Psychologická příprava ve sportu

informatika

 

Otázka: Psychologická příprava ve sportu

Předmět: Teorie sportovní přípravy

Přidal(a): PepaPopa

 

Psychologická příprava ve sportu

 • složka sportovního tréninku
 • zaměřuje se na vytváření optimálních psychických předpokladů, na kterých závisí realizace sportovního výkonu
 • je to adaptace a regulace psychických funkcí sportovce na podmínky tréninku a soutěže, hledá nové a efektivní principy, metody i prostředky k rozvoji duševní odolnosti
 • osvojené psychologické dovednosti by měly směřovat k osobnostnímu rozvoji, být přenositelné do nesportovního života

 

CÍLE PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY:

 • → SEBEREALIZACE
 • → MOTIVACE SPORTOVCE
 • → PSYCHICKÁ PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ (regulace předstartovního stavu)

 

DLOUHODOBÁ PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

 •  má všeobecný charakter a je součástí sportovních činností v tréninku a soutěžích
 • → MORÁLNÍ A VOLNÍ PŘÍPRAVA
  • MORÁLNÍ PŘÍPRAVA= je to souhrn určitých pravidel a norem, podle nichž sportovci jednají a vzájemně se hodnotí (např. poctivý a zodpovědný přístup k tréninku a materiálnímu zabezpečení, dodržování denního režimu, životosprávy, fair play…)
  • VOLNÍ PŘÍPRAVA = rozvíjí schopnosti sportovců překonat různé vnější i vnitřní překážky a představuje specifickou reakci sportovce, mobilizuje organismus na ztížené podmínky

 

KRÁTKODOBÁ PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

 • příprava na konkrétní soutěž, nácvik konkrétní dovednosti (předstartovní stavy, závodní úzkosti, koncentrace pozornosti…)
 • příprava jednotlivce:
  • vzdělávací – psych. dovednosti, koncepty
  • výběrové – diagnostika současné úrovně psychiky, výuka konkrétních technik
  • nácviková – snaha o zautomatizování dovedností a modelace soutěže s využitím naučené dovednosti
  • hodnotící – sportovec a trenér hodnotí použití dovednosti v soutěži a přizpůsobuje další nácvik

 

PSYCHOLOGICKÉ DOVEDNOSTI A TECHNIKY:

 • SEBEPOZNÁNÍ = kontrola nad myšlenkami, pocity a chováním, dobrá znalost sama sebe je základem k dosažení plného potenciálu člověka a sportovce (dobré i špatné stránky, schopnosti, dovednosti ), akceptování sama sebe, být zodpovědný za následky svého myšlení a chování = SEBEPOJETÍ
 • VNITŘNÍ ŘEČ = vnitřní dialogy v situacích, kdy o sobě člověk přemýšlí, utváření sebe sama, postoj ke světu, hodnotí své chování, své schopnosti, „už nikdy“, „nemám na to“, „cítím se trapně“ – FORMA SEBEINSTRUKCÍ – „vydrž to“
  • = Zabarvení vnitřní řeči ovlivňuje emoce a ty naše budoucí jednání:
  • → pozitivní – povzbudí, pomůže s koncentrací
  • → negativní – vyvolá úzkost, depresi, sebe podcenění
 • RELAXACE = stav psychického a fyzického uvolnění (snížení množství impulzů přicházejících do mozku z odpočívajících svalů, snížená tepová i dechová frekvence, snížení krevního tlaku a svalového tonu,…) dovednost relaxovat je nutná pro odstranění tělesného napětí jak před soutěží, tak po těžkém tréninku, zvýšené svalové napětí (stres) nebo přílišná snaha způsobuje ztrátu koordinace pohybů a brzkou únavu, po relaxaci svaly lépe a rychleji regenerují
  • patří sem
   • a) dechová cvičení
   • b) progresívní relaxace
   • c) relaxační odpověď
   • d) regulace úrovně aktivace

 

KONCENTRACE POZORNOSTI

 • vyžaduje úsilí a přípravu, zkušení sportovci rozdělí pozornost mezi několik činností, emoce narušují pozornost (koncentraci), neztrácíme jí, ale zaměřujeme jinam!
 • PODNĚTY PŘICHÁZEJÍCÍ:
  • A) ZVENKU (zvuky přicházející zvnějšku, z publika, chování soupeře, změna počasí,…)
  • B) VNITŘNÍ ( obavy, lítost, zlost, nuda,…..)
 • NÁCVIK:
  • modelovaný trénink
  • rituály

 

PLÁNOVÁNÍ CÍLŮ = motivační technika, cíle jsou zaměřeny na: výsledek a proces (nová dovednost nebo zlepšení techniky)

IMAGINACE = představa situace nebo pohybu v mysli, ,,mentální trénink“, ,,vizualizace“

TÝMOVÁ KOHEZE = týmový duch, soudružnost

 

Modelovaný trénink

 • Proces postupného přizpůsobení se podnětu, který na počátku procesu vystupuje jako stresor (tzn. většinou působí negativně na činnost sportovce).
 • Do tréninku zařazujeme modely soutěžních situací.
 • Snaha přizpůsobit tréninkový proces atmosféře vlastní soutěže.
 • Stimulace konkrétních psychických zátěží x celé soutěži.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy