko, Norsko, Japonsko, Thajsko, Malajsie, Maroko)
  • Dělení monarchie podle pojmenování: císařství (Japonsko), království (34 – VB, Maroko, Belgie, Malajsie, Jordánsko), knížectví (Andorra, Lichtenštejnsko, Monako), velkovévodství (Lucembursko), sultanát (Brunej, Omán), emiráty (SAE, Katar, Kuvajt), Svatý stolec (Vatikán)
 • Republika – zákonodárná, výkonná a soudní moc jsou odděleny a​ měly by být na sobě nezávislé, rozdělení moci stanoví ústava​, cca 159 republik
  • Parlamentní – pravomoci prezidenta jsou ​omezeny ve prospěch vlády a parlamentu, není zde ​jasné oddělení moci výkonné a zákonodárné, ale ​jasně je odlišena role prezidenta a předsedy vlády, vládu jmenuje prezident, schvaluje ji parlament,​ může ji vyslovit i nedůvěru. (Indie, Etiopie, Turecko, velká část Evropy…)
  • Prezidentská – výkonná, zákonodárná a soudní jsou od sebe naprosto oddělené, prezident má rozsáhlé pravomoci, předsedá vládě a jmenuje osoby exekutivy, on ani vláda nejsou​ odpovědní parlamentu, parlament nemůže politickou cestou odstranit hlavu státu ani vládu (USA, většina Jižní Ameriky, Indonésie, Bělorusko…)
  • Poloprezidentská – je zde převaha moci výkonné nad mocí​ zákonodárnou, přímá volba prezidenta, který smí​ vykonávat své pravomoci bez kontrasignace, vláda má odpovědnost vůči parlamentu i prezidentovi, prezident má právo odvolat vládu​ nebo rozpustit parlament, prezident je zpravidla neodvolatelný a nezodpovědný za výkon svého​ úřadu (Francie, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, Egypt…)

 

Správní členění – dělení států podle územní organizace

 • Unitární stát – jedna vláda, parlament i ústava​ (většina Afriky, Čína, střední a JV Asie, Evropa kromě německy mluvících zemí)
 • Federativní (spolkový stát) – mají společné nejvyšší státní orgány, mimo ně existují i menší útvary jako jsou země (SRN, Rakousko), republiky (Rusko), státy (USA, Indie, Brazílie), provincie (Kanada), kantony (Švýcarsko) apod.

 

Způsob vlády – politická moc je ve státě uplatňována způsobem demokratickým nebo totalitním

 • Demokracie – státní moc je odvozena od občanů, ​státní moc je postavena na dělbě moci zákonodárné, ​výkonné a soudní​
  • znaky demokracie: svoboda​, rovnost před zákonem​, lidská a politická práva​, právní stát, občanská společnost​
 • Totality – stát stojí nad občanem, moc je ​soustředěna do rukou skupiny lidí, která rozhoduje, ​řídí a kontroluje veškerý život ve státě​ (př. Bělorusko – poslední diktatura v Evropě, KLDR, Kuba – Fidel Castro apod.)

 

Mezinárodní integrace 

 • formy a procesy, které mají zajistit slučování a spolupráci států na politické a ekonomické úrovni, současně se státy sdružují do mezinárodních organizací
 • → EKONOMICKÉ
  • OSN (Organizace sdružených národů) – 193 států, cílem je mír, bezpečnost a spolupráce mezi národy, založena 1945 v San Franciscu, sdružuje další pod organizace (UNESCO – organizace pro výchovu, vědu a kulturu; UNICEF – dětský fond; WHO – zdravotní organizace, IMF – měnový fond)
  • EU (Evropská unie) – 27 členů, cílem je hospodářská a politická integrace v Evropě, vznik 1992 (předtím ES apod.), součástí EU jsou i různé zóny jako Schengenský prostor (viz. hranice), eurozóna (sdružení států se stejnou měnou → euro)
  • G7 – skupina 7 nejvyspělejších států světa (FR, IT, USA, JAP, VB, NĚM, KAN)
  • OECD – organizace sdružující 34 nejvyspělejších ekonomik světa, cílem je vzájemná hospodářská spolupráce (ČR součástí od roku 1996)
  • OPEC – 12 zemí, organizace zemí vyvážejících ropu, cílem je spolupráce v těžbě a určování cen (Irák, Irán, Saudská Arábie, Venezuela, Alžírsko…)
  • APEC (Asijsko-pacifické hospodářské společenství) – 21 členů, cílem je zlepšení ekonomických vztahů
  • NAFTA – severoatlantická zóna volného obchodu (USA, Mexiko a Kanada)
  • MERCOSUR – ekonomická integrace států Jižní Ameriky
 • → POLITICKÉ
  • OSN (Organizace sdružených národů)
  • NATO (Severoatlantická aliance) – 30 členů, mezivládní vojenská organizace za cílem zabezpečení svobody a společné obrany států, vznikla 1949 ve Washingtonu
  • COMMONWEALTH – volné sdružení Velké Británie, jejich bývalých dominií a kolonií
  • SNS (Společenství nezávislých států) – 9 členů, sdružení států bývalé SSSR (Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Arménie, Ázerbájdžán, Tádžikistán, Moldavsko)
  • LAS (Liga arabských států) – 22 členů, spolupráce politická a kulturní v regionu
  • ASEAN (Sdružení států JV Asie) – 6 států

 

Ohniska napětí ve světe:

 • Afghánistán – válka proti terorismu (bašta radikálních islámských hnutí), boj o moc a vliv (Talibán vs. jiné skupiny), strategická poloha, jiné výklady islámu, etnická rozmanitost (Tádžikové, Paštuni, Hazarové, …)
 • Indie/Pákistán – boje o Kašmír (strategické území, islám vs hinduismus)
 • Irsko/Sev. Irsko – nábožensko-politický konflikt (katolíci vs protestanté, rozdělení Irska od VB, skupina IRA, nové nepokoje po brexitu)
 • Izrael/Palestina – náboženský konflikt (Jeruzalém – centrum hlavních monoteistických náboženství; islám vs judaismus, neuznávání státu Palestina)
 • Rusko/Ukrajina, Moldavsko, Gruzie – uplatňování sféry vlivu a jeho rozšiřování do dalších oblastí (Abcházie – Gruzie, Podněstří – Moldavsko, Krym/Doněck/Luhansko – Ukrajina)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!