Pravěké umění a umění přírodních národů

dějiny-umění

 

   Otázka: Pravěké umění a umění přírodních národů

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): LenkaDolejsova

 

 

 

 

Pravěké umění

– období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury

– jeskynní a skalní malba → nejstarší výtvarný projev lidstva

– ovlivnilo i moderní umělecké směry

funkce umění: náboženská (magická)- více úrody, lepší lov

materiály (přírodní): kámen, dřevo, kosti, kůže, mušle

 

MALÍŘSTVÍ

1) Starší doba kamenná = PALEOLIT

– nejstarší projevy člověka – první v Evropě asi 25 tisíc př. n. l. -lovci, sběrači

– jeskynní a skalní malby → Jižní Francie a Španělsko

 

náměty:

a) náboženské – přírodní kulty, šamanismus, magické obřady (pro úspěch lovců)

b) lovná zvěř – mamuti, bizoni, nosorožci, antilopy- důležitost lovu, úcta ke zvířeti

c) člověk – málo znázorňovaný- lidské figury se zvířecí hlavou- S Afrika

 

materiál: uhel, hlinky, prach, tukové lampy

přírodní barvy: černá, červená, okrová, zelená, hnědá

technika: primitivní nástroje- štětce s chlupy, ohořelé klacky, prsty, vyrývání

 

znaky:

– jednoduché obrysové linky → zachycení hlavních rusů+ vytečkování, vybarvení

– geometrické vzory → magie

– zvířata v nadživotní velikosti (až 4krát větší)

 

Památky (jeskyně):
Altamira (Španělsko) – malby na stropě objeveny náhodou v r.1879

– součást loveckých rituálů k zajištění potravy, vyjádření pohybu, plasticita, naturální

 

Fort de Gaume

Lascaux (Francie) – komplex několika chodeb
Síň býků – 4 býci v nadživotní velikosti

Kastilská jeskyně (Alžírsko) – nejstarší

 

2) Mladší doba kamenná = NEOLIT

– změna způsobu života → zemědělství a chov, více času

– více se objevuje lidská postava (tanec, lov, figury), velké fresky, barevné (ovocné šťávy)

– v okolí Středozemního moře

Památky:
Rhodésie+ po celém světě: Norsko, Austrálie, Kalifornie

 

SOCHAŘSTVÍ

– hlavně v období paleolitu,  ozdobné předměty a drobné kultovní sošky

fetiš = předmět uctívání a modliteb, s nadpřirozenými schopnostmi

venuše = soška ženské postavy- symbol plodnosti, zdůrazněné ženské křivky
– končetiny a hlava pouze naznačeny

materiál: hlína, dřevo, kámen, kosti, slonovina, tuk a popel

Keramika – především v oblasti Středozemního moře

3 typy: pásková, zvoncovité poháry, zdobená (mušle)

 

Památky:

Věstonická venuše (Dolní Věstonice) – Národní muzeum
Willendorfská venuše (Vídeň) – z vápence
Venuše z Laussel (Francie)

Venuše z Lespugue

 

ARCHITEKTURA

– obytná architektura se nedochovala( jen půdorys vesnic a kultovní architektura)

megality = velké otesané i neotesané kameny, až 20m- kultovní význam, pohřby, léčivé účinky

a) menhir = jeden kámen, svislý- osamělý nebo v řadě (henge)

b) kromlech = obrovský kamenný kruh z menhirů

c) dolman = kamenný stůl- dva menhiry a jeden na nich → hrobky a mohyly

 

Památky:
Stonehenge (Jižní Anglie, Salisburská pláň) – asi 2000 př. n. l. – různé legendy o vzniky, účelu

Sochy Moi (Velikonoční ostrov) – ramena a nohy pod zemí- celkem cca 400 soch, až 240 tun

– z vyhořelých hornin

kamenné řady v Bretagnském Karnaku

Skamenělý slouha (Dolní Chabry)

 

Umění přírodních národů

– do konce 19. století zůstávalo na úrovni pravěku

– náboženský význam

– předměty umělecko-řemeslné výroby = předměty denní potřeby

druhy- lovci a sběrači, pastevci a zemědělci, kočovníci

– Indiáni, Eskymáci, Křováci (Kongo, Nigerie), Kočovníci (Asie)

– šperky, hudební nástroje, masky, obydlí-stěny jurty nebo tee-pee, malba na tělo, tetování, taneční kroje, masky

– umění přírodních národů ovlivnilo řadu moderních a současných umělců: Pablo Picasso, Josef Čapek, Jiří Anderle

→ Náprstkovo museum

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!