Předsokratovská filosofie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Předsokratovská filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Val Plesky

 

 

 

 

Předsokratovská filosofie – Anaximandros, Pythágorijci, Élejská škola a Herakleitos

Anaximandros

 • 610/546 ante
 • Představitel Milétské školy
  • První myslitelé – podivíni nepochopeni občany
  • Spočívá v hledání fýsis
   • Udržovací neměnné podklady pro měnné procesy
   • Pod mnohým jiným musí existovat jedno neměnné
   • Fyzický základ
   • To, co drží svět v nějakém tvaru
  • Přírodní filosofie
  • Další představitelé:
   • Thálés – fýsis je podle něj ve vodě; vlhká propast z níž vzlíná svět
   • Anaximénes – fýsis je podle něj ve vzduchu; duše a duch souvisí s větrem
  • Určil tři základní pojmy : APEIRÓN, ANANKÉ, CHRONOS
  • Poprvé v historii lidstva definuje nekonečno
  • Apeirón
   • Pojem neomezeného
   • Popírá hranice, je bezhraniční, ale dá se myslet
   • Nemá místo ani čas, bytí ve stavu absolutních možností
   • Není to nic, co znám nebo co bych kdy byl schopen znát, ale musím to myslet
   • Sám svět je uskutečněný apeirón
   • Místo bez hranic a tlaku, bez času, kde nic nemá svůj protiklad a nic tam není
   • Je na začátku všeho jsoucího
  • Ananké
   • Pojem nutnosti
   • Souvisí s pojmem peras :
    • Vše souvisí se vším, vše má hranice s něčím
    • Bez protitlaku není tlak, kladný a záprný náboj
   • Když je napětí, svět je, když nenapětí, tak není nic
   • Čím silnější tlak, tím větší protitlak – ananké tohoto světa
   • Aby něco mohlo existovat, musí mít ananké a peras
   • Protitlaky vznikly konstrukcí a destrukcí – mají pravidelnost a nutnost
  • Chronos
   • Pojem času
   • ,, Na začátku všeho je neomezené (APEIRÓN), z něj věci vznikají a zanikají dle nutnosti (ANANKÉ) a za svá provinění si platí pokutu a trest dle určení času (CHRONOS).’’

 

Pythágorejci

 • Po roce 530 ante
 • Kosmos
  • Matematické universum – číselná struktura
  • Je tu prvotní matematická kostra – ramínko na šaty = SVĚT
  • Čísla se skládají do nekonečna
 • Svět je složen a je i rozložitelný
 • Peras
  • Mez rozkladu – rozklad se zastaví ,,prostě proto’’
  • Rozklad do nekonečna by znamenal posun někam a tím by se ztratil smysl toho, proč je všechno složené – ROZKLAD MÁ LIMITY
  • Co se rozkládá, začne se opět skládat
  • 1, α, ..
  • Nejprve je prvotní princip (PERAS) a pak bod (materiální zpracování) = 1
 • Apeirón
  • Vnímají ho jako destruktivní živel
  • Rozkládá a bortí svět svou neurčitostí
 • Na principu prvních 4 číslic (bod, přímka, trojúhelník a jehlan) demonstrují vznik světa
 • Théon
  • Božská moc, harmonie
  • Rovnovážný prvek
  • Drží rozkládané a skládané v řádu
 • Člověk je struktura – absolutně se vylučuje sebevražda
 • Platón se jimi dost inspiroval
 • První skupina, která přijímá ženy
 • Nesmí jsít maso a fazole, 5 let trvá příprava a rok člověk nesmí mluvit

 

Élejská škola

  • Parmenidés
   • 510/450 ante
   • Platón ho považoval za ,,otce filosofie’’
   • Sepsal veršované dílo O přírodě (Peri fyséos), kde řeší pojmy doxa a alétheia
   • Doxa
    • Smyslové pojetí světa
    • Smysly nás klamou
    • Př. Vidím vlny a mám pocit, že se stále mění, ale když skočím do vody, všude je vše neměnné, tzn. vlny jsou doxa
   • Alétheia
    • Rozumové vědění – pravý opak doxy
    • Pravda se skrývá pod povrchem jevů a je třeba ji intelektuálně odkrývat
    • Skutečné poznání
   • Poznat je možné jen to, co je stálé a samo se sebou totožné
   • Nesnaží se vysvětlit vznik světa přes živel nebo princip
   • Hovoří o bytí, které je jedno a stojí v jasné protikladu k nejsoucímu
   • První teoretik nevycházející ze zkušenosti, naopak ji kritizuje a poměřuje s racionálními kategoriemi

 

 • Zenón z Éleje
  • Žák Parmenida
  • 490/430 ante
  • Znám svými paradoxy, kterými chtěl popřít Pythágorovo učení
  • 4 paradoxy (aporie – bezcestí)
   • Půlení
    • Chci uběhnout 100m, předtím musím uběhnout 50m, 20m,…atd.
    • Nemůžu se hnout z místa, protože každý pohyb vyžaduje nekonečno dílčích přesunů
   • Achilles a želva
    • Achilles jí nemůže dohonit, protože když se dostane na předchozí místo želvy, želva už je o kus dál
   • Letící šíp stojí
    • Šíp je v každém okamžiku v určitém bodě, ale v bezrozměrném není žádný pohyb možný, takže je zde v klidu
    • Je tedy v klidu po celou dobu, ačkoliv se domníváme, že letí
   • Sypající se ječmen
    • Když spadne z určité výšky jedno zrnko, nic neuslyším
    • Když se naráz vysype celý pytel, je to pro mě více než zřetelný zvuk
   • Aristoteles ho považoval za zakladatele dialektiky – tj. Umění rozhovoru či diskuze, kde se střídají námitky a tvrzení podepřené racionálními argumenty
   • Prakticky vzato tvrdí, že svět je Matrix
   • Teorie skladu a rozkladu je hloupost – exituje jen nehybné bytí
   • Nic z toho, co si myslíme, nemá smysl
   • Neměli bychom se na nic fixovat, protože to prakticky neexistuje
   • Tvrdí, že vznik a zánik neexistují
   • Ésti – bytí; plod čistého rozumu
   • Úkésti – nic; nelze si myslet nic, protože pořád myslíme něco

 

Hérakleitos

 • 540/ 480 ante
 • Poustevnický život, zemřel pravděpodobně na vodnatost
 • S nikým moc nevycházel – byl filosofickým nepřítelem demokracie
 • Kvalita je nad kvantitou – demokracie to má naopak
 • Svět ústavičně hovoří
  • Smysl je skrytý, ale je blíž, než se zdá
  • Máme ,,porouchaný překladač’’ – jsme zpohodlnělí
 • Struktura mého života (vědomí) koresponduje se strukturou světa
 • Rozděluje lidi na spící a bdící
  • Spící
   • Člověk není zcela bdící; nechápe tolik souvislostí
   • Dítě
  • Bdící
   • Celý systém je v pohotovosti
   • Dospělácký rozum
  • ,,Spící lidé se obrací do svého vlastního světa, kdežto bdící se obrací do jednoho světa všech’’
 • Polemos
  • Základní zákon světa
  • Boj, zápas
  • Z jedněch činí bohy, z druhých otroky
  • Je třeba učit mláděž, že je to nutnost, jíž je nutno podstoupit
  • Neshodná shoda
   • ,, Neshodné se nejlépe shodne’’
   • ,, Zničíme-li jeden pól, znčíme i ten druhý’’
  • Je to jistý tvar erotu
 • Pyr
  • Symbol věčné změny
  • Oheň se stále mění – uhasíná a zase se probouzí
  • ,,Tento svět nestvořil Bůh, ale tento svět byl, je a bude věčným plamenem, který se vzněcuje a uhasíná dle potřeby.’’
 • Pokládal si otázku, co je Bůh?
  • Jednota protikladů
  • Teplo x zima, chaos x řád, voda x oheň, světlo x tma
 • Svět je komplexem procesů, ne věcí – vše se pomalu změní ve svůj protiklad
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!