Porovnání pneumatického a hydraulického obvodu

 

Téma: Porovnání pneumatického a hydraulického obvodu

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

Hlavní rozdíl mezi hydraulikou a pneumatikou tedy spočívá v tom, v jakém skupenství je tekutina, kterou oba systémy využívají.

 

Pneumatika

 • Využívá k řízení a k pohonu stlačený vzduch.

 

Oblast použití pneumatiky:

 • 1) pohony – rotační, lineární (válce), vibrační
 • 2) tryskání, tryskací přístroje k tryskání konstrukcí pískováním a vodním paprskem
 • 3) manipulace a doprava materiálu.

 

Výhody:

 • Snadná doprava média, možnost skladování – vzdušník, mobilita, pojízdné kompresory, možnost použití op v ochranném pásmu např. lakovna, vysoká rychlost a otáčky, jednoduchost.

 

Nevýhody:

 • Hlučnost – výfuk, ztráty v rozvodech, menší síly proti hydraulice, menší přesnost nastavení zadané polohy a nerovnoměrnost pohybu.

 

Pneumatické zařízení se skládá

 • Výroba stlačeného vzduchu, úprava stlačeného vzduchu, rozvod, ovladače – ventily, pohony.

 

Pneumatická schémata

 • Zahrnuje bez ohledu na jejich skutečnou polohu všechny prvky obvodu uspořádané v posloupnosti od signálních členů přes logické členy ke členům výkonovým.
 • Přitom je třeba dodržovat následující pravidla:
  • Prvky se zakreslují v klidové poloze, kterou zaujímají při nulovém tlakovém signálu, řídící vedení se zakresluje čárkovanými čarami, pracovní vedení se zakresluje plnými čárami, do schématu se pro usnadnění montáže uvádí označení přívodů a výfuků každého prvku, např. P  pro přívod tlaku, R, S pro výfuk do atmosféry A, B, C pro vývody do dalšího prvku X, Y, Z pro přívody řídících signálů.
 • Další formy znázorňování se liší podle určení schématu např. schémata v návodech podle jejich skutečné vzájemné polohy.

 

Hydraulika

 • V hydraulických systémech se pro přenos energie či informace využívá tlaková kapalina.
 • Pracovními kapalinami mohou být minerální oleje, vodní emulze, případně různé typy syntetických kapalin.
 • Tyto systémy se vyznačují velkými výstupními silami, a krouticími momenty a to při relativně malých rozměrech pracovních prvků.

 

Výhody hydraulických zařízení:

 • Snadný rozvod kapaliny i na větší vzdálenosti – snadná změna směru pohybu – snadná změna rychlosti pohybu
 • Spalovací motor Elektromotor Hydromotor – snadné pojištění proti přetížení
 • Možnost automatické regulace činnosti
 • V poměru k přenesenému výkonu mají malé rozměry.

 

Nevýhody hydraulických zařízení:

 • Velká národnost na přesnost výroby jednotlivých hydraulických prvků, která přímo podmiňuje správnou funkci těchto mechanismů.
 • Zajistit vysokou čistotu kapaliny, těsnost hydraulického obvodu (znečištění životního prostředí).

 

Hydraulická schémata

 • Odpovídají v podstatě schématům pneumatickým. Funkce a schématické značky mnoha hydraulických a pneumatických prvků jsou stejné.
 • Z důvodu použití médií (hydraulická kapalina nebo vzduch) a rozdílných tlaků je však konstrukce prvků zčásti rozdílná.
 • Hydraulické mechanismy (hydor, řecky voda, kapalina) pracují s kapalinou. Tato přenáší jak informaci, tak energii.

Funkční schémata hydraulických obvodů obsahují značky pro uvedené prvky a pro spoje. Spoje jsou vedeny potrubím se šroubeními nebo hydraulickými hadicemi. Aby bylo zabráněno úniku používané hydraulické kapaliny (ropný olej), jsou ve spojích různá těsnění (manžety, O kroužky aj., pryžové, plastové).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy