Psychologie osobnosti – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Psychologie osobnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): alsk

 

 

Osobnost

Celoživotní vývoj – zraní (biologické), učení (interakce) už do prenatálního období

 

Vývoj plodu v těle matky
9 kalendářních měsíců

 

Blastemové období
Odplodnění po 1. srdeční odezvy
Embryonální
Utváření nervového systému
Od 4. týdnu po 4 měsíce

 

Fetální období
Do porodu, dozrání orgánů
Novorozenecké
Do 6 týdnů
22 hodin spánku
Poznávání, reflexy – dýchací, polykací, vyměšovací, sací, uchopovací, babinského

 

Kojenecké
Od 6 týdnu do 1 roku
Rychle roste
Zvedá hlavičku
6. měsíc – sedí s oporou
9. měsíc – chodí po 4
První krůčky, jemná motorika, zlepšování zraku, sluchu
Hmat – do pusy
To co nevidí – není
Řeč – začíná

 

Batolecí
Od 1 roku do 3 let
Zlepšování hrubé motoriky
Rozvíjí se řeč
Samo může chodit
Poznávání předmětu, času
Separační úzkost (po odchodu rodiče)

 

Období negativismu
Vzdorování odmlouvání
Osamocená hra, hra nápodobou dospělých, zvířat

 

Předškolní
3-6 let
Zrychlená přeměna postavy -> 1. tvarová proměna postavy
Prodlužování trupu, končetin, zvýraznění krku a pasu
Činnost – hra – mění se sociální role
Loktabulace – lži kvůli nedostatku informací

 

Mladší školní věk
6-11 let
Školní zralost
Tělesná
Kognitivní
Schopnost myšlenkových operací
Citová – sebekontrola
Sociální – kolektiv
Motivační – postoj ke škole
Změna denního režimu
Učení – nutná pozornost
Rozvoj myšlení
Rozvoj vztahů (egoismus -> přátelství)

 

Pubescence
Starší školní věk
11-15 let
Spojen s pubertou
2. tvarová proměna postavy
Tělesný růst, změna obličeje, přibývání hmotnosti
Velké množství hormonů pohlavních (testosteron, estrogen)
Sekundární pohlavní znaky
Růst ochlupení, hlas, růst
Dívky – dříve puberta
Vztah ke starší generaci : kritičnosti
Období druhého negativismu
Sekundární akcelerace – dlouhodobé zrychlení tělesného vývoje
Rozodování o profesním zaměření
Denní snění
Zlepšení logické paměti

 

Adolescence
15-18/23 let
Středoškolák
Pak -> práce

 

-> Vš
Delší partnerské vztahy
Kritika od starší generace
Málo soc. zkušeností
Trend pozdního odchodu od rodičů

 

Dospělost
18/22– 60 let

 

Raná: 18/22 – 35 let
První práce -> a postup v kariéře
Založení rodiny ->snaha ji uživit -> výrazně pozdní věk
Role rodičů ( 1. krize v man 3-7 rok)

 

Střední
35-45 let
Samostatnější děti
Matky zpět do práce
Stabilizovaná soc. sítˇ
Úbytek výkonnosti
Druhá vývojová krize manželství 17, 25 let
Nevyhnutelnost stáří
Osamostatnění dětí

 

Pozdní
45-60 let
Klesající pracovní výkonnost
Zdravotní problémy
Celkové „usazení se“
Dlouhodobá nezaměstanost x profesionálně na vrcholu
Pocit prázdného hnízda – odchod dětí
Role prarodičů

 

Stáří
60-? let
Rané -75, pravé
Opotřebení jedince
Závislost na ostatních
Vyrovnávání se s nadcházející smrtí, smrt přátel, partnera
Pocit osamělosti

Teorie Osobnosti
Sigmund Freud
Zabývá se dětmi
Nezabývá se zdravými jedinci
Orální stadium
Anální stadium
Lakomý, puntičkář
Falické stadium
Oidipův a Elektřin komplex
Latence -> škola
Genitální stadium

 

Erik H. Erikson
Překonání překážky
Nedojde k tomu-> zabrzdění

 

Jean Piaget
Heteronomní – co po nás chce společnost
Autonomní (jednání) od 12 let – vytvoření vl. Názoru
Vývoj poznávacích funkcí
Morální vývoj dítěte

 

Struktura osobnosti
můžou se měnit některé složky
Schopnosti, rysy, temperant, charakter = psych. Vlastnosti
Motivy a postoje
Volné vastnosti
Vlohy a dispozice
Vrozené, dědičné
V příznivýc podmínkách -> schopnosti
Intelektové
Psychopotorické
Umělecké
Relativně stále rozložení jedince
Vnitřní uspořádání
Umožní vyvodit, co jedinec udělá

 

Schopnosti
Soubor předpokladů pro dosahování vysokého výkonu v urřitém oboru

 

Základ:
Vlohy – možnosti a meze vývoje
Nadané – nadprůměr
Talentované – vysoký nadprůměr
Vnímání, psychomotorika, inteligence

 

Temperament
Soubor vrozených vlastností vztahujících se k citovému reagování
Určuje intenzitu prožívání i projevy chování
Ovlivňován od narození

 

Typologické koncepce
Podle Hippokrata (5.stol.př.n.l) , Galeus (2.st.př.n.l.)
Podle tělesných šťáv
Sangvinik (sangvis – krev) – veselost, optimista, společenský
Flegmatik (flegma = hlen) – klidný, apatický, lhostejný
Cholerik (cholé=žluč) – vzteklý, agresivní, vvýrazná mimika
Melancholik (melaincholé=černá žluč) – ponurá, smutná nálad, pomalost, hluboké tvrdé city

 

Jung Carl Gustav
Extrovert – společenský, otevřený, výřečnost, činnorodost
Introvert – uzavírá do sebe sama
Zdrženlivost

 

Eysenck
Hierarchický model struktury osobnosti
4 typy temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik), a to tak, že je dal do souvislosti s emoční stabilitou / labilitou (typ nervové soustavy) vs. introverze / extroverze (typ duše)

 

Ernst Kretschmer
Konstituční typologie
Vychází ze stavby těla
Piknik – větší objem hrudníku, kulatá hlava, otevřený, společ., citově kolísavý
Astenik (leptosom) – vyšší stíhlá, „anorektický typ“, precilivělý, podrážděný, nuzná své chyby, bez humoru, egoista
Atletik – sportovní postava, výkonný, spolehlivý, stojí si za svými názory, až arogantní egoista

 

Hodnotová typologie
Jaké hodnoty upřednostňujeme
Teoretický
Ekonomický
Estetický
Sociální
Mocenský
Náboženský (ideový)

 

Charakter
psych. Vlastnosti související s morálkou a osobností, projevující se v mravní stránce, chování a jednání
Projevuje se ve vztahu k sobě, práci, ostatním
Formování působením výchovy
Ovlivněn sebehodnocením a temperamentem
Kontrolní mechanismus: svědomí

 

Povahové rysy
K hodnocení povah druhého člověka
Psych. Vlastnosti člověka, projevují se jednáním a chováním
Stálost během života
Bipolární znaky
K hodnocení
Extroverze – introverze
Stabilita – labilita
Afiliance – hostilita
Dominance – submise
Egocentrismus – altrismus
Maskulinita – feminita
Aktivita – pasivita

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!