Poválečný svět: Dálný východ a Latinská Amerika

dějepis

 

   Otázka: Poválečný svět: Dálný východ a Latinská Amerika

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): BAMBI

 

Korea

 • dříve Korea pod vlivem Číny
 • usilovalo o ní i Japonsko
 • r. 1905 → Korea pod vlivem Japonska → 1910→ anexe Korey Japonskem
 • během WW2 – boj proti Japonské nadvládě
 • Korea obsazena
  • → S – SSSR
  • → J – USA
 • demargační zákon → 38.rovnoběžka → až do ustanovení nové vlády
  • → na Jihu → nacionalistéLi Syn Man
  • → na Severu → komunistéKim Ir Sen – spolupráce s čínskými komunisty
 • zpočátku ekonomická převaha Severu
 • ustanovení vlády → pozemková reforma

 

8/1948 – vyhlášena KR

9/1948 – vyhlášena KLDR

10/1949 – vyhlášena ČLD

 

Zapomenutá válka

 • -v červnu 1950 → Severokorejský útok na JK
 • -90% území obsazeno
 • -zásah OSN (USA)
  • bojkot SSSR
 • -nastává změna sil → protiútok → zatlačili KLDR až k hranicím
 • -pomoc čínských „dobrovolníků“
 • -vyrovnání sil
 • -1953 – obrat
  • politické změny
  • Eisenhower chce konec
  • mírová jednání
 • červen 1953 → válka ukončena příměřím
  • → nikdy nebyl uzavřen mír
  • → lidské oběti a vál. zločiny na obou stranách

 

Oběti:

 • -34 000 USA
 • – 1 000 000 KOREA
 • – 250 000 ČÍNA

 

Vzestup a pád KLDR

 • → zákony Čučche
 • → v 60.letech vyšší ekonomická úroveň, než JK
 • → investice do KLDR od soc.bloku
 • → investice do těžkého průmyslu
 • →  SSSR X Čína
 • → ideologie před ekonomikou
 • → hladomor  (1996 – 1999)
 • → státní bankrot → závislost na zahraniční pomoci

 

INDOČÍNSKÉ VÁLKY (1945 – 1959)

 • – Vietnam od r. 1887 → součástí fr.Indočíny
 • → po kapitulaci Fr. → Indočínu se snaží ovládnout Japonsko
 • → proti Jap okupaci a zároveň proti fr.orgánům
  • → Viet Minh
  • → Ho Či Min
 • → po konci okupace Japonska → vlády se zmocnila kom.strana, vedená Ho Či Minem
  • → nebyla schopna zabránit Francii znovu obnovit vládu
 • → říjen 1945 → fr.jednotky → Sargon → obsadily deltu Mekongu
 • → od prosince → otevřená válka mezi fr.oddíly a vietnamskými komunisty
 • → Viet Minh →  nedostatečně ozbrojen
  • → Francouzům se v otevřeném boji postavit nemohla
  • → partyzánská válka
 • → pod tlakem USA → Francouzi vytvořili na Jihu → Francouzský Vietnamský stát
  • → v čele Bao Daio
 • → Viet Minh → podporován Čínou, dodávky zbraní, materiálů

 

 • → ve Francii → nespokojenost s válkou
 • → francouzské velení → snaha přimět k rozhodující bitvě
 • → 1954 → rozhodující bitva u Dien Bien Phu
 • → Francouzi podcenili , VM – taktické lidské vlny
  • → porážka francouzských vojáků
 • → 1954 → jednání v Ženevě o fr.Indočíně
  • → výsledkem
   • → Laos
   • → Kambodža → neutrální samostatné státy
   • → Vietnam → prozatimně rozdělen →17.rovnoběžka
   • → S → Vietnamská dem rem → Hanoi → Ho Či Min
   • → J → Vietnamský stát  → diktatura

 

 • → Ho Či Min → podpora kom. Na Jihu
 • → nespokojené i USA
 • → 1960 → Národní fronta pro osvobození JV – Viet Kong
 • → Viet Kong
  • → zahájil ozbrojený boj
  • → JV armáda zprvu poražena

 

 • → USA se rozhodlo vyslat vojenskou intervenci
 • → JFK → vyslání jednotek do JV
 • → JV → ovládala pouze městská centra
  • →      75% venkova → Viet Kong
 • → USA hledali záminku
 • srpen 1964 → konflikt v Tonkinském zálivu
  • → odstřelování am. torpédoborce Maddox → potopen
  • → reakce → masivní nálet na námořní základnu VDR (SV)
 • 7.8.1964 → Tonkinská rezoluce
 • 1965 → 100 000 vojáků, 1969 → 569 000 voj. → nárůst vojáků
  • → brutální válka
  • → narůstá odpor proti této válce
  • → likvidování lesů vrtulníky
  • → březen 1968 → May Lai → americký masakr, 500 civilistů
 • → TET
  • → vietnamský nový rok → nesmělo se bojovat
  • → 30.1.1968 → Viet Kong →zrada , porážka

 

Ho Či Minova stezka

 • → síť podzemních cest a  chodníků
 • → pohraniční oblasti
 • →USA se nepodařilo zničit

 

Mírová jednání

 • → Nixon slíbil mír
  • → 1968 → mírová jednání
 • – 1973 – USA → smlouva o ukončení války
 • → Viet Kong obnovil boje → 1975 → další ofenziva
  • → 1.5.1975 → ukončení boje
   • → vítězství komunisty
 • 2.7.1975 → Vietnamská soc.rep.
 • → prestiž USA pošramocená → neúspěch

 

Kambodža

 • – od r. 1887 → Kambodža součástí fr.Indočíny
 • – během WW2 → podařilo se jim dostat z vlivu Francie
 • – 1941 → nastupuje král Norodom Sihanuk
  • → snaží se vést proti japosnský a francouzský odboj
  • → pod jeho vlivem narůstá nacionalismus
  • → návrat Francie
 • 1946 → 1.kambodžská ústava
  • podobná poválečné Francii
  • Národní sch
  • závislost na Francii
 • 1954 → získává Kambodža plnou nezávislost → Ženevská konference
 • do čela Norodom Sihanuk
  • nastává jeho 17letá vláda
  • zpočátku ekonomická stabilita a ekonomický pokrok
  • snaží se o neutrální politiku
  • snaha o udržení kambodžské nezávislosti → nedostat se pod vliv USA
  • silný vztah k SSSR
  • budoval si kult osobnosti → opozice ( Rudí khmérové)
   • → pronásledováni
 • 1970 → k moci se dostává proamerická vláda → v čele Lon Nol
 • NorSih → během pobytu v zahraničí → sesazen

 

Kambodžská republika

 • v Kambodži severovietnamská  vojska, LN proti
 • V X K
 • většina Kambodžanů se stáhla do hlavního města
 • vládní vojsko → podpora USA
 • Kambodža bombardována s cílem přerušit Ho Či Minovu stezku
 • RK se aktivovali
 • podpora NorSih
 • LN ovládal/kontroloval hl.město , zbytek RK
 • RK → velká podpora obyvatel
 • → duben 1975      → rok „NULA“    → RK obsazují  Phnom Penh
  • → poprava většiny vládních členů
  • → nastává krutovláda → posílá Kambodžu o několik století zpět
 • 1976 → Demokratická Kampučie
  • zavedena pracovní doba → až 16 h denně
  • oficiálně králem NS
  • 1 kom království v dějinách
  • období hrůzovlády a gencidy
  • likvidace měst  → vyhnali lidi do džunglí
  • převýchova k práci
  • návrat k životu prvních lidí
  • zavedeny pracovní tábory a mučírny
  • zrušili peníze
  • unifikace oblečení
  • zakázáno sbírání plodů
  • zaměřeno proti inteligenci
  • persekuce národnostních menšin
  • popravy

 

1979

 • Vietnamci vtrhli do Kampučie
 • boj v Džungli
 • Pol Pot → domácí vězení → 1998 smrt
 • 10 let Vietnam kontroloval Kambodžu, poté se stáhnul
 • 2014 → Norodom Sihamoni

 

Srí Lanka

 • ostrov Cejlon – stejný název do r.1972
 • dvě etnické skupiny
  • → Sidhálci (74 %)  → buddhismus
  • → Tamily (26%)     → hinduismus
 • kořist Evropanů → Portugalci – 16.st, Nizozemci – 17.st, Britové – 18.st
 • → Britové → rozdělení společnosti → podpora Tamily, Indie a Srí Lanka → 1948 → nezávislost
 • do popředí Sidhálci → zákon o občanství → snaha vyhnat Tamily, kampaň sidhalizace → zvýhodňování sidhálců → racismus
 • 1972 → nová ústava → právo a povinnosti bránit buddhismus, zákon o vzdělávání,zákaz tamilských filmů
 • Tamilové chtějí jednat o autonomii vl.státu (Illámu) , radikalizace – LTTE – tamilští tygři

 

občanská válka

 • 1983-2009
  • → útok na policejní stanici, genocida Tamilů, 70 tis mrtvých, Indie → podpora     Tamilů
  • → Indie chtěla federaci bez etniky → indo-srílanská smlouva → složení zbraní →          Tamilové odmítli → skončila podpora Indie → mírové sbory
 • – LTTE → útoky na civilisty, děti cvičeny k boji, ter.útoky →bombové útoky v     Columbusu
  • → speciální sebevražedné jednotky → Černí tygři
 • 2004 – tsunami → humanitární pomoc rozdělena mezi S a T
 • 2007 → sidhálská armáda porazila LTTE
  • přetrvává napětí

 

Indonésie

 • Zájem mocností
  • → 19.st Nizozemí
  • → S → Britové
  • → části Guinei → Němci
  • → V Timor Portugalci
 • → WW2 → Japonsko
 • → chtěli vytvořit → východoasijskou sféru společné prosperity
 • → ideologie TIGA A → vůdce, protektor, světlo
 • → po WW2 → Japonci odcházejí → kolonizátoři X odboj

 

17.srpna 1945 → vyhlášena nezávislost , mezinárodně uznaná až v roce 1949

 • prvním prezidentem →Ahmed Sukarno → sukarnoismus
  • prosazuje pět zásad ( Pancasila)
   • jeden bůh
   • jednotná Indonésie
   • svoboda diskuze
   • sociální rovnost
   • humanismus
  • vznikl pokus o puč
   • pornografický film
    • udržel se u moci

 

1967 → Sukarno se vzdává prezidentské funkce ve prospěch generála Radena Suharta

 • nastolil takzvaný Orde Baru (Nový řád)
  • snažil se získávat investice ze zahraničí
 • ekonomicky velmi úspěšná vláda
 • industrializace Indonésie
 • Suhartův režim byl velmi autoritativní, téměř fašistický –
 • stoupala nespokojenost občanů s jeho vládou
 • občanské protesty – 21.května 1998  rezignace
  • korupce
  • asijská ekonomická krize

 

Vývoj komunistické Číny

 • před WW2 – 2 strany → Kuomitang → gen.Čankajšek
  • Komunistická strana Číny – Mao ce-Tung
  • občanská válka, McT – rolníky na svojí stranu
 • po vypuknutí WW2 → Čína okupována Japonskem
  • → hlavní tíha bojů na komunistech → narůstá jejich vliv
   • → ovládli velkou část Číny
 • po kapitulaci Japonska  – Kuomitang neschopen obsadit bývalé okupované území
  • → X komunisté
 • 1947 – 1949 → Občanská válka – McT X Čankajšek
  • → zpočátku převaha Kuomitangu (USA)
  • → po  2 letech nakonec vítězí Mao
  • → Čankajšek prchá na Thai Wan → Čínská republika → demokratický směr
 • 1.10.1949 → Čínská lidová republika
  • → v čele McT
  • → pozemkové reformy, vyvlastňování
 • po roce 1956 → rozchod se SSSR → neuznávají kritiku Stalina
  • → ekonomický úbytek
 • 1956 → kampaň Sta květů → ideologická politika
  • → měla umožnit rozvoj svobodného umění
  • → intelektuálové vyzváni dát podněty k dalšímu zlepšení země
  • → označeni za pravičáky → tábory převýchovy
  • → tresty smrti
 • 1958- 1961 → Politika velkého skoku
  • → snaha zvýšit čínskou produkci
  • → za 15 let dostat Čínu mezi světové velmoci
  • → skončilo to největším hladomorem v dějinách → 30 – 40 mil mrtvých
  • → v r. 1958 začaly být budovány deseti tisíce komun
   • → správní a ekonomické jednoty
  • → měly být soběstačné
  • → každá komuna měla vybudovat vlastní pece → výroba oceli
  • → nebyl zabezpečen dostatečný přísun železné rudy
  • → obyvatelé nuceni tavit vlastní nářadí , v zoufalství – kameny
   • → ocel, železo → nedosahovalo potřebné kvality
   • → začal se projevovat nedostatek nástrojů
  • → nastává dramatický pokles zemědělské výroby
  • → stravování v kolektivních jídelnách
   • → zákaz přípravy jídla doma
   • → zpočátku velké příděly → plýtvání
  • → + neúroda, sucho, roztržka se SSSR
   • → obrovský hladomor
   • → Tři hořké roky → rozmach kanibalismu
  • výbor KSČLD → zastavil PVS , r.1961
  • pozice McT → oslabena

 

→ následky → hladomor

 • cca 30-40 mil.mrtvých
 • naprostý propad čínské ekonomiky
 • tabuizované téma v ČLD

 

McT se stahuje do ústraní

 •  rozhodl se k návratu a upevnění moci

 

Velká proletářská kulturní revoluce

1966-1969 – dopad až do smrti McT (1976)

 • → mělo dojít k modernizaci Číny a velkým změnám ve společnosti
 • → oficiálním záměrem bylo vymýtit kapitalismus z Číny
 • → zaměřeno → proti → starému myšlení
  • → staré kultuře
  • → starým obyčejům a návykům
 • → proti tehdejším pol.špičkám → TENG SIAO PHING
 • → proti zahraničním diplomatům, inteligenci a úspěšným lidem

 

→ hnací silou mládež

 • začala vytvářet tzv. Rudé gardy
  • cílem bránit kult McT
  • likvidace nepřátel
  • začali být usvědčováni nepřátele (stačilo když neměli RK)
 • v závěru boj mezi frakcemi
 • armáda se zalekla chaosu
 • Rg poslány na venkov

 

→ k propagaci     

 • Rudá knížka
 • vydána 1964
 • cca 27 Maových citátů a myšlenek
 • téměř miliarda výtisků
 • v té době jediná výuka → Rk

 

Obrovské kulturní škody

 • → vypleněny knihovny, muzea , historické budovy
 • → po smrti Maa → boj o moc
 • → k moci se dostal → CHUA KUO FENG
 • → rehabilitace odsouzených

 

Časem do čela → TENG SIAO PHING

 • → éra tengismu
 • → otevírání se Z
 • → povolení tržní ekonomiky
 • → nová ústava → oddělení fce předsedy vlády a strany
 • → hybridní ekonomika

 

Duben 1989 → protesty na Náměstí nebeského klidu

 • → pol.uvolnění
 • → urychlení reforem
 • → snížení inflace a korupce
 • → masakr 4.6.1989 → vymazání historie
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!