Pryskyřice, vosky, pojidla a rozpouštědla, oleje

 

Otázka: Pryskyřice, vosky, pojidla a rozpouštědla, oleje

Předmět: Výtvarná výchova, Technologie

Přidal(a): Gabriela B

 

 

Pryskyřice

 • Rozpustné v lihu, nebo terpentýnu
 • Většinou nažloutlé až nahnědlé barvy

 

Dělení pryskyřice

 • přírodní
  • měkké
  • damara, mastix, kalafuna, šelak
  • tvrdé
  • kopály a jantar
 • syntetická
  • alkydové, akrylové, epoxidové

 

Přírodní pryskyřice

Měkké pryskyřice: 

 • z živých stromů
 • tekutá smůla ztvrdne
 • rozpustná v lihu a uhlovodanech

Damara: 

 • z jehličnatých stromů Damaroně jižní na Novém Zélandu, Indonésii, Malaisii, Sumatry a Indie
 • rozpustná v terpentýnu
 • přídavek do krytu na lept
 • olejové barvy – urychluje schnutí
 • 2% roztok s benzínem – fixativ na pastel

Masticha (jako MAST – výroba mastí)

 • Z keříků rostoucích na ostrově Chios
 • Rozpustná terpentýnem
 • Odolná vůči kyselinám
 • Používá se do krytů pro lept, do litografických kříd a obrazových laků
 • Využita ve farmacii (mast – ekzémy, popáleniny, omrzliny) a v potravinářství (cukrovinky, žvýkačky, likéry,…)

Kalafuna

 • Z terpentýnových balzámů – vedlejší produkt po odpaření terpentýnové silice
  • Silice: ve vodě nerozpustné, olejové látky, vytvářené rostlinami
 • Rozpustná v terpentýnu, lihu, acetonu, benzínu, čpavku, olejích
 • Používá se jako akvatintové zrno (místo syrského asfaltu)
 • Používá se i pro smyčcové nástroje (neskřípavý zvuk)

Šelak

 • Živočišného původu
 • Bangladéš, Čína, Indie, Malajsie, Nepál, Pákistán, Taiwan
 • jediná měkká pryskyřice bez zápachu
 • rozpustná v lihu
 • odolná vůči kyselinám
 • rozpuštěný bílý šelak v lihu = fixativ
 • součást litografických i obyčejných tuší a litografických kříd
 • využívá se k lakování 

 

Tvrdé pryskyřice

 • fosilní (zkamenělé) výpotky uhynulých stromů, vytěženo ze země
 • téměř nerozpustné
 • rozpustnosti v olejích a rozpouštědlech dosáhneme pouze zahříváním

Kopály

 • Jsou měkké i tvrdé kopály (liší se pouze teplotou při rozpouštění)
 • Měkké kopály se rozpouští v horkém lihu, nebo terpentýnu
 • Tvrdé kopály jsou rozpustné při 300° až 500°C
 • Tvrdé jsou vhodné pro výrobu laků 
 • Využity v litografických kreslících prostředcích

Jantar

 • Z pravěkých jehličnatých stromů
 • Největší naleziště u Baltského a Severního moře
 • Sukcinit – nejtvrdší pryskyřice 
 • Rozpustný v terpentýnu, nebo vřelém chlotoformu
 • Rozpuštěný ve lněném, nebo ořechovém oleji = tvrdý obrazový lak

 

Syntetické pryskyřice

 • Alternativní produkty nahrazující přírodní pryskyřice. Vyrobeny synteticky.

Alkydové

 • Od slova alkohol a acid (kyselina)
 • 2 druhy: zasychající a nezasychající
 • Jako pojivo ve hmotách pro odlévání kovu a v nátěrových hmotách
 • Obsahují: oleje, mastné kyseliny, alkoholy, karboxylové kyseliny a modifikující složky

Epoxidové

 • Nevytvrzený epoxid je lepkavá kapalina
 • Po vytvrzení:
  • Velmi odolný, tvarově stálý, tepelně odolný
 • Nachází se v práškových barvách
 • V sochařství – materiál k odlévání soch
 • Další využití: dvousložkové lepidlo, výroba kamnových kachlů, smalt

Akryláty

 • Odvozují se od esterů kyselin akrylové a metakrylové
 • Jsou dokonale stálé na světle, odolávají zásaditému i kyselému prostředí a vlivům povětrnosti
 • měkké a ohebné
 • rozpustné v toluenu, benzenu, ketonech a esterech
 • V průmyslové výrobě se z jejich roztoků připravují laky a emailové barvy
 • Využití: pojidlo v akrylu

 

Gumy/Klovatiny 

 • Z různých rostlin
 • Rozpustné ve vodě
 • Tmavě oranžová až hnědá barva 

Třešňová guma

 • Ze stromů Třešně ptačí
 • Pojivo pro malbu a restaurační účely

Arabská guma

 • Z dvou druhů afrických akácií (kmenů)
 • Rozpustná ve vodě
 • Není toxická
 • Pojidlo v pastelu a akvarelových barvách
 • Využití v grafických technikách:

Litografie: 

 • příprava kamene – ochranná vrstva
 • leptadlo (smíchaná s kyselinou dusičnou)

Lept: 

 • rezerváž (smíchaná s vodou a inkoustem) – tam, kam se nanese, tam se nezaleptá
 • Využita ve farmacii (potahování tablet) a v potravinářství
 • Vyrábí se z ní různé druhy lepidel (dopisní obálky, dětská lepidla, samolepící papíry, známky)

 

Vosky

 • Všechny vosky jsou mastné a nerozpustné ve vodě 

 

Dělení vosků

přírodní

 • živočišné
  • včelí vosk
  • lanolin
 • rostlinné
  • espartový vosk
  • karnaubský vosk
  • japonský vosk
 • fosilní 
 • a minerální
  • parafín
 • syntetická
  • polyglykoly
  • syntetické parafíny

 

Přírodní

Živočišné

Včelí vosk

 • z plástů zbavených medu
 • pružnost záleží na teplotě 
 • nerozpustný ve vodě
 • při zahřátí rozpustný v terpentýnu, acetonu, toulenu, lihu, chloroformu
 • v olejových barvách – plasticita (štětec nechává výrazné stopy)
 • stálost (odolá vlhkosti, částečně kyselinám) – po staletí stejný (ve vhodných podmínkách)
 • oslabí jej zásady (opak kyselin)
 • míchá se s pryskyřicemi – ochranný nátěr malby
 • využití v enkaustice – malba voskem
 • rozpustný ve vodě, pokud se smíchá se zásadami
  • vnik emulze – smí se použít s vodními pojidly = tempery

Lanolin

 • Ze zvířat tvořící vlnu – Ovce domácí
 • Vylučují ji mazovými žlázami
 • Lze získat lisováním vlny mezi válci
 • Využití: výroba krémů na boty
 • Taje při 40°C

 

Rostlinné 

Espartový vosk

 • Jako vedlejší produkt při zpracování espartové trávy (papírenský průmysl)
 • Využito již v antice k úpravě povrchů lodí
 • Tvrdý vosk
 • Přimícháván do jiných vosků pro zvýšení tvrdosti a bodu tání

Karnaubský vosk

 • Získáván drcením sušených listů brazilské palmy Corypha cerbera
 • Tvrdý, za běžné teploty nelepkavý
 • Taje při cca 85°C
 • Někdy přidáván ke včelímu vosku pro zvýšení tvrdosti

Japonský vosk

 • Z plodů stromů v Japonsku a Číně
 • Tvrdý, ale křehký vosk
 • Taje při 48°C až 55°C
 • Rozpustný v benzenu a petroleji
 • Využití: příprava tiskových barev a leštících přípravků

Parafín

 • Získává se při destilaci ropy
 • Bez chutě a zápachu
 • Velká stálost (vzdoruje vlhku, silným kyselinám i zásadám)
 • Rozpustný v benzenu, toulenu, petroleji a benzínu, nedokonale rozpustný i v terpentýnu
 • Je málo plastický
 • Pojidlo pro voskové pastely
 • Bod tání se pohybuje mezi 35°C až 60°C

 

Syntetické vosky

 • Získavají se při rafinaci nafty
 • Různé druhy se liší různým bodem tání, tvrdostí, křehkostí
 • Plastičtější než parafíny
 • Užívají se na konzervační účely u maleb a nátěrů

 

Pojidla

 • Pojidlo je látka, která pigment nebo barvivo váže dohromady v barvu. 
 • Na základě vlastností pojidla určujeme, jakým způsobem budeme s barvami následně zacházet a jaké bude její ředidlo. Pigmenty na tyto vlastnosti nemá vliv.

 

Dělení pojidel

bezvodná

 • olejová
  • lněný, makový, ořechový, tungový
 • vosky
  • včelí vosk, parafín
 • emulze

rozpustná ve vodě

 • organická/živočišná
  • klih, želatina, bílek
 • minerální
  • vápno, cement, sádra
 • rostlinná
  • arabská guma, třešňová guma
 • syntetická

 

Oleje

 • Základ pro olejomalbu a olejové laky.
 • Pro malířské účely je vhodný olej lisovaný za studena.
 • Olej lisovaný za vysokých teplot je vhodný v průmyslu – mýdla a fermeže

Dělení:

 • Vysychavé
 • Polovysychavé
 • Nevysychavé
 • Krakelování = praskání, když dochází k napětí v olejové vrstvě

 

Vysychavé oleje

 • Hlavní pro olejomalbu

Lněný olej

 • Nejpoužívanější jako pojivo uměleckých olejových barev
 • Získáván lisováním, nebo louhováním semen lnu
 • Žloutne, musí se čistit (slaná voda + prudké zahřátí a prudké ochlazení + kyselina sírová/aktivní uhlí)
 • Vařením vzniká lněná fermež (využití: úprava dřeva)

Makový olej

 • Lisuje se ze semínek bílého máku
 • Zpomaluje schnutí barev
 • Pojidlo modrých a bílých pigmentů (téměř  nežloutne)
 • Snadno rozpustný (vrstva na malbě se může rozpouštědly poškodit velice snadno)

Ořechový olej

 • Z jader vlašských ořechů
 • Přijímá více pigmentu než jiné oleje – barvy silně kryjí
 • Je řidký, ale žloutne, (ale méně než lněný olej) proto se nepoužívá v průmyslu

Polovysychavé

 • Slunečnicový olej
 • Sójový olej

Nevysychavé

 • Olivový olej
 • Racinový olej

 

Klihy

 • Druh lepidla (pro lepení dřeva a papíru)
 • Vyrábí se buď organicky, nebo z umělých pryskyřic
 • Základní organickou surovinou pro výrobu klihu je bílkovina zvaná kolagen (v kostech, kůži…)
 • Zahříváním na 80 až 90 °C se kolagen mění v želatinu
 • Nejkvalitnější je klih z kůže a nejméně kvalitní je z rybích šupin
 • Využití: malířská plátna a vazby knih

 

Želatina

 • Je vysoce pružná
 • Želatinové listy lze ohýbat i svinovat a za normální vlhkosti vzduchu jsou nepřelomitelné
 • Je nenahraditelná při přípravě křídových podkladů (pružnost = hl. podmínkou stálosti obrazu)

 

Kasein

 • Mléčná bílkovina
 • Získává se díky srážení pomocí kyseliny (když se srazí už se nerozpustí)
 • Ve vodě nabobtná, ale nerozpustí se
 • Využití: pojidlo na nástěnné a dekorační malby
 • Spolu s voskem, balzámy a oleji tvoří nerozpustné tempery

 

Dextrin

 • Vzniká z bramborového nebo kukuřičného škrobu pražením při 200°C
 • Rozpustný ve vodě
 • Používá se jako lepidlo, pojidlo, zahušťovadlo

 

Rozpouštědla a ředidla

Rozpouštědlo

 • Kapalina, ve které lze pevnou látku rozptýlit na roztok
 • Má schopnost převádět pevnou látku (klih, pryskyřice aj.) na stabilní roztok, který lze roztírat na povrch podložky
 • Po nějaké době se od zbytku odpaří
 • Lze je použít i jako ředidla

Ředidlo

 • Je kapalina, která upravuje vlastnosti barvy, nebo laku (roztékavost, rychlost odpařování aj.)
 • Ředidlo nemusí představovat rozpouštědlo dané látky

 

Terpentýn

 • Nejvhodnější ředidlo olejových barev
 • Pro malbu se využívá terpentýn získaný destilací balzámů (smůly) jehličnatých stromů
 • Dobře rozpouští toky, vosky, oleje, měkké pryskyřice
 • Mísí se s alkoholem, nerozpustný ve vodě
 • Uchováván ve tmavých lahvích a nejlépe ve tmě (na světle se znehodnocuje – okysličení a polymerace)

 

Benzín

Využití:

 • Čistící prostředek, rozpouštědlo damary, odmašťovadlo podložek pro akvarelovou malbu, součást fixativu

 

Benzen, Toluen a Xylen = podobné látky, stejně získané, stejné využití, různě silné a jinak jedovaté

Benzen

 • Rakovinotvorný, rozleptá nosní přepážku 
 • Rychle vysychá, odpařuje se
 • Získává se destilací dehtového oleje
 • Je velmi jedovatý – proto málo používaný v praxi

Toluen

 • Jedovatý (méně než benzen)
 • Rozpouštědlo oleje
 • Ve výtvarné praxi se používá jako rozpouštědlo syntetických pryskyřic

Xylen

 • Jedovatý (méně než toluen)
 • Odpařuje se pomaleji
 • Mírnější než benzen a toluen
 • Ředí se jím barvy, které se nanášejí stříkací pistolí

Líh

 • Čirá, bezbarvá tekutina
 • Rychle se odpařuje
 • Dobře se mísí s vodou
 • Vyrábí se organicky (kvašením brambor, melasy a obilí), nebo synteticky 
 • Čistý líh obsahuje až 96 % alkoholu
 • Dobře rozpouští pryskyřice: šelak, mastix, damaru
 • Používá se při přípravě kovových desek pro lept (odmaštění, vyčištění)

Aceton

 • Jedno z nejsilnějších rozpouštědel
 • Rozpouští tuky, staré oleje, odmašťuje
 • Dobře se mísí s vodou i s ostatními organickými rozpouštědly.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!