Psychologie osobnosti – maturitní otázka ZSV (4)

 

Otázka: Psychologie osobnosti

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): alsk

 

 

 

 

Osobnost

 • Celoživotní vývoj – zraní (biologické), učení (interakce) už do prenatálního období

  • Vývoj plodu v těle matky

  • 9 kalendářních měsíců

  • Blastemové období

   • Odplodnění po 1. srdeční odezvy

  • Embryonální

   • Utváření nervového systému

   • Od 4. týdnu po 4 měsíce

  • Fetální období

   • Do porodu, dozrání orgánů

 • Novorozenecké

  • Do 6 týdnů

  • 22 hodin spánku

  • Poznávání, reflexy – dýchací, polykací, vyměšovací, sací, uchopovací, babinského

 • Kojenecké

  • Od 6 týdnu do 1 roku

  • Rychle roste

  • Zvedá hlavičku

  • 6. měsíc – sedí s oporou

  • 9. měsíc – chodí po 4

  • První krůčky, jemná motorika, zlepšování zraku, sluchu

  • Hmat – do pusy

  • To co nevidí – není

  • Řeč – začíná

 • Batolecí

  • Od 1 roku do 3 let

  • Zlepšování hrubé motoriky

  • Rozvíjí se řeč

  • Samo může chodit

  • Poznávání předmětu, času

  • Separační úzkost (po odchodu rodiče)

  • Období negativismu

   • Vzdorování odmlouvání

   • Osamocená hra, hra nápodobou dospělých, zvířat

 • Předškolní

  • 3-6 let

  • Zrychlená přeměna postavy -> 1. tvarová proměna postavy

   • Prodlužování trupu, končetin, zvýraznění krku a pasu

  • Činnost – hra – mění se sociální role

  • Loktabulace – lži kvůli nedostatku informací

 • Mladší školní věk

  • 6-11 let

  • Školní zralost

   • Tělesná

   • Kognitivní

   • Schopnost myšlenkových operací

   • Citová – sebekontrola

   • Sociální – kolektiv

   • Motivační – postoj ke škole

  • Změna denního režimu

  • Učení – nutná pozornost

  • Rozvoj myšlení

  • Rozvoj vztahů (egoismus -> přátelství)

 • Pubescence

  • Starší školní věk

  • 11-15 let

  • Spojen s pubertou

  • 2. tvarová proměna postavy

  • Tělesný růst, změna obličeje, přibývání hmotnosti

  • Velké množství hormonů pohlavních (testosteron, estrogen)

  • Sekundární pohlavní znaky

   • Růst ochlupení, hlas, růst

  • Dívky – dříve puberta

  • Vztah ke starší generaci : kritičnosti

  • Období druhého negativismu

  • Sekundární akcelerace – dlouhodobé zrychlení tělesného vývoje

  • Rozodování o profesním zaměření

  • Denní snění

  • Zlepšení logické paměti

 • Adolescence

  • 15-18/23 let

  • Středoškolák

  • Pak -> práce

  • -> Vš

  • Delší partnerské vztahy

  • Kritika od starší generace

   • Málo soc. zkušeností

  • Trend pozdního odchodu od rodičů

 • Dospělost

  • 18/22– 60 let

  • Raná: 18/22 – 35 let

   • První práce -> a postup v kariéře

   • Založení rodiny ->snaha ji uživit -> výrazně pozdní věk

   • Role rodičů ( 1. krize v man 3-7 rok)

  • Střední

   • 35-45 let

   • Samostatnější děti

   • Matky zpět do práce

   • Stabilizovaná soc. sítˇ

   • Úbytek výkonnosti

   • Druhá vývojová krize manželství 17, 25 let

   • Nevyhnutelnost stáří

   • Osamostatnění dětí

  • Pozdní

   • 45-60 let

   • Klesající pracovní výkonnost

   • Zdravotní problémy

   • Celkové „usazení se“

   • Dlouhodobá nezaměstanost x profesionálně na vrcholu

   • Pocit prázdného hnízda – odchod dětí

   • Role prarodičů

 • Stáří

  • 60-? let

  • Rané -75, pravé

  • Opotřebení jedince

  • Závislost na ostatních

  • Vyrovnávání se s nadcházející smrtí, smrt přátel, partnera

  • Pocit osamělosti

 

Teorie Osobnosti

 • Sigmund Freud

  • Zabývá se dětmi

  • Nezabývá se zdravými jedinci

  • Orální stadium

  • Anální stadium

   • Lakomý, puntičkář

  • Falické stadium

   • Oidipův a Elektřin komplex

  • Latence -> škola

  • Genitální stadium

 • Erik H. Erikson

  • Překonání překážky

  • Nedojde k tomu-> zabrzdění

 • Jean Piaget

  • Heteronomní – co po nás chce společnost

  • Autonomní (jednání) od 12 let – vytvoření vl. Názoru

  • Vývoj poznávacích funkcí

  • Morální vývoj dítěte

 

Struktura osobnosti

 • můžou se měnit některé složky

 • Schopnosti, rysy, temperant, charakter = psych. Vlastnosti

 • Motivy a postoje

 • Volné vastnosti

 • Vlohy a dispozice

  • Vrozené, dědičné

  • V příznivýc podmínkách -> schopnosti

   • Intelektové

   • Psychopotorické

   • Umělecké

 • Relativně stále rozložení jedince

 • Vnitřní uspořádání

 • Umožní vyvodit, co jedinec udělá

 

Schopnosti

 • Soubor předpokladů pro dosahování vysokého výkonu v urřitém oboru

 • Základ:

 • Vlohy – možnosti a meze vývoje

 • Nadané – nadprůměr

 • Talentované – vysoký nadprůměr

 • Vnímání, psychomotorika, inteligence

 

Temperament

 • Soubor vrozených vlastností vztahujících se k citovému reagování

 • Určuje intenzitu prožívání i projevy chování

 • Ovlivňován od narození

 

Typologické koncepce

 • Podle Hippokrata (5.stol.př.n.l) , Galeus (2.st.př.n.l.)

  • Podle tělesných šťáv

   • Sangvinik (sangvis – krev) – veselost, optimista, společenský

   • Flegmatik (flegma = hlen) – klidný, apatický, lhostejný

   • Cholerik (cholé=žluč) – vzteklý, agresivní, vvýrazná mimika

   • Melancholik (melaincholé=černá žluč) – ponurá, smutná nálad, pomalost, hluboké tvrdé city

 • Jung Carl Gustav

  • Extrovert – společenský, otevřený, výřečnost, činnorodost

  • Introvert – uzavírá do sebe sama

  • Zdrženlivost

 • Eysenck

  • Hierarchický model struktury osobnosti

  • 4 typy temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik), a to tak, že je dal do souvislosti s emoční stabilitou / labilitou (typ nervové soustavy) vs. introverze / extroverze (typ duše)

 • Ernst Kretschmer

  • Konstituční typologie

  • Vychází ze stavby těla

  • Piknik – větší objem hrudníku, kulatá hlava, otevřený, společ., citově kolísavý

  • Astenik (leptosom) – vyšší stíhlá, „anorektický typ“, precilivělý, podrážděný, nuzná své chyby, bez humoru, egoista

  • Atletik – sportovní postava, výkonný, spolehlivý, stojí si za svými názory, až arogantní egoista

 • Hodnotová typologie

  • Jaké hodnoty upřednostňujeme

  • Teoretický

  • Ekonomický

  • Estetický

  • Sociální

  • Mocenský

  • Náboženský (ideový)

 

Charakter

 • psych. Vlastnosti související s morálkou a osobností, projevující se v mravní stránce, chování a jednání

 • Projevuje se ve vztahu k sobě, práci, ostatním

 • Formování působením výchovy

 • Ovlivněn sebehodnocením a temperamentem

 • Kontrolní mechanismus: svědomí

 

Povahové rysy

 • K hodnocení povah druhého člověka

 • Psych. Vlastnosti člověka, projevují se jednáním a chováním

 • Stálost během života

 • Bipolární znaky

  • K hodnocení

   • Extroverze – introverze

   • Stabilita – labilita

   • Afiliance – hostilita

   • Dominance – submise

   • Egocentrismus – altrismus

   • Maskulinita – feminita

   • Aktivita – pasivita

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!