Psychické procesy a stavy – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Psychické procesy a stavy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Marťas

 

 

 

 

smyslové a rozumové poznání skutečnosti

 

Psychické procesy
-krátké psychické děje, kdy jeden může být po několika vteřinách nahrazen jevem jiným
a) poznávací (=kognitivní)

1. smyslové
2.rozumové
b) paměťové procesy
c) motivační procesy

 

Psychické stavy – přetvrvávající, dlouhodobější

 • jsou delší, než psychické procesy
 • psychické prožívání jedince v daném okamžiku

 

a)citové stavy
b)stavy pozornosti

 

Psychické poznávací procesy
1) Smyslové – prvotní, základní

 • smyslové vjemy získáváme na základě informací od našich smyslových orgánů
 • reflexní oblouk (analyzátor → dostředivá nerstva → centrum → odstředivá nerstva→  receptor)
 • analyzátor – smyslový orgán, v těle 27, když se nějaký poškodí, tak to přebere jiný → zdokonalý se (hluchý, slepý)

 

počitek – informace od jednoho smyslového orgánu
čití – proces zpracování počitku
vjem – informace od dvou a více analyzátorů
vnímání – proces zpracování vjemů
čivost – je schopnost zpracovávat informace od jednotlivých smyslových orgánů, s věkem se zmenšuje

 

Smyslové klamy – iluze

 • lidé se je naučili využívat (módu, architekturu)
 • smyslové orgány nemusí dobře zpracovat informace

 

Vlastnosti poznání
1)výběrovost – ze všech podnětů, které na nás působí si vybereme je ten, který chceme poznávat

2)zaměřenost – cílené zaměření → pozorování

 • poznatky si ukládáme = představy – umožňují nám vyvolat si naše předchozí smyslové zkušenosti

 

Dělení:

1) vzpomínkové = pamětní – minulé prožitky, zkušenosti si zpětně vybavujeme

 

2) fantazie

a)rekonstruující – základě skutečnosti a zbytek si domyslíme
b)konstruující – typické pro děti, nic není skutečné

 

3) sny – v určité fázi spánku
1.fáze – usínání „ENREM“
2.fáze – tvrdý spánek
3.fáze – „SIGMA“ – klidný spánek, základem je to co se stalo
4.fáze – emoční – fantazie
5.fáze – probouzení

 

4) halucinace – způsobené nemocemi, horečkami, alkoholem, drogami

 • změněný stav, kde můžou být realné skutečnosti, nebo fantazie

 

5) bdělé snění – 1. fáze – odpoutání od světa a soustředění se na představy

 

6) bájné lhaní – typické pro dospělé, druh anomálie (odchylky) od normálu, onemocnění,

 • nerozeznává realitu od toho, co si vymyslel
 • psychycká choroba – psychpatologie

 

2) Rozumové poznání = myšlení
Myšlení = poznávací proces, dovoluje nám poznávat vztahy a souvislosti, hledá zákonitosti, dovoluje nám oddělit podstatné od nepodstatného

 • vychází ze smyslového poznání
 • je s ním spjata řeč (verbální, neverbální, mluvená, psaná)

 

Zvláštní druhy řeči:

 1. Autonomní řeč – období dětství, mnohovýznamovost, vytváří si vlastní slova
 2. Posunková – řeč hluchoněmých, využití rukou a mimiky
  • konvenční řeč – vzniká na základě dohody
 3. Vnitřní – slovní forma myšlení

 

Funkce řeči:
1) Vybízecí – použitím slov působíme na druhé

2) Představová – slovo zobrazuje naši myšlenku

3) Výrazová – citová složka řeči

 

Druhy myšlení:

 1. konvergentní = sbíhavé – jedno zadání, jeden výsledek
 2. divergentní – více cest k jednomu řešení, nejlepší způsob
 3. laterální – zaměřuje se navyhledávání souvislostí a vztahů
 4. brenstorming = bouře v mozku, nadnesení problému a lidé mají říct, co to v nich vyvolá a jaké řešení navrhují
 5. předmětné = konkrétní, potřebujeme k myšlení hodně smyslů, z konkrétního vyvozujeme nějaký závěr ( 1+1=2)
 6. abstraktní = teoretické – na základě informací dojdete k závěru

 

 Myšlenkové operace:
→ analýza, abstrakce, konkretizace, zobecňování, komplikace = srovnávání, řazení
– často rozhodující stupeň inteligence 19./20.st.
– změříme: (mentální věk/věk kalendářní)*100=IQ

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!