Prožívání, chování, jednání, stres

 

   Otázka: Prožívání, chování, jednání, stres

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Michaela

 

 

PROŽÍVÁNÍ = Souhrnný název pro všechny vnitřně prožívané procesy a stavy

 • Malá podskupina lidské psychiky
 • Odehrává se právě teď, čistě subjektivní → nesdělitelné
 • Vědomí je součástí prožívání
 • Duševní život se projevuje v chování a jednání
 • Spíše nonverbální projevy
 • Jen subjekt zná obsah svého prožívání
 • Prožívání je ovlivňováno skrz:
  • hodnotové orientace
  • životní zkušenosti
  • vědomosti
  • tělesný stav

 

Vlastnosti

 • Čistě subjektivní, nesdělitelné
 • Neopakovatelné
 • Prožívání je odraz vnější reality
 • Typické jen pro člověka
 • Prožívání je příčinnou chování
 • Z chování usuzujeme prožívání
 • Vyvine se kolem 3. roku

 

Složky

 • Emoční – nejhůř se sděluje
 • Poznávací, kognitivní – získávání a zpracování informací, řeší fakta, používá rozum
 • Vůle – aktivizují a usměrňují chování, motivace

 

CHOVÁNÍ

 • Vnější projevy člověka, které lze pozorovat, zaznamenat, měřit (reakce, odpovědi, řeč)
 • Jak se člověk jeví navenek druhým
 • Založené na reflexech a pudech
 • Iracionální, mimo rozum
 • Nepodmíněné reflexy (mrkání, kýchaní) x Podmíněné reflexy (psaní)

 

JEDNÁNÍ

 • Záměrně vykonávaná činnost, rozum, vůle
 • Zvažujeme metody, překážky

 

STRES = Reakce organismu na nejrůznější podněty (stresory), každý člověk reaguje jinak

 • Stresory = vlivy, které vyvolávají stres – vnitřní (podceňování se) x vnější (zkouška)
 • Projevuje se v chování (kousání nehtů), prožívání (napětí, strach) a tělesné rovině (činnost svalstva)

 

Fáze

 • Poplach – odezva na stresor, vyplavování hormonů a jiných látek do krve (únava, bolest)
 • Rezistence (odolnost) – po delším trvání stresoru, adaptace organismu, snaží se obnovit původní chování
 • Vyčerpání – pokud působí příliš dlouho, tělesné projevy jako při poplachu, zdravotní rizika, smrt

 

 

Druhy stresu

 • Krátkodobý (ochranná a adaptační funkce) x dlouhodobý (negativní dopad na člověka)
 • Eustres = pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším a nebo lepším výkonům.
 • Distres = nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění či dokonce smrt.

 

Metody duševní hygieny

 • Dobré vztahy s rodiči, ve škole, v práci
 • Péče o sebe – zdravý životní styl, životospráva, volný čas, dostatek spánku
 • Sugestivní postupy – opakování uklidňujících vět
 • Pozitivní imaginace – představa dobrého vyřešení situace
 • Relaxační techniky – meditace, jóga, odpočinek
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!