Přehled historických epoch české a světové historie

dějiny

 

Otázka: Přehled historických epoch české a světové historie

Předmět: Dějepis

Přidal(a): ivamik

 

 

Období Vrcholný středověk – Novověk (13. stol. – 1. polovina 20. stol.)

 

PŘEHLED A ROZCESTNÍK:

Vrcholný středověk

[Otevřít kapitolu]

 • Boj o investituru – zápas světské a církevní moci
 • Rozvoj zemědělství, měst, řemesel a obchodu
 • Český stát – poslední Přemyslovci

 

Pozdní středověk

[Otevřít kapitolu]

 • Lucemburkové se zaměřením na Karla IV.
 • Francie, Anglie –  stoletá válka
 • Husité – Václav IV., Zikmund Uherský
 • Jiří z Poděbrad, Jagellovci – Vladislav a Ludvík

 

Novověk

[Otevřít kapitolu]

 • Humanismus a renesance, objevné plavby
 • Vznik habsburské monarchie 1526 (Ferdinand I., Maxmilián II, Rudolf II.,Matyáš
 • Stavovské povstání – Ferdinand II., třicetiletá válka
 • Anglie – Tudorovci
 • Francie Alois, náboženské války, Bartolomějská noc
 • Habsburská monarchie za vlády Marie Terezie a Josefa II.
 • Boj amerických osad za nezávislost
 • Francouzská buržoazní revoluce
 • Napoleonské období,
 • Věk revolucí

 

První polovina 20. století

[Otevřít kapitolu]

Evropské poměry a válečná ohniska před 1. světovou válkou

 • svět. válka, versailleský mírový systém, svět po I. světové válce
 • Vznik ČSR
 • Světová hospodářská krize 1929
 • Nástup nacismu a komunismu
 • světová válka – vytvoření protektorátu Čechy a Morava

 

Použitá a doporučená literatura:

 • Petr Čornej, Dějepis pro SOŠ, str.52 – 200
 • Jan Tomaštík, Elektronické texty do dějepisu, str. 80 – 243
 • Marie Sochrová, Dějepis v kostce I a II
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!