Brexit – seminární práce
Demokracie, volby a volební systémy – maturitní otázka
Environmentalismus – Politologie a sociologie
Evropská integrace – maturitní otázka
Evropská integrace – maturitní otázka
Evropská unie – maturitní otázka
Evropská unie – maturitní otázka (2)
Evropská unie – maturitní otázka (4)
Evropská unie – maturitní otázka (5)
Evropská unie – maturitní otázka (6)
Evropská unie – maturitní otázka ZSV (4)
Formy státu a vlády – maturitní otázka
Helénismus a rozpad jednoty filozofického myšlení
Historie a vývoj politologie – maturitní otázka
Ideologie – maturitní otázka
Kvóty pro přijímání uprchlíků – úvahový text do politologie
Mezinárodní organizace – maturitní otázka
Mezinárodní vztahy v 21. století – maturitní otázka
Naše státnost – maturitní otázka
NATO – seminární práce
Obecná teorie státu a ústavy, ústavní pořádek ČR
Platón – život, dílo a nauka – společenské vědy
Politická geografie – maturitní otázka
Politické doktríny a ideologie – maturitní otázka
Politické ideologie a politické strany – maturitní otázka
Politické strany – maturitní otázka
Politika jako proces sj. zájmů – maturitní otázka
Politologická charakteristika ČR – maturitní otázka
Politologie – maturitní otázka
Politologie – maturitní otázka
Politologie a politika – maturitní otázka
Politologie pro všechny – podle Rožňák – výpisky (VŠ)
Právní stát a demokracie
Přechod k demokracii v  Československu – maturitní otázka
Prezident Islandu (VŠ)
Problematika demokracie – maturitní otázka
Sociální politika – maturitní otázka
Správa a samospráva – maturitní otázka
Stát – maturitní otázka
Stát – maturitní otázka (5)
Stát – maturitní otázka ZSV (3)
Stát a národ – maturitní otázka
Stát a národ – maturitní otázka ZSV
Stát a politický systém – maturitní otázka
Státověda – maturitní otázka
Státověda – maturitní otázka OSZ
Švýcarsko – Politický systém
Trest smrti a jeho vývoj – seminární práce
Ústava – maturitní otázka
Ústava – maturitní otázka (2)
Ústava – maturitní otázka (3)
Ústava České republiky – maturitní otázka
Ústava České republiky – maturitní otázka (2)
Ústava ČR – maturitní otázka
Ústava ČR – maturitní otázka
Ústavní vývoj v ČR – maturitní otázka
Úvod do politologie – maturitní otázka
Václav Havel – maturitní otázka
Vztah SP a demografie – maturitní otázka
Základy politologie – maturitní otázka