Předsókratovská filosofie I.

 

   Otázka: Předsókratovská filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

úvod do řecké filosofie, vztah mýtu a logu, hledání principu věcí, Tháles, Anaximandros, Anaximenés, Pythagorás a jeho škola

 

 • Mýtus
  • Byl na místě filosofie ještě před ní samotnou
  • Zdroje vysvětlení – odpovědi na otázky
  • Byla to předem daná věc – např. to jak byl stvořen svět a tomu se věřilo – nebylo třeba debat a otázek
  • Později lidé odmítli mýtům věřit → zrod filosofie (6.stol př.n.l.)
  • Tento proces se nazývá „cesta od mýtu k logu“
  • Logos – řád (týkající se člověka, okolí, světa jako celku)
  • Věda, která se stvořením světa zabývá = kosmologie
  • Antická předsokratovská filosofie
   • Vznik 7.- 6.stol př.n.l.
   • Filosofie vznikla v Řecku díky hospodářské vyspělosti, výhodné strategické poloze
   • Platónský trojúhleník (IDEJE – objektivní pravzory, JEVY – napodobení idejí, JÁ – duše v těle)

 

 • Periodizace

I.            Předsokratovská filosofie

 • Kosmologie – hlavní disciplína
 • 6. – 5.stol př.n.l.
 • Vyčleňuje se z mýtů
 • První filosofické otázky, příčiny
 • Hledání pralátky → příčiny vzniku
 • Milétská škola
  • Město Milét -důležitá obchodní křižovatka v Malé Asii
  • Hledání pralátky = arché
  • Předpokládali, že je živá
  • Představitelé – Hylozoisté (hylé – látka –zoé – život) :

Thales z Milétu – voda

Anaximandros – apeiron

Anaximenés – vzduch

 

 • Thales z Milétu
  • Matematik, astronom, obchodník
  • Jako první změřil výšku pyramid podle stínu
  • Jako první vypočítal zatmění slunce
  • Bůh je všudypřítomný – panteismus
  • Základní princip = voda → základem života – má život v sobě → vznik světa vysvětluje přírodovědecky
  • Neustálý koloběh vzniku a zániku za pomocí vody
  • Anaximandros
   • Astronom
   • Sestavil první mapu světa
   • Za základ všeho prohlašuje Apeiron → nekonečná a nesmrtelná hmotná pralátka
   • Peras = hranice, mez → Apeiron → něco neomezeného, neurčitého → nepřistupný našim smyslům
   • Vnímáme pouze tvary a jevy, které vznikly z Apeironu → provinily se tím, že se pokusily vymzeitApeiron → TREST → rozplynutí v Apeironu
   • Vývoj se děje vylučováním protikladu → 4 živly → voda, vzduch, oheň, země
   • Anaximenés
    • Za pralátku považuje vzduch → oživující dech, duše
    • Proces vzniku → zhušťování a zřeďování vzduchu
    • Pythagorás
     • Matematik (Pythagorova věta), astronom
     • Nejvýznamnější představitel
     • Podstatu jsoucna hledá v omezujícím principu → ČÍSLO → nejvyšší princip
     • Peras = omezující princip
     • jevy → tvary → mez → míra → číselné vyjadřování
     • za magické číslo považoval 10. → min.počet k vymezení jsoucna → 1, 2, 3, 4(jeden bod, přímka, plošné spojení a prostorové vymezení)
     • harmonie – soulad vesmíru
     • centrum vesmíru → oheň
     • přátelství – nejvyšší hodnota 10
     • hetairie – řády jeho žáků a následovníků
     • jeho škola byla v Jižní Itálii
     • 5-ti leté studium – informace nesměli vynášet ven, měl nejvyšší autoritu→ nesměli ho zpochybňovat
     • Filoláos – stoupenec Pythagora – země se pohybuje v kruhu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!