Politologická charakteristika ČR – maturitní otázka

 

Otázka: Politologická charakteristika ČR

Předmět: Společenské vědy, Politologie

Přidal(a): Hrusinska

 

 

Uvedené údaje, především jména aktuálních politiků platí pro rok 2023

Charakteristika ČR 

 • ČR je svrchovaný stát 
 • Demokratický stát-veškerá moc je koncentrována do rukou lidu 
 • Parlamentní republika 
 • V čele je prezident: Petr Pavel
 •  Nejvyšší normativně právní akt je Ústava ČR a všechny ústavní zákony 
 • Součástí Ústavy je Listina základních lidských práv svobod 
 • Samostatně vznikla1.ledna 1993 
 • Nejvyšší normativně právní akt ČR: Ústava
 • Součástí Ústavy je Listina základních lidských práv svobod 

 

Struktura současné ústavy ČR 

 • Hlava první – Základní ustanovení 
 • Hlava druhá – Moc zákonodárná 
 • Hlava třetí – Moc výkonná 
 • Hlava čtvrtá – Moc soudní
 • Hlava pátá – NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad) 
 • Hlava šestá – ČNB (Česká národní banka) 
 • Hlava sedmá – Územní samospráva (co jsou kraje, 
 • jaké je území ČR, co jsou okresy, kdo jakou část 
 • ČR zastupuje) 
 • Hlava osmá – přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Státní moc ČR 

 • Je rozdělena na 3 části – zákonodárná, výkonná a soudní 
 • Její části se navzájem doplňují a vyvažují – nikdo nemá neomezenou moc 

 

Složky státní moci

 • Vzájemně se vyvažují a omezují 
 • Zákonodárná (legislativa) – schvalování zákonů – parlamentem 
 • Moc výkonná (exekutiva) – řídí státní správu – vláda a hlava státu
 • Moc soudní (judikatura-jurisdikce) – kontrola dodržování zákonů – nezávislé soudy 

 

a) Zákonodárná 

 • Je tvořena Parlamentem se dvěma komorami (horní – senát a dolní – poslanecká sněmovna) a je sepsána v druhé hlavě ústavy. Hlavní pravomoci parlamentu (schvalování a navrhování zákonů, rozhodování o vyhlášení válečného stavu, vydávání souhlasu s certifikací mezinárodních smluv, rozhodují o vyslání ozbrojených sil z ČR do jiných států, Rozhodují o pobytu ozbrojených sil na území ČR,..) 

Senát 

 • 81 senátorů volených na 6 let od 40 let
 • Jedna třetina se obnovuje a volí každé dva roky 
 • Předseda senátu je volen senátory (Miloš Vystrčil)
 • Předseda senátu vyhlašuje termín voleb prezidenta ČR 
 • Význam: podíl na legislativním procesu (právo zamítnout nebo změnit návrh zákona). Také mohou obvinit prezidenta z velezrady. Při rozpuštění PS přijímá senát zákonná opatření, které normálně schvaluje PS 
 • Pravomoc: Projednávání zákonů podstoupené od poslanecké sněmovny (může je schválit, zamítnout, vrátit s pozměňovacími návrhy, nevyjádřit se) 

 

Poslanecká sněmovna 

 • Má 200 poslanců volené na 4 roky od 21 let 
 • Prezident povolává zasedání poslanecké sněmovny 
 • Předseda a předsedkyně-Markéta Pekarová Adamová 
 • Význam: přijímají zákony a kontrolují vládu ▫ Pokud poslanecká sněmovna vysloví nedůvěru ve vládu-vláda musí podat demisi 
 • Pravomoc: kontroluje vládu-dává jí důvěru nebo nedůvěru (Pokud poslanecká sněmovna vysloví nedůvěru ve vládu-vláda musí podat demisi 

 

b) Výkonná

 • Tvoří ji prezident a vláda ČR-je to nejvyšší hlava výkonné moci ve státě. Je sepsána ve třetí hlavě Ústavy Hlava státu je prezident, který je neodvolatelný a zastupuje náš stát navenek. Je volen na 5 let a své funkce se může vzdát. Může odvolávat členy vlády, rozpustit PS, sjednává mezinárodní smlouvy.
 • Význam výkonné m.: Navrhuje zákony, spravuje stát podle platných zákonů, sestavuje státní rozpočet, daně, podílí se na legislativním procesu,.. 
 • Aby vláda mohla fungovat, je potřeba získat 101 poslanců 
 • Skládá se z: 
  • Premiéra – Petr Fiala – řídí vládu a je volen prezidentem podle návrhů ostatních ministrů a 
  • Ministrů – zastupují různé oblasti (zdravotnictví, školství, finance,..)

 

c) Soudní

 • Je sepsána ve čtvrté hlavě ústavy 
 • Je tvořena Ústavou (Je to soubor norem, který platí na celém území ČR a všechny zákony a předpisy jsou s ní spjaty. O jejím obsahu rozhoduje.)
 • Soudy jsou nezávislé a nestranné státní orgány vykonávající soudní moc 
 • Poskytuje občanům právní ochranu, rozhoduje o vině a trestu za trestné činy soustava soudů ČR 
 • a) obecné soudy – nejvyšší, vrchní, krajské, okresní                                                            – 
 • b) zvláštní soudy – ústavní, nejvyšší správní

 

Volby

 • Druhy voleb-parlamentární, prezidentské, komunální (zastupitelé krajů a měst), evropské (Volby do evropského parlamentu.

 

Volební systém 

 • Poměrný systém-Vybíráme z více než dvou subjektů (např. do PS). Vyhrává ten, který získá podle poměru hlasů nejvíce hlasů.
 • Většinový systém-Vítězí kandidát, který získal nejvíce hlasů (senát, prezident) 

 

Vývojová tendence politického spektra ČR od roku 1989 

 • Listopad 1989 – Před tímto rokem byla vláda jedné strany (KSČ)-Komunistická strana československá 
 • Po Sametové revoluci 17.listopadu 1989 se KSČ vzdalo funkce a odstoupilo – mohli proběhnout svobodné volby a vznikly dvě nové politické strany: 
  • a) Občanské fórum – Václav Havel. Později z toho vzniklo ODS, která později vyhrála
  • b) Občanská demokratická aliance (ODA)-z nich se stali Zelení, KDU-ČSL 
 • 1989 jsme si za prezidenta zvolili Václava Havla 
 • 1993 Po vítězství ODS vznikla první demokratická vláda a znovu jsme si zvolili V. Havla – Václav Klaus byl premiér ODS, která měla nejvíce demokratický program a udělali privatizaci (to co komunisté zestátnili dostali soukromníci nazpět-restituce) 
 • 1996- privatizace ODS moc nevyšla – ohrožení pro Klause 
 • 1997- ODS padlo a Klaus podal demisi 
 • 1998 Havel opět zvolen prezidentem, V parlamentu vyhrává ČSSD v čele s Milošem Zemanem (posílení levice) 
 • 2003 Prezidentské volby (Miloš Zeman vs. Klaus-Zeman měl slíbeno, že podpořen všemi z ČSSD. Psychicky nezvládl prohru a odjel až do roku 2007 na Vysočinu) -Vyhrál Klaus, Premiérem se stal Vladimír Špidla-podepsal dohodu o přistoupení do EU 
 • 1.května 2004 jsme se stali součástí EU 
 • 2004 na místo Špidla nastoupil Stanislav Gross 
 • 2005 místo Grosse nastupuje Paroubek – díky němu se dařilo ČSSD 
 • Díky penězům z EU se začalo hodně investovat a hospodařit 
 • 2006 do čela se dostává pravice s Miroslavem Topolánkem 
 • Nakonec jeho vláda padla – byla v něj vyslovena nedůvěra • 2008 Klaus opět prezidentem 
 • 2009 Premiérem se stává Fischer 
 • Na jeho místo přichází opět pravice s Petrem Nečasem 
 • 2013 – Ekonomická krize, Andrej Babiš zakládá politické hnutí ANO (asociace nespokojených občanů), prezidentem se stává Miloš Zeman, Volby vyhrává ČSSD s Bohuslavem Sobotkou (stejně ale vládl Babiš) 
 • 2017 vyhrává ANO s Babišem s podporou ČSSD 
 • 2021-ANO poraženo a vyhrává koalice SPOLU (potencionální premiér Petr Fiala) 

 

Shrnutí

 • V 90.letech se vytvořili tradiční strany (KDU-ČSL, ODS, ČSSD) a střídaly se vlády pravice a levic. Mezi léty 2000-2010 se postupně vytratila dělící čára mezi pravicí a levicí a objevuje se nová populace voličů. Vznikla nová témata (ekologie, EU, ekonomika) a ke každému z těch témat vznikly nové strany a hnutí. Po roce 2000 dochází k úpadku tradičních stran, a naopak masově vznikají politické strany a hnutí tzv. středově orientované (ani levice, ani pravice, ale z obou má něco) -snaha o uspokojení nejvyššího počtu lidí. Hnutí se stalo novým směrem a více působilo na lid. Cílem bylo odlišit se a přiblížit se lidem, i když vše to byla vždy lež. Před volbami sliby, po volbách žádné činy.

 

Občanské iniciativy

 • Občané se mohou podílet na politickém rozhodování: Pořádání demonstrací, Zapojování do politických subjektů a být jejími členy, mohou zakládat hnutí nebo kandidovat do politické strany, Zakládání hnutí a následná kandidatura

 

Národnostní problémy a problémy menšin

 • Ombudsman-Vít Alexander Schorm
 • oficiální veřejný ochránce lidských práv volený poslaneckou sněmovnou
 • Nelze jej odvolat a jeho funkční období je na 6 let 
 • Rasismus a netolerance vůči národnostním menšinám

 

 Role ČR v mezinárodních organizacích

 • OSN-účast na mezinárodních misích 
 • NATO-aktivní účast na obraně všech členských států 
 • UNICEF-ochrana a zlepšování životních podmínek a vzdělání dětí 
 • UNESCO-například ochrana kulturních památek 
 • EU-ČR tak umožnilo volný vstup občanů členských států EU na svůj pracovní trh. ČR je také součástí Schengenského prostoru atd. 
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
 • Světová a obchodní organizace 
 • Mezinárodní měnový fond 
 • Světová banka 
 • Rada Evropy.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!