První světová válka – Dějepis

 

   Otázka: První světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): EvaB

 

 

 

 

Mezinárodní vztahy před první světovou válkou

 • Rusko vs. Rakousko: tyto velmoci soupeřily o vliv na Balkáně
 • Rusko podporovalo Bulharsko, Rakousko-Uhersko podporovalo nejdříve Srbsko, poté Rumunsko.
 • Po vítězství Ruska v rusko-turecké válce (1877) hrozilo posílení vlivu Ruska na Balkáně, to nechtělo dovolit Rakousko-Uhersko, proto byl svolán berlínský kongres (1878), kde byly upraveny výsledky války, a Rusko bylo izolováno.
 • Rakušané získali dohled nad Bosnou a Hercegovinou, v roce 1908 ji připojili ke svému území a tím došlo ke zhoršení vztahů se Srbskem, které se také chtělo zmocnit B a H.

 

Vznik trojspolku a dohody

 • 1879: vznik Dvojspolku – Rakousko-Uhersko a Německo, o tři roky později se přidala Itálie a vznikl Trojspolek, který byl zaměřen proti Francii a Rusku.
 • Francie se nesmířila se ztrátou území po prusko-francouzské válce, Bismarck se snažil o mezinárodní izolaci Francie, Německo i Francie hledalo spojence pro případný konflikt.
 • 1893: Francie uzavřela dohodu s Ruskem o vzájemné pomoci proti německému útoku
 • 1904: podepsání tzv. srdečné dohody mezi Velkou Británií a Francií
 • 1907: Velká Británie se přidala ke Francii a Rusku a vznikla Dohoda

 

Balkánské války

 • Po oslabení vlivu Turecka chtěly balkánské státy jeho vliv definitivně zlikvidovat.
 • 1912: první balkánská válka – Bulharsko, Srbsko, Řecko a Černá Hora bojovaly proti Turecku, balkánské státy zvítězily a došlo k dělení o získaná území (největší územní zisky připadly Srbsku a Řecku i přesto, že o vítězství se zasloužilo hlavně Bulharsko)
 • 1913: druhá balkánská válka – bývalí spojenci Bulharska se spojili s Tureckem a připravili tak Bulharsko o většinu dobytých území
 • Bulharsko se začalo sbližovat s Německem, Srbsko a Řecko s Dohodou

 

Průběh první světové války

Příčiny a vyhlášení války

 • Státy dohody (Anglie, Francie, Rusko) bojovaly proti Ústředním mocnostem (Německo, Rakousko-Uhersko, později i Bulharsko a Turecko)
 • Cílem Německa a jeho spojenců bylo nové rozdělení světa, zvláště kolonií.
 • června 1914: v bosenském Sarajevu byl spáchán atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho ženu Žofii Chodkovou. Atentátníkem byl devatenáctiletý Gavrilo Princip, který byl ve spojení s tajnou srbskou organizací Černá ruka. Atentát měl být protestem proti vzrůstajícímu rakousko-uherskému vlivu na Balkáně.
 • července 1914: Srbsku bylo předáno ultimátum, kde Rakousko-Uhersko žádalo přešetření atentátu a nařizovalo splnění 10 bodů, které likvidovaly srbskou samostatnost. Srbové se snažili ultimátu vyhovět, ale 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku.
 • srpna 1914 vyhlásilo Německo válku Rusku.
 • Na stranu Srbska se přidala Velká Británie a Francie, Itálie nepodpořila Německo a
  Rakousko-Uhersko a vyhlásila neutralitu.

 

Zákopová válka

 • Válčilo se na několika frontách:
  a) srbská fronta – Rakousko-Uhersko, později i Bulharsko a Turecko proti Srbsku
  b) západní fronta – Francie a Velká Británie proti Německu
  c) východní fronta – Rusko proti Německu a Rakousku-Uhersku
  d) jižní fronta – od roku 1915 válčila Itálie proti Rakousku-Uhersku
 • Německo vstoupilo do války s plánem bleskové války – předpokládalo ukončení války do několika měsíců.
 • V polovině srpna Německo zaútočilo na Francii, ale jejich postup na Paříž byl začátkem září zastaven dohodovými vojsky na řece Marně.
 • Počátek zákopové (poziční) války – vojáci budovali zákopy a bunkry na svou obranu, ale fronta se dlouhou dobu nehnula z místa.
 • Nasazení bojových plynů a nejnovější techniky (kulomety, tanky)

 

Východní fronta

 • Střet Rusů s Německem a Rakouskem-Uherskem
 • Ruská armáda byla nedostatečně vyzbrojená.
 • Nejdříve byli Rusové úspěšní, poté byli poraženi u Mazurských jezer generálem Paulem von Hindenburgem.
 • Pod vedením generála Brusilova zatlačila ruská armáda armádu rakousko-uherskou z Haliče až ke Krakovu, kde se později obě armády zakopaly.
 • Srbové, kteří byli podporováni Francií, na konci roku 1914 vytlačili Rakušany ze Srbska.

 

Rok 1915

 • Duben 1915: bitva u belgického města Ypres – Němci zde poprvé použili otravný plyn yperit
 • Únor 1915: Němci zahájili ofenzivu v Karpatech – v květnu Němci a Rakušané prolomili ruskou obranu, obsadili západní Ukrajinu, Bukovinu, Litvu a část Běloruska, poté převládaly poziční boje
 • Květen 1915: Dohodu posílila Itálie (na konci 19. století se ale přidala na stranu Trojspolku), která vstoupila do války proti Rakousku za slib území v Tyrolsku a na Jaderském pobřeží
 • V letech 1914 a 1915 se na stranu Trojspolku přidalo Turecko a Bulharsko, které obklopilo a porazilo Srby

 

Vyvrcholení bojů v roce 1916

 • Verdunský mlýnek na maso“:jedna z nejkrvavějších bitev války, kde zemřel asi milion vojáků, Německo se pokoušelo dobýt francouzskou pevnost Verdun a otevřít si tak cestu na Paříž (od února do prosince roku 1916), tato bitva nebyla pro žádnou stranu vítězná
 • Bitva na řece Sommě: odehrávalo se v listopadu roku 1916, také nebyla pro žádnou stranu vítězná, Britové v této bitvě poprvé použili tanky, počet obětí byl okolo 1 300 000 vojáků
 • Červen 1916: byla zahájena Bruisilovova ofenziva – měla pomoct spojencům u Verdunu, Němci museli stáhnout část armády ze západní fronty, Rusko obsadilo Bukovinu a část Haliče
 • Neutrální Rumunsko se rozhodlo vstoupit do války na straně Dohody, zaútočilo na rakouskou a německou armádu v Sedmihradsku, ale bylo poraženo z důvodu vojenské nepřipravenosti

 

Krize na frontě i v zázemí

 • Žádné straně se nedařilo definitivně rozhodnout válečný konflikt a armády byly špatně zásobovány
 • Veškerá výroba byla podřízená válce, lidé trpěli hladem a bídou a hrozila sociální revoluce

 

Vstup USA do války

 • USA vstoupily do války proto, že německá ponorková válka ohrožovala jejich obchod s Evropou
 • USA se přidaly na stranu Dohody a v dubnu roku 1917 vyhlásily válku Německu
 • Dohoda byla ale poražena u města Arrasu i v dalších bitvách, jediný úspěch zaznamenala na Blízkém východě, kde britsko-indická vojska dobyla Bagdád a Francie Palestinu

 

Návrhy mírových jednání a závěr války

 • 1916/1917: o mír měly zájem Ústřední mocnosti, chtěly zodpovědnost za válku přesunout na Dohodu a ukončit ji, Dohoda ale nesouhlasila
 • Prosinec 1916: americký prezident Wilson podal návrh na „mír bez vítěze“, Německo nesouhlasilo
 • Listopad 1916: o mír mělo zájem Rakousko-Uhersko
 • 1917: o mír usiloval papež
 • Všechny pokusy o ukončení války byly neúspěšné, až ledna 1918 vydal Wilson program 14 bodů, které měly být základem poválečného uspořádání světa
 • V létě 1918 proběhla druhá bitva na řece Marně, dohodová vojska ale přešla do protiútoku a vytlačila Německo
 • Německo a jeho spojenci museli žádat o mír a válka skončila 11. listopadu 1918 podepsáním smlouvy o příměří ve francouzském Compiégne

 

Důsledky války

 • Ve válce zahynulo 10 milionů lidí, 20 milionů lidí bylo zraněno
 • Ženy se zbavily závislosti na mužích a dokázaly je ve všem nahradit
 • Zanikly 4 monarchie – ruská, habsburská, německá a turecká
 • Po rozpadu Rakouska-Uherska vzniklo 5 nových států – Československo, Polsko, Rakousko, Maďarsko a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (pozdější Jugoslávie), zbylá území připadla Rumunsku a Itálii
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!