Průmysl 4.0: Budoucnost výroby a inovace ve světle digitální transformace

V posledních desetiletích mění výrobní a logistické procesy svou podobu bleskovou rychlostí. Tyto změny jsou v rámci konkurenčního boje nezbytné, protože společnost, která nehledá cesty ke zvýšení efektivity všech procesů, začne rychle zaostávat a důsledky pocítí ve velmi krátkém časovém horizontu. Stále více firem včetně těch středně velkých tak do svých procesů implementuje myšlenky průmyslu 4.0, tedy digitalizaci a automatizaci. Jaké konkrétní nástroje jsou v tomto ohledu nejúčinnější?

 

Co znamená označení Průmysl 4.0 a s jakými vizemi pracuje?

S pojmeme čtvrtá průmyslová revoluce, kterou označujeme jako průmysl 4.0 se můžeme setkávat již více než 10 let. Podle původního konceptu by měly být do výrobních a logistických procesů implementovány nástroje, se kterými bude možné jednoduše zvýšit efektivitu výroby, minimalizovat chyby, nastavit ideální skladové zásoby a odstranit zbytečné procesy.

 

Které nástroje digitální transformace by neměly v žádné výrobě chybět?

V ohledu na nástroje, které firmy k dosažení těchto cílů používají, se nejčastěji mluví o automatizovaných výrobních procesech, které budou vykonávat stroje a jak se v souvislosti s tím promění trh práce. Často se však zapomíná na to, že průmysl 4.0 není jen o montážních linkách s robotickými pažemi, ale i o softwarových nástrojích, které pomáhají vedoucím pracovníkům při stanovení optimálních zásob nebo s identifikaci úzkých míst ve výrobě. Velmi účinným nástrojem jsou v tomto ohledu výrobně informační systémy, které se zkráceně nazývají MES systémy.

Výrobně informační systémy jsou dnes již navrženy tak, že mají vysokou modularitu a jednoduše se napojí na stávající ERP systémy i systémy pro automatizaci. Díky tomu jsou MES systémy skvělým řešením pro výrobní i logistické podniky napříč různými odvětvími jako je automotive, těžký průmysl, ale i potravinářská a farmaceutická výroba.

 

Jaké výhody mohou systémy MES přinést i středně velkým firmám?

Velmi častým problémem, se kterým velké i střední firmy zápasí, je stanovení výše optimálních zásob, aby nebyly ohroženy dodávky odběratelům a zároveň nebyl v zásobách vázán příliš velký kapitál a zvětšil se cash-flow společnosti.

Kromě toho poskytují MES systémy svým uživatelům řadu praktických dat, na jejichž základě je možné tvořit dostatečně informovaná rozhodnutí. Právě to je často problémem, jehož výsledkem bývají rozhodnutí, která ve finálním výsledku nevedou ke zřetelnému zlepšení logistických a výrobních procesů. Obvykle je totiž řada těchto rozhodnutí dělána pod tlakem a bez relevantních dat. MES systémy vám však tyto data poskytnou v reálném čase, a to ve formě uživatelsky přívětivých tabulek nebo v grafické podobě.

 

Jak implementovat MES systémy i do vašeho podniku?

Jak již bylo výše uvedeno, tyto systémy dosahuji v současné době vysoké modularity a na základě úpravy ze strany poskytovatele je se snadno propojí i s již nainstalovanými čidly ve vaše provoze, a to ve všech vašich provozech. MES systémy tak mohou za vás sledovat technologicky náročné úkoly, ale i samotný provoz výrobní linky. Zároveň platí, že kromě sběru aktuálních informací a plánování vlastní výroby zvládnou MES systémy i plánování údržby, vlastní kontrolu kvality a řízení řady dalších relevantních procesů.

error: Content is protected !!