Předsókratovská antická filosofie – maturitní otázka

 

   Otázka: Předsókratovská antická filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): morka11

 

 

PŘEDSOKRATOVSKÁ ANTICKÁ FILOSOFIE (MILÉTSKÁ ŠKOLA, HERAKLEITOS, PYTHAGOREJCI, ELEATÉ)

 • antika – souhrnné označení pro dějiny a kulturu starověkého Řecka a Říma, filosofie se objevila z velké části v Řecku
 • rozvoj Atén, Řekové osidlují nová území, rozvoj filosofie
 • řecká filosofie vznikla v 6. st. př. n. l. v Malé Asii, v období klasického Řecka (Milét, Efez).
 • Filosofie se v té době zabírá především otázkou bytí (ontologie) a podstatou člověka (filosofická antropologie).
 • centra – Atény, Pergamon, Milét, Efez
 • rozvíjí se matematika, astronomie, lékařství,… → základy všeobecného vzdělání
 • období antické filosofie lze rozdělit na 3 období
  • předsokratovská filosofie (7. – 5. st. př. n. l.) – hledají společné základy světa
  • klasické období (5. – 4. st. př. n. l.) – antické období, vrcholné období
  • helénistické období (4. st. př. n. l. – 529 n. l.)
   • 529 n. l. – všechny filosofické školy byly zrušeny Justiniánem, uzavření Platonovy univerzity

 

Předsokratovská filosofie

 • z tohoto období se uchovaly pouze zlomky z děl filosofů, které souhrnně vyšly v knize Zlomky předsokratickýh filosofů
 • filosofové začali hledat základní filosofické otázky
 • svět (kosmos) a jeho hledání pralátky (arché) → pralátka = základ světa
 • Milétská škola
  • evropská filosofická škola
  • snaha vyložit svět z něho samého
  • řeší původ toho, co je kolem nás
  • hledají počátek všech proměnlivých věcí a jevů – „arché“ (pralátka světa)
  • látkový princip hmoty
  • monisté – tvrdí, že prazáklad je jen jeden
  • pralátka není pasivní hmotou, ale je nadána vlastním životem (je zdrojem pohybu a vývoje)
  • Thalés z Milétu
   • zakladatel Milétské školy
   • základem všeho je voda – živoucí základ všeho
   • předpověděl zatmění slunce
   • matematik (Thaletova kružnice)
   • domníval se, že země je plochou deskou ležící na vodě
   • je označován za zakladatele filosofie – jako první si položil otázky „Kdo jsme a kde jsme.“
  • Anaximandros
   • Tháletův žák
   • objevil základní zákon – narození a smrt člověka – smrt je trestem za vinu, ke které došlo od narození
   • pralátkou je apeiron (neomezené; něco, co nemá hranice) – apeiron je našim smyslům nepřístupný, neboť smyslově můžeme vnímat pouze věci, které vznikají z apeironu
   • za pralátku nepovažuje živly
  • Anaximenés
   • podstatou (pralátkou) je vzduch – ten je neurčitý a neomezený, ze vzduch vznikl svět, lidé,…
  • Pythagorejci (5.stol.př.n.l)
   • zkoumali svět na základě čísel
   • chápali čísla jako symboly
   • učení o převtělování duší
   • Jejich práci máme díky pozdějším filosofům (hlavně Aristotelovi). Uchovávání jejich prací bylo pouze v ústním podání.
   • Pythagoras ze Samu
    • pocházel z ostrova Samos
    • nehledá pralátku, hledá prazákon → ten nachází v číselných vztazích
    • základem všeho je číslo
    • zakladatel řecké vědy (hlavně matematiky)
    • zájem o matematiku (jeho filosofie ovlivněna aritmetickými a geometrickými studiemi), Pythagorova věta
    • podstatou světa je číselná harmonie
    • jako první se nazval filosofem
    • základem je víra v převtělování duší → duše je nesmrtelná
   • Eleaté
    • město Elea
    • hledají vztah mezi pravým poznáním a pouhým zdáním
    • Parmenidés z Eleje
     • zakladatel elejské školy
     • upustil od smyslového poznání
     • skutečný svět je jedno jediné bytí,které má svoje vlastnosti
     • bytí (=jsoucno) je neměnné, nedělitelné, věčné a nehybné
     • bytí je trvalý stav, nebytí neexistuje
    • Zenón z Eleje
     • žák Parmenida – rozvíjel jeho učení tím, že podává důkazy o neexistenci pohybu
     • popřel pohyb i vývoj
     • důkazy o nemožnosti pohybu (tzv. Aporie proti pohybu)
     • Aporie proti pohybu
      • Achilleus a želva – Achilleus nikdy nedohoní želvu; když Achilles dosáhne bodu, kde želva stála na začátku, je želva již o kousek dále

 

 • Letící šíp – v každém okamžiku je šíp pouze v jednom místě → nepohybuje se, šíp nemůže být na dvou místech zároveň

 

 • Půlení – úsečku můžeme vždy ještě rozpůlit; nejdříve vždy musíme ujít polovinu vytyčené dráhy, a tak to funguje až do nekonečna – proto vlastně vůbec nevykročíme

 

 • Herakleitos z Efezu
  • základem světa je oheň (svět se neustále mění, stejně jako oheň)
  • „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ – nikdy se nám nepovede 2x stejná věc
  • vše je v neustálém toku
  • všímá si proměnlivosti věcí – nic není stálé
  • koloběh věcí řídí zákon (logos)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!