Průběh a důsledky 1. světové války – maturitní otázka

dějiny

 

Téma: Průběh a důsledky 1. světové války

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Anna Horvathova

 

 

První světová válka

S touto otázkou souvisí: Příčiny první světové války

 

Rok 1914

Západní fronta

 • Němci vpadli do Belgie, ta je nechtěně vtažena do války
 • Britové vyslali posily do severní Francie
 • Němci prošli Belgií a napadli severní Francii, francouzské armády bojují v defenzivě. Dostali se až k řece Marně, nedaleko Paříže.
 • Francouzský generál zahájil protiútok – bitva na Marně (ve francouzských dějinách „zázrak na Marně“) – Němci zatlačeni zpět, Paříž zachráněna, fronta se posouvá
 • Běh k moři – Fronta vede od severu Paříže k německým hranicím. Obě strany zvolily stejnou taktiku, chtěli se nepříteli dostat do zad. Takhle se postupně obcházeli, až se dostali na břeh moře. Přicházela zima, obě strany se zakopaly – počátek zákopové války.
 • Výroba nových zbraní se zákopové válce přizpůsobila, začínají se používat granáty

 

Východní fronta

 • Hranici mezi Rakouskem a Srbskem tvoří řeka Prina, Srbové útoky Rakušanů odráželi až do konce roku 1914. Do konce roku 1915 zde také trvá zákopová válka.
 • srpna ruská armáda útočí na východní Prusko, poté měli v plánu tažení na Berlín. Prusko brání německé jednotky, které jsou posíleny ze západu.
 • Srpen bitva u Tanenbergu – Rusko poraženo
 • Říjen 1914, na stranu trojspolku se přidává Turecko. Otevírá novou frontu na Kavkaze a na hranicích s Egyptem.
 • Na stranu dohody se přidává Japonsko, které zabírá všechny německé kolonie v Tichomoří a pak působí jako dodavatel.
 • Bojuje se i ve střední Africe, převážně boje německých a anglických jednotek

 

Rok 1915

Východní fronta

 • Bez Rakouské podpory není německá armáda schopná zadržet Rusko
 • Květen 1915, německo-rakouská ofenziva u Gorlice – podařilo se protrhnout ruskou linii. Rusové opustili celou Halič a kus Pobaltí.
 • Ruská armáda před zhroucením, velení převzal sám car Mikuláš II., nedostatek zbraní
 • Nakonec se obě strany zakopaly, fronta vedla z Lotyšska až k rumunským hranicím
 • Na konci roku rakousko-německá vojska okupují velkou část Polska
 • V květnu 1915 vstupuje do války Itálie na straně dohody (z obchodních důvodů, měli přislíben zisk dalmatského pobřeží)
 • Otevřeli novou frontu v oblasti Jaderského moře, od Pádské nížiny až po Alpy
 • Na stranu centrálních mocností se přidává Bulharsko

 

Západní fronta

 • Nikdo nemá se zákopovou válkou zkušenosti, obě strany si s tím nevědí rady
 • Vymysleli způsob – strana, která chtěla zaútočit, nejdříve shromáždila dělostřelectvo a zasypala ho palbou, když si mysleli, že už jsou všichni mrtví, běželi zabrat nepřátelské zákopy, ale napadení se třeba jen přemístili do další linie a ty, co chtěli jejich zákopy zabrat, postříleli
 • V zimě se neběhalo
 • Jaro 1915 Artois – nesmyslné krveprolití
 • Podzimní ofenziva – Němci poprvé používají bojový plyn (yperit), který rozežere dýchací cesty, neexistují plynové masky

 

Rok 1916

Západní fronta

 • Nový vrchní velitel německých armád von Falkenheyn – válečný plán, boje se mají odehrávat v oblasti Verdunu, Alsaska, Lotrinska, kde se dosud neválčí.
 • Strategie „materiálové bitvy“ – Falkenheyn chtěl, aby Francouzi na tomto kousku fronty vyčerpali všechny své lidské i materiální síly.
 • Němci útoční na pevnost Verdun, boje probíhají od únoru až do června. Nepodařilo se jim Francouze porazit, ani silově vyčerpat.
 • Boje na řece Sommě od července, nevedly k vítězství ani jedné strany
 • Henry Petain, francouzský generál, zachránil situaci u Verdunu
 • Obrovské ztráty na obou stranách

 

Východní fronta

 • Rusové požádáni o odlehčovací ofenzivu, generál Brusilov (Brusilova ofenziva)
 • Ruské zásobování se zlepšuje, přesto nejsou schopni zaútočit po celé frontě
 • Rusové získávají některá území zpátky, ofenziva byla úspěšná, ale Rusové toho náležitě nevyužili
 • Rumunsko se v létě 1916 přidává na stranu dohody
 • Až do konce války Rumunsko dodává naftu
 • Falkenheyn se přesouvá ne východní frontu, do jižních Uher, na které si Rumuni dělají nárok. Zabírá většinu území pro trojspolek.

 

Rok 1917

Západní fronta

 • Chemin des Dames – území ve Francii, obsazené Němci, Francouzům se nepodařilo dobýt
 • Flandry, Britové proti Němcům, prudké deště, bahno, znemožnilo boje
 • David Lloyd George, nový britský premiér
 • Západní fronta se nikam nehnula

 

Východní fronta

 • Carská vláda nebyla schopna své armády logisticky podpořit. Válka navíc přinesla obrovské oběti, nejvíce patrné v důstojnických řadách
 • Car Mikuláš se prohlásil vrchním vojenských velitelem
 • Potulný mnich Grigorij Rasputin, vyléčil carského syna, carevna na něj nedala dopustit. Rasputin začal rozhodovat o věcech politického rázu, o státní správě… Byl zavražděn
 • Delegace ruské dumy (něco jako parlament) a šest vojenských velitelů vyzvalo cara Mikuláše k rezignaci, ten abdikuje.
 • Prozatímní vláda, vyhlašuje svobodné volby. Hlavou vlády se stal kníže Lvov (kadet – konstituční demokrat)
 • Paralelně s prozatímní vládou vzniká petrohradský sovět (rada) – většinoví jsou zde menševici, sociální demokraté
 • Na konci 19. století vznikla v emigraci ruská, sociálně-demokratická strana, kde se už od počátku střetává radikální (bolševici) a umírněné, reformní křídlo (menševici). Vůdcem radikálů je Lenin.
 • K rozhodu dvou křídel došlo roku 1912
 • V Rusku jsou od února dvě vlády
 • Válka je pro Rusko naprosto tragická
 • Květen 1917, v čele prozatímní vlády je Kerenskij (eser – sociální revolucionář, vynikající řečník). Kerenskij chce ve válce nadále pokračovat, dokud Rusko nevyhraje.
 • Květen – Kerenského ofenziva, má definitivně změnit poměry na východní frontě. Bojů se účastní i československé legie (proslulá bitva u Zborova). Ofenziva dopadla naprosto katastrofálně, morálka ruských vojáků je nulová.
 • Lenin a jeho kolegové byli roku 1917 v emigraci, Němci mu nabídli bezpečný transport do Ruska, do Petrohradu, kde se Lenin pokusil o bolševický převrat
 • Říjen 1917 – druhý, úspěšný bolševický převrat
 • Lenin si je vědom toho, že jestli Rusko nevystoupí z války, vláda bolševiků záhy padne
 • Březen 1918 Brest-Litevská mírová smlouva – schůzka zástupců dohody a Ruska, Ruska vystupuje z války
 • Duben 1917 – do války vstupují Spojené Státy na straně dohody. Všichni američtí vojáci jsou dobrovolníci. Podpora USA je velkou psychologickou oporou dohody.

 

Italská fronta

 • V létě podnikli Italové dvě ofenzivy, Rakušané žádají Němce o pomoc a ti přesouvají do Itálie několik svých divizí
 • Podzim, bitva u Caporetta – Italové ztrácí muže i území, ale s pomocí francouzských posil se fronta opět stabilizuje u řeky Piavy

 

1918

 • Výrazné zlepšení situace trojspolku, vyřazení Ruska z války (Brest-Litevská dohoda)
 • Rusové museli poslat všechny německé a rakouské zajatce zpátky domů. Zde je nesmírně důležitá úloha československých legií
 • Německo stáhlo divize z východní fronty a připravovalo ofenzivu na západě
 • Březen – Rudendorfova ofenziva, úspěšná, Němci postupně obsazují Francii, dostali se až na dostřel Paříže
 • Francouzi se ale rychle vzpamatovali, navíc přijely na pomoc americké oddíly
 • Druhá bitva na Marně – Němci poraženi, ustupují, už nemají žádné rezervy
 • Němci jsou až do listopadu 1918 na ústupu
 • Listopad – Německo podepsalo příměří, v Německu se ale fyzicky nenacházel žádný dohodový voják, proto si němečtí civilisté mysleli, že byli podvedeni
 • Angličané definitivně poráží turecké oddíly
 • Od druhé poloviny roku 1918 je o konci války rozhodnuto
  • Září – Bulharsko kapituluje
  • Říjen – Turecko
  • Listopad – Rakousko
  • Listopad – Německo, přijetí 14 Wilsonových bodů
 • Konec první světové války
 • Dohodové státy měly problémy s jednotným velením, generálové jednotlivých zemí se podřizovali pouze vládě své země
 • Generál Foche – na konci války byl zvolen vrchním velitelem, mohl disponovat všemi silami

1 komentář u „Průběh a důsledky 1. světové války – maturitní otázka“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!