Přísady do betonu – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Přísady do betonu

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

PŘÍSADY DO BETONU

Přísady do betonu

 • Prášková nebo kapalná látka, která ovlivňuje vlastnosti betonové směsi (BS) nebo hotového betonu.

 

 • Plastifikátory:
  • Zlepšuje zpracovatelnost BS,
  • Umožňují snížit množství zásměsové vody,
  • Speciální typy – urychlovaným nárustem pevnosti (zejména při betonáži v zimě),
  • Super plastifikátory:
   • Výroba prefabrikátů a proteplovacích,
   • Užívají se pro výrobu tekutého betonu SCC beton,
    • Vysokopevnostní beton – zvýšení plastifikátory,
    • Stříkaný beton,

 

 • Urychlovače:
  • Urychlují hydratační proces,
  • Pro betonáž v zimě + prefabrikáty,
  • Vyšší vývin tepla,
  • Zkracují odbedňovací lhůtu – speciálně pro okamžité tuhnutí betonu,

 

 • Zpomalovače:
  • Prodlužuje dobu zpomalovače,
  • Ideální doba zpracování 90 minut,
   • Zahrnuje dopravu, uložení BS, zhutnění, urovnávání,
  • Použití: delší doba dopravy, komplikovanější konstrukce, lepší návaznost betonových vrstev,
  • Zpracovatelnost a pevnost,
  • Důležité přesné dávkování,

 

 • Stabilizátory:
  • Snižují náchylnost BS k rozmísení při dopravě,
  • Snižuje odpad a pružnost u stříkacích betonu,
  • Použití: čerpané betony, lehčené betony, betonáž pod vodou,

 

 • Provzdušňovací přísady:
  • Lehčené betony – pórobetony a plynobetony,
  • Tvoří jemné póry,
  • Zlepšuje mrazuvzdornost (velikost pórů neumožňuje vzlínání vody),
  • Mají vlastní plastifikační účinek,

 

 • Vylehčující přísady:
  • Výroba přímo lehčeného betonu,

 

 • Vytěsňující přísady:
  • Hlavní účel: uzavírat (těsnit) trhliny,
  • Některé mají vedlejší účinek urychlující,
  • Fungují:
   • Po přidání… nárůst objemu,
   • Po přidání… růst krystalické hmoty v trhlinách, ale (dodatečná krystalizace) – XYPEX, polovina z nich nefunguje,

 

 • Hydrofobní (vodovzdorné) přísady:
  • Zvyšuje odolnost vůči vodě,

 

 • Fulgicidní přísady:
  • Protiplísňové – zvyšující hygieničnost (zdravotnictví, potravinářský průmysl),

 

 • Pigmenty:
  • Barviva,
  • Beton v celé hmotě (práškové, kapalné) – pozor na konzistenci,
  • Obvykle oxidu kovu,
  • Použití – architektonický účel,

 

 • Speciální výrobky
 • Odbedňovací prostředky:
  • Nátěry na bednění,
  • Usnadňují odbednění konstrukce, prodlužuje životnost bednění,
  • Kvalitnější povrch konstrukce,
  • Dle použití se vyrábějí typy,
   • De druhu bednění (materiál) – savé, nesavé, proteplování (prefa),
   • Dle druhu betonu – obyčejný, pohledový, pro obzvlášť hladký beton,

 

 • Čistící prostředky:
  • Pro každé betonáže se musí bednění čistit,
  • Prodlužuje životnost,
  • Lepší prostředky vzhledové,

 

 • Prostředky na ošetřování:
  • Nahrazují kropení povrchu,
  • Zamezují vysychání povrchu,
  • Nástřikové materiály, které se rozpráší na povrch konstrukce po vybetonování,
   • Snižuje opotřebování vody,
  • Pro konstrukce, které mají velkou ploch nebo malou tloušťku,
   • Stropní konstrukce, průmyslové podlahy, výroba prefabrikátů, silniční a mostní stavby.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!