První světová válka (2)

 

   Otázka: První světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Ivanek

 

 

 

 

Tak nám zabily Ferdinanda. To bude asi první věta, která se spoustě lidem vybaví, když uvidí titulek První světová válka, jak se jí později začalo říkat, zprvu bylo její označení světový válečný konflikt. Co způsobí konflikt takového rozsahu? Díky velkému rozmachu průmyslu v předchozích letech dochází k touhám jednotlivých mocností k přerozdělení kolonií, surovin, zdrojů, trhu a v neposlední řadě v tom sehrála velkou roli militarizace Německa

Tehdejší politická atmosféra v Evropě se dala přirovnat k obrazci z domina, u něhož se čeká na pád první kostky. Ta na sebe nenechala dlouho čekat. Tou pomyslnou kostičkou byl atentát na Františka Ferninanda d este.

 

Rakousko Uhersko zasílá Srbsku ultimátum které nebylo přijato. Dne 28, července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko Srbsku válku. A kostičky začaly padat během několika dnů vstoupilo do války Rusko, Černá hora, Velká Británie na druhé straně Německo obsadilo Lucembursko, Belgii a vyhlásilo válku také Francii. V následujících letech vstoupily do války další země, nakonec jich celkem bylo 34.

Německo si ani přes velkou výhodu v militarizaci nevedlo ve válce vůbec dobře, již v prvních fázích bojů nevycházelo nic podle plánů, do značné míry se na tom jistě podepsalo rozdělení vojska na dvě světové strany a to na západní frontu s francií kde se boje odehrávali především v zákopech na polích a na východní frontu kde se zprvu dařilo rusům kteří rozmetali slabá německá vojska s lehkostí a postupovali Pruskem směrem k baltskému moři, tato převaha ovšem netrvala dlouho a po přesunu západních německých vojsk na východ se situace obrátila a rusové byly zatlačeni zpět na východ Pruska.

 

V následujících letech se nám válka neustále rozrůstala a dostávala různé přívlastky jako například válka psychologická. A zase to byli němci kteří se svou propagandou o nadřazenosti Germánů. Agitovali již na školách, kde vštepovali již desetiletým chlapcům jaká je to hrdost bojovat za Německo, případně za něj položit život. Propaganda byla tak efektivní že se na frontu dostávali a ne zřídka už šestnáctiletí chlapci.

 

Další přívlastek bych zmínil, válka strojová, díky militarizaci ekonomiky a zapojení vědy se na frontách objevují kulomety, minomety, plamenomety, samopaly, motorová vozidla, lodě, letadla, ponorky a v druhé polovině také tanky. Byl zde taky položen základ pro zbraně hromadného ničení a to ve formě plynových útoků. Poprvé byl plyn použit Němci v bitvě o Ypru roku 1915. V následujících letech se složení plynů zdokonalovalo a některé si svoji podobu zachovali dodnes.

 

Začátek konce na podzim roku 1916 zemřel František Josef I. A jeho nástupcem se stal Karel I. Jelikož, bylo Rakousko-Uhersko vyčerpáno začalo tajně za zády němců jednat o míru to měl na starosti Sixtus Bourbonský. Tyto jednání se však nepodařilo, Rakousku-Uhersku ututlat na veřejnost se dostali sixtovy dopisy z čehož vznikla obrovská aféra, Německo situaci využilo ve svůj prospěch a ještě pevněji si k sobě připnuli Rakousko-Uhersko, které ovšem již ztratilo elán vést bitvy.

 

Zásadní situace ovšem nastává v Rusku, kde byl v březnu svržen carský režim a dochází k vyhlášení buržoazně demokratické republiky následně v listopadu pak probíhá velká říjnová revoluce pod vedením V.I.Lenina. Po říjnové revoluci Rusko z války vystupuje a ztrácí nemalé území, tím zaniká východní fronta. Pro Německo to znamenalo boj jen na západní frontě.

 

V Evropě válka pokračuje a až do léta 1918 nic nenasvědčovalo zdárnému konci války, po druhé bitvě na Marmě kde se boje odehrávali, převážně s Americkými jednotkami, začali Němci ustupovat následně během října a listopadu centrální mocnosti kapitulují.

 

Konec války přinesl zánik čtyř velkých mocností, přinesl rozsáhlou hospodářskou krizi a dal vzniknout mnoho nových států, jako například Československá republika o kterou se zasloužil T.G. Masaryk, který během války objížděl spojence a přesvědčoval je že Evropě bude bez Rakouska-Uherska lépe. Na konci války propukla takzvaná Španělská chřipka,  která trvala bezmála dva roky a měla na svědomí více lidských životů než první světová válka.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!