Pravěké umění – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Pravěké umění

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): mamatrex

 

1.PALEOLIT: 600 000 – 250 000 př.n.l.

Palaitos: latinsky starý     Lithos: kámen

 

PĚSTNÍ KLÍNY: ještě nedokonalé, ergonomie- přizpůsobené činnosti lidského těla

 

HOMO HABILIS: člověk zručný, 2.5 mil.př.n.l., úštěpkový kámen, Tanzánie-nejstarší kamenné vykopávky-Olduway, olduvanslké období

 

HOMO ERECTUS: člověk vzpřímený -nože, vrtáky, rydla, klíny- střední paleolit

kostěnná výroba (industrie)

jeskynní malby jsou otisky tělaà zvířata

magie- kult lovu

 

NEANDRTÁLEC: předchůdce člověka

 

MLADÝ A POZDNÍ PALEOLIT – 40 000 – 10 000 př.n.l

HOMO SAPIENS: – člověk  moudrý

– sošky, první projevy sochařství, rozvíjení malby, zdokonalené ostěny, harpuny, stroje, pasti, …

– tlupy, matriarchát, lov, kořisti

 

AMINISMUS: oduševnění přírody, kult mrtvých

TOTEMISMUS: nadpřirozené síly sídlý ve zvířatech

FETIŠISMUS: nadpřirozené síly sídlý ve věcech

MATRIARCHÁT: kult matky, bohyně plodnosti

MAGDALENIUM: doba mladšího paleolitu, nejkrásnější výtvory paleolitu

 

4 DRUHY VÝTVARNÉ ČINNOSTI:

  1. Jeskynní malby a malby na skalních stěách
  2. Sošky lidí a zvířat
  3. Drobné zdobené předměty
  4. Šperky

 

1)JESKYNNÍ MALBY A MALBY NA SKALNÍCH STĚNÁCH

 

FRANKOKANTABERSKÁ OBLAST– velké jeskyně Španělska a Francie

Španělsko

– Altamira- konec 19. století, 180 zvířat, 1200 př.n.l., bizoni, více  sálů, výška 2 metry

– Pindal

Francie

– Lascoux (laskó )- malby na stěnách, až 6 metrů dlouhé – zvířata, 15-12 př.n.l., 140 m hluboko pod zemí, přírodní hlinky-krev-tuk, lovná zvěř

 – Niaux

– Toiran (toré) nejstarší otisky

– Mt. Span – 110 cm dlouhá socha medvěda s klíny

– Les trois frére ( le troa frér) – jeskyně tří bratří

 

NÁMĚTY:

– lovná zvěř- medvědi, mamuti, zubři, bizoni, ptáci, ryby, vydry, sobi, kočkovité šelmy, koně, nosorožci, vepři, zajíci

– lidé méně- většinou šamani

 

DRUHY UMĚNÍ:

– otisky rukou

– makaronské kresby- spletice různých čar

– otisky doplněné o kresbu a profil zvířete

– lineární obrazy zvířete

– plastika, modelace tvaru- stíny, barvy

– pohyb zvířete

– detaily těla- rentgenové vidění

 

2) SOŠKY LIDÍ A ZVÍŘAT

– ženské sošky- Venuše

– zoomorfní sošky- zvířata, amulety v lovkské magii

Materiál– hlína, kosti, kámen- měkký

– Věstonická Venuše

– Willendorfská Venuše

– Lespugue Venuše

 

3) DROBNÉ PŘEDMĚTY

Materiál- kosti, parohy, slonovina, kámen, žebra, lopatky

-rytiny a řezby

-náčelnické hole

 

4) ŠPERKY

ZBYTKY, ÚLOMKY: náhrdelníky, náramky, čelenky, náušnice, přívěsky

Materiál: kosti, zuby, jantar, mušle

-zdobeny ornament

 

ČECHY A PALEOLIT – 250 000 př.n.l.

NEJSTARŠÍ V ČR: MORAVA:  Jeskyně Šipka– neandrtálec, lovci medvědů, mamuti a medvědí zbytky, malby realistické a stylistické

 

VĚSTONICE: Věstonická Venuše– příměs popela a kostního prachu, drobné sošky zvířat, ženská hlava ze slonoviny, píšťala z kosti, rytiny

 

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ: dýky s rytinami divokých koní

 

PEKÁRNA: z magdalénské doby

– jeskyně

– náčelnická hůl s rytinami

– kostěnné dýky

– oblázky- geometrické rytiny

 

PŘEDMOSTÍ U PŘEROVA: 5 Venuší z mamutích kostí

– figurka mamuta

– náhrdelníky ze zubů a lastur

– drobné předměty

– realistická figurka mamuta z mamutoviny a rytina ženy – geometrická na mamutím klu

MIZIŇ UKRAJINA – geometrické ornamenty(kroužky, spirála, klikatky, kosočtverce, meandr

 

2. HOLOCÉN – 10 000 př.n.l.

– přechodné období mezi paleolitem a mezolitem

– odchází ledovceà vzniká lesostepà  změna života člověka a zvířat

 

3. MEZOLIT – 10 000 – 7 000 př.n.l.

– lidé opouštějí jeskyně

– začínají lovit i jiná zvířata, rybaření, sběr zrn, obilin, travin

– sběr rostlin

– ochočování zvířat

– skalní malby

– není lovecká magie

– rozvíjí se nástroje, keramika

– všední výjevy ze životaàseriály

Španělsko- dobré podmínky

Skandinávie, Alpy, Slovensko(jeskyně Dominika)

 

4. NEOLIT – 7 000 – 3 500 př.n.l.

Střední Evropa 2 500 př.n.l

 

– začalo zemědělství a chov dobytka

– základní hradiště

– zaměstnání – pastevectví, zemědělství

– zpracování kůže, vlny, látky, řemesla

– rozvoj keramiky

– uchovávání jídla

– dřevěnné domy

Patriarchát – nadvláda mužů

– společné vlastnictví půdy, stát

– vznik kmenů, společný jazyk, zvyky, náboženství

– kult země, kult slunce

Fetyšismus

Totemismus

Manismus – kult předků

– vznik rituálů – pohřbívání

– málo kdy pro posmrtný život

 

ARCHITEKTURA

a) SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA – obytné domy, hospodářská stavení

Materiál: dřevo, hlína+sláma, slaměné vršky, stěny z proutí, jáma zastřešená kůží

 

b) KULTOVNÍ ARCHITEKTURA – hrobky, chrámy, observatoře, posvátná hradiště

Materiál: kámen

 

c) MEGALISTICKÁ ARCH. : – až do doby bronzové

Menhiry – na výšku postavený kultovní kámen

Dolmeny – hrobka z velkých balvanů překrytá kamennou deskou

Kromlechy – Stonehenge, malá observatoř, obřadiště, kult slunce, 1800 př.n.l,

architrávový systém- dolmen, 2 sloupy, vodorovný překlad

 

SOCHAŘSTVÍ

– drobné sošky Venuše

– bohyně matky

– materiál pálená hlína

– i malované

– zvířecí sošky

– vznik nádob na obřady ( v podobě zvířat)

 

UŽITÉ UMĚNÍ

A) NÁDOBY

– úschova potravin- obilí, mouka, tekutiny

– výroba- nejdříve ručně z pásů přidáváním prstenců, tvar tykve

– proutěnné koše

– hrnčířský kruh- 4000 př.n.l. v přední Asii

 

Druhy keramiky:

  1. tzv. lineární- linka, pásek, čára z pásků, ryté ornamenty,vyschnout, vypálit, natřít a více krát vypálit, voluty meandr
  2. vypíchaná keramika: kolíky- vpichy do hlíny nebo do kostí
  3. malovaná keramika: na Moravě- geometrické tvary štětcem- červená, hnědá, oranžová, žlutá, bílá
  4. šňůrková keramika: pletená šňůra z kůží a různých látek otisknutá do nevypálené hlíny
  5. zvoncových pohárů: s inkrustovanou barevnou geometrickou výzdobou

nejstarší střepy- Kutná Hora

INKRUSTACE: vtlačování barvy do rýh na keramice

 

B) TKANÍ

tkalcovský stav

– natažené na rámu

– pěstování lnu- v Egyptě

– vlna, bavlna- Mezopotámie, Čína, Indie

 

C) TESAŘSTVÍ

– dřevo se obrábělo kamennými sekerkami

výrobky: domy, nábytek, lodě, čluny, mosty, nářadí

 

5. ENEOLIT

– pozdní doba kamenná

– volně přechází s bronzovou dobou

– zdokonalují se kostěnné nástroje

– vznikají jehly, dýky, hroty ke zbraním

 

6. DOBA BRONZOVÁ – 700 př.n.l.

– vesnice se mění v města: rozvíjí se řemeslo a obchod

– vznikají státy : Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína

– zanikají rody

– vznik sociálních tříd

– vznik písma

– vítězí kov nad keramikou, kujný, nerozbitný, odolný proti nárazům

 

Druhy kovů:

-měď: – měkká a dobře zpracovatelná

– bronz: slitina mědi a cínu, tvrdší, dobře se leštil a tavil, při oxidaci více drobivý

– cín: tvrdý

– bílé kovy: slitiny, více jak 10 % cínu, unětická kultura

Řemesla:

– kovářství

– platnéřství- plátky, kterými se obkládají brnění

– hutnictví

– hornictví

– kovolitectví – otevřené formy – kadluby – vyhloubené v zemi

– kovotepectví – plech, drát, nářadí (kladiva, kleště, dýky, meče)

– klenotnictví

– zlatnictví – měkčí, neoxiduje, dá se tepat až do tloušťky 0,001mm, výroba šperků – odlévání, tepání, rytí (spony, náhrdelníky, jehlice)

 

FILIGRÁN

– filum- vlákno, zlaté nitky různě splétána a přiletována k podkladu

GRANULACE– granu- zrno, malá zrnka, která se přiletovali k podkladu

 

 7.DOBA ŽELEZNÁ – 700 př.n.l.

– na předním východě- 1400 př.n.l.

– vznik kultur ve střední Evropě

 

1. KULTURA UNĚTICKÁ– u Prahy, zkrčené kostry v hrobech

2. KULTURA MOHILOVÁ– mohila- náhrobek, pomník

3. KULTURA LIDU POPELNICOVÝCH POLÍ-urny s popelem mrtvých

4. KULTURA KNOVÍRSKÁ– kanibalismus

 

VĚSTONICKÁ VENUŠE

-je keramická soška nahé ženy

-vyrobená z pálené hlíny (směs hlíny a vápence)

-pochází z mladého paleolitu ( 29 000 – 25 000 př.n.l.)

-patří k celosvětově nejstarším ukázkám umělecké tvorby

-soška byla nalezena 13. července 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem

-objevil ji tým Karla Absolona

-soška ležela ve zbytcích pradávného ohniště rozlomená na dva kusy

-je 11,5 cm vysoká a v bocích 4,3 cm široká

-výrazná stylizaci obličeje

-v současnosti je soška v Moravském zemském muzeu v Brně

-Venuše je národní kulturní památkou

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!