Politická mapa současného světa

 

   Otázka: Politická mapa současného světa

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Pepe

 

 

 

 

–          194 státních útvarů + závislá území

–          Státy dle rozlohy:

–          1) Rusko, 2)Kanada, 3) Usa, 4)Čína, 5) Brazílie, 6) Austrálie, 7)Indie, 8)Argentina, 9)Kazachstán, Alžírsko

 

Hranice:

–          Přírodní – Například v ČR – soustava hor, mohou to být řeky, hory, moře – Španělsko a Francie = Pyreneje

–          Umělé – pochází z historie –  války, kolonie (Usa, Afrika)

–          Rovnoběžky, poledníky – např. Lybie

 

–          Svrchovanost (též suverenita) je právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu.

 

–          Rozdělení států dle polohy:

–          Vnitrozemské – ČR, SR, Rakousko, Švýcarsko, Rakousko, Mongolsko

–          Přímořské – Německo, Polsko

–          Ostrovní a poloostrovní – Řecko, Japonsko, Velká británie, Filipíny

 

–          Rozdělení států dle počtu obyvatel

1)      Čína  – 1,3 mld

2)      Indie – 1,2 mld

3)      Usa – 315 mil.

4)      Indonésie -240 mil.

5)      Brazílie – 193 mil.

6)      Pakistán – 182 mil

7)      Nigerie – 170 mil

8)      Bangladéš – 150 mil.

9)      Rusko – 140 mil

10)   Japonsko 130 mil

 

–          Rozdělení dle hospodářského vývoje

–          Bohatý sever x Chudý jih

–          HDP – hrubý domácí produkt – vyspělé státy nad 20 tisíc dolarů

–          Dle HDP – 1) Lucembursko 2) Katar (v perském zálivu) 3)Singapur 4)Norsko 5)Švýcarsko

–          HDI  –  ukazatel životní úrovně

–           Faktory: chudoba, gramotnost, vzdělání, střední délka života, porodnosti

–          Nejepší dle HDI – Norsko, Austrálie, Nový Zéland, Švédsko, Kanada

–          ČR dle HDI – 28 (dvacátá osmá)

–          Nejhorší dle HDI – Siera Leone, Niger, Burma – velice nízký index HDI

 

Rozdělení na 5 světů:

 • 1. Svět

–          Státy s vyspělou tržní ekonomikou (Západní Evropa, Usa, Kanada, Austrálie, Japonsko)

 

 • Státy 2.světa

–          Postkomunistické země, jijichž hospodářství prochází transformačními změnami

–          Střední, Východní a jihovýchodní Evropa

 

 • Státy 3. Světa

–          Státy překonávající svojí špatnou situaci rychlým rozvojem

–          Státy vyvážející ropu

–          Státy perského zálivu, Severoafrické státy, Karibská oblast, Východoasijské země (Asijští tygři)

 

 • Státy 4.světa

–          Překonávání hospodářské slabosti je teprve v počátcích

–          Státy Asie, Latinská amerika, Státy Guinejského zálivu  (Nigeria Kameron, Ghana)

 

 • Státy 5.světa

–          Nejchudší země světa Země Sahelu a východní Afriky, mnohé státy Asie (Afghanistán, Laos, Bangladéš)

–          Evropa Albánie, moldavsko – Nejchudší v Evropě

 

Mezinárodní organizace

LAS – Liga arabských emirátů

Nafta – Kanada, Usa, Mexiko

 

OSN – ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

– jejím předchůdcem mezi válkami byla Společnost národů (neúspěšná)

vznik: 24.10. 1945, sídlí v NY

– základem je Charta OSN (26.6. 1945 v San Franciscu)

– cílem je zachovat, prohloubit a udržet mír

podmínky členství v OSN:  deklarovat zájem udržení míru, musí to být de-iure, suveréní stát, přijmutí Charty OSN a dodržování všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948

 

orgány OSN:

 • Valné shromáždění – kždý stát 1 hlas
 • Mezinárodní soudní dvůr v Haagu
 • Sekretariát – v čele Generální tajemník OSN
 • Rada bezpečnosti – výkonný orgán, 15 členů (10 na 2 roky + 5 stálých velmocí které mají právo veta – potřeba koncenzu (USA, Rusko, Čína, UK, Fr), uvaluje embargo, posuzuje podmínky bezpečnosti

 

Aktivity OSN

– nejenom ochrana míru, ale i další kulturně-sociální výbory, projekty

– UNESCO (United Nations Education Science and Culture Organisation)

– UNICEF – dětský fond (očkování, vzdělávání dětí z méně rozvojových zemí)

– WHO – světová zdravotnická organizace

– WTH – světová organizace práce

– ILO (International Labour Organisation)

 

NATO – SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE

vznik: 4.4. 1949 ve Washingtonu

– organizace která vojensky spojuje země přiléhající z obou stran k Atlantickému oceánu

– důvodem vzniku byly obavy ze Sovětského svazu po 2. sv. v., vyvažovala Varšavskou smlouvu

– počet zakládajících států byl 12 a dlouho nechtěli NATO rozšiřovat

– ČR do NATO vstoupila 12.3. 1999 (+ Polsko a Maďarsko)

– v roce 2004 došlo k velkému rozšíření díky teroristickým útokům

– důležitý je článek č. 5 o kolektivní bezpečnosti

 

Orgány NATO:

– 2 složky – civilní a vojenská

 • Rada NATO – schází se 2x ročně, ministři zahraničí, v čele generální tajemník (Evropan), diplomacie
 • Výbor pro plánování obrany – ministři
 • Výbor pro otázky jaderné obrany
 • Vojenský výbor – v čele válečník gen. štábu (Američan)
 • Mezinárodní vojenský štáb

– sleduje teroristickou činnost – OSA ZLA, spolupráce v humanitární oblasti s OSN (modré barety)

schůzka v Lisabonu v roce 2010

– zásadní určení směru na příštích 10 let

– ukončit válku v Afganistánu – opustit zemi, ale tak aby se k moci nedostal Taliban

– vytvoření protiraketového deštníku (spolupráce s Ruskem)

– komunikace s Iránem

– vyřešit absurdní pirátství 21. století

 

Kolonizace

–          Závislá území

–          Míra závislosti je různá

–          Dominia – Britské kolonie (Kanada, Austrálie, nový zéland)

–          Autonomie – znamená samosprávnost, v širším smyslu samostatnost, svébytnost.

–          Zámořská území

–          Hlavně Francie – Francouzská Guyjana, Francouzská polynesie (ostrov nalevo od Jižní amerika)

–          VB – Gibraltar (Jih Španělska)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!